X Sluiten

Depressie kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan zijn ontstaan iets te maken hebben met het seizoen, kan het omgevingsgebonden zijn en kunnen er zelfs genen in het spel zitten. Dit maakt dat depressie dan ook erg divers kan zijn. Sommige mensen zeggen dat twee depressies niet met elkaar te vergelijken zijn. Dit niet alleen door de verschillen in oorzaak, maar ook door de verschillen in symptomen. Omdat je lijdt aan een depressie, wil niet zeggen dat je noodzakelijk aan alle symptomen moet voldoen of dat je dezelfde symptomen hebt als bijvoorbeeld iemand anders die je kent.

Het is daarom interessant je te verdiepen in je symptomen en tevens in wat je mogelijkheden zijn tot behandeling. Het is namelijk bewezen dat sommige types van depressie effectiever behandeld kunnen worden met andere soorten van professionele interventies.

Depressie? Symptomen van depressie!

Om te beginnen wordt depressie gekarateriseerd door een overheersend gevoel van somberheid. Je bent veel minder actief, je weent vaker,… Daarnaast hangen ook schuldgevoelens of zelfs gevoelens van schaamte vaak vast aan een depressie. Zo kan je erg zenuwachtig zijn tijdens sociale interacties en je erna erg schuldig voelen over alles wat je hebt gezegd of gedaan ondanks daar rede toe is. Dit kan er tevens voor zorgen dat je afzondert. Je gaat minder interacties opzoeken en vele mensen met depressie zitten het liefst alleen thuis.

Depressie? Behandeling tegen depressie!

Depressie kan op veel verschillende manieren behandeld worden. Zo bestaan er medicamenteuse interventies, maar ook therapeutische interventies. Deze laatste viseren vooral een ondersteuning in het verminderen van symptomen van depressie en geven een op maat behandeling omtrent het leiden van een gezonder leven.

Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma met bovengenoemde doelen om zo mensen met een milde depressie van thuis uit te kunnen ondersteunen in het aanpakken van hun depressie symptomen.

Depressie? Doe de test!

Wil je weten in welke mate depressie symptomen jouw dagelijk functioneren beïnvloeden? Doe dan hier de gratis depressie test!