Depressie? Symptomen, behandeling en test!

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  Juli 17, 2017


Depressie kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan zijn ontstaan iets te maken hebben met het seizoen, kan het omgevingsgebonden zijn en kunnen er zelfs genen in het spel zitten. Dit maakt dat depressie dan ook erg divers kan zijn. Sommige mensen zeggen dat twee depressies niet met elkaar te vergelijken zijn. Dit niet alleen door de verschillen in oorzaak, maar ook door de verschillen in symptomen. Omdat je lijdt aan een depressie, wil niet zeggen dat je noodzakelijk aan alle symptomen moet voldoen... Lees verder...

Gezonder leven? Tips voor een gezonder leven!

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  Juni 14, 2017


Als je de titel leest, denk je waarschijnlijk aan meer sport en gezonder eten. Er zijn echter meerdere manieren waarop je gezonder kan leven. Zo is zorg dragen voor je mentale gezondheid net zo belangrijk als zorg dragen voor je fysieke gezondheid. Een goede mentale gezondheid draagt daarenboven bij aan een gezonde fysiek. Hieronder vind je enkele tips om zorg te dragen voor je mentale gezondheid. Gezonder leven? Tips voor een gezonder leven! Allereerst kan je jouw mentale gezondheid verbeteren... Lees verder...

Depressie? Behandeling en test!

Tag: , , , , , ,     Datum:  Maart 24, 2017


Depressie is één van de best gekende mentale ziektes op de moment. Ondanks de ziekte steeds meer en meer bespreekbaar lijkt, is het vaak nog moeilijk naar buiten te komen met je depressie. Veel mensen weten niet wat depressie exact inhoudt en hoe ze geliefden of vrienden kunnen helpen bij depressie. Het is daarom dus nuttig op zoek te gaan naar informatie omtrent depressie. Als je zelf lijdt aan depressie kan het ook nuttig zijn informatie in te winnen omtrent behandelingen tegen depressie.... Lees verder...

Depressie behandelen? Enkele basisprincipes

Tag: , , , , , , , , , ,     Datum:  Februari 3, 2017


Er verscheen vandaag een artikel in de Standaard waarin een psychotherapeut zijn/haar kijk gaf op de mensheid en zijn/haar beroep. Wat naar voor kwam was dat er in de hedendaagse maatschappij erg veel kan gebeuren. We verwonderen ons soms over verhalen van andere mensen en wat deze mensen allemaal wel al niet hebben meegemaakt. Je kan het je soms zelfs niet inbeelden, toch is het reeds iemand overkomen. Daarnaast gaf de psychotherapeut ook zijn/haar kijk op therapie. Daarbij werd beschreven dat mensen... Lees verder...

Depressie behandeling? Hoe behandel je depressie?

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  December 30, 2016


Depressie komt in veel verschillende vormen voor. Om deze reden bestaan er ook verschillende manieren om depressie te behandelen, de één al meer effectiever bij de ene vorm van depressie als bij de ander. Het is dus nuttig om je te informeren omtrent aan welke soort vorm van depressie jij lijdt alvorens op zoek te gaan naar een behandeling. Desalniettemin vinden we echter wel constanten terug in depressie behandeling, waarvan de effectiviteit reeds bewezen is bij meerdere vormen van depressie.... Lees verder...

Depressie aanpakken? Symptomen, behandeling en test

Tag: , , , , , ,     Datum:  December 23, 2016


Depressie is één van de meest voorkomende mentale ziektes wereldwijd. Door de depressie symptomen kan het vaak lang duren eer je op zoek gaat naar professionele hulp, een stap die in veel gevallen zinvol en aangewezen is. Bovendien is het vaak moeilijk je vinger te leggen op wat er nu precies met je aan de hand is. Vaak weten mensen niet echt dat ze aan een depressie lijden, ze weten enkel dat er iets niet juist is. Om je te helpen in je zoektocht naar professionele hulp, vind je in dit artikel... Lees verder...

Depressie? Lijd ik aan depressie? Symptomen en test!

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  Juni 27, 2016


Tegenwoordig hoor je er mensen steeds vaker over spreken: depressie. Depressie is een vaak voorkomende stemmingsstoornis, waarbij je een sombere stemming overheerst en isolatie en piekeren de depressie in stand kunnen houden. De oorzaak van depressie kan aan veel verscheidene dingen toe te schrijven zijn. Bovendien kan deze oorzaak samen met de symptomen van de depressie ervoor zorgen dat je in de depressie blijft zitten. Depressie symptomen? Wat zijn de symptomen van depressie? Depressie verschilt... Lees verder...

Depressie aanpakken? Hoe pak ik definitief mijn depressie aan?

Tag: , , , , , , ,     Datum:  December 18, 2015


Een depressie aanpakken is vaak een moeilijke stap voor veel mensen. De stap zetten naar een hulpverlener kan soms moeilijk zijn. Bovendien weten mensen vaak niet dat ze aan een depressie lijden. Ze weten wel dat ze reeds lange tijd niet meer gelukkig zijn geweest, maar wat hier nu de oplossing voor is, is vaak moeilijk te ontcijferen. In onze dagelijkse samenleving krijgen we niet veel informatie mee omtrent psychische hulpverlening. Bovendien bestaat er geen vaste basis van informatie, dat we kunnen... Lees verder...

Hoe pak ik depressie gemakkelijk aan?

Tag: , , , , , , ,     Datum:  December 17, 2015


Depressie sluipt vaak in iemands leven. Het gaat geleidelijk. Het kan zijn dat je plots wakker wordt en beseft dat je reeds lange tijd niet echt meer van het leven aan het genieten bent. Als dit gevoel aanhoudt en je merkt dat je geen geluk meer lijkt te ervaren, kan het zijn dat je lijdt aan een depressie. Om te mogen spreken van een diagnose depressie, zijn er een aantal voorwaarden, die vervuld moeten worden. Om je te helpen bij het herkennen van een depressie, zijn hier een aantal stappen,... Lees verder...

5 tips om je partner met depressie te helpen!

Tag: , , , , , , , , ,     Datum:  Juli 16, 2015


1. 'Het gaat wel over' zeggen, helpt niet. Depressie gaat veel verder dan een mindere periode doormaken. Het helpt bijgevolg dus niet om te zeggen dat het wel over gaat of dat het slechts een periode is. Depressie gaat in het grote merendeel van de gevallen niet zomaar over. Het s dus nuttig de depressie symptomen actief aan te pakken. Wil je graag een partner met depressie helpen, is het nuttig deze te steunen in het zoeken van een manier om zijn/haar depressie actief aan te pakken. 2. Depressie... Lees verder...