Depressie? Symptomen van depressie aanpakken!

Tag: , , , , , ,     Datum:  Juli 24, 2017


Denk je te lijden aan een depressie? Herken je symptomen van depressie in je dagelijks gedrag? Depressie is een mentale ziekte die in alle lage van de bevolking kan voorkomen. In sommige gevallen bestaat er een genetische component die ervoor zorgt dat we vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van symptomen van depressie. Desondanks kan depressie bij iedereen voorkomen. Dus niet enkel mensen met een genetische component kunnen lijden aan symptomen van depressie. Depressie? Wanneer kunnnen symptomen... Lees verder...

Depressie? Symptomen, behandeling en test!

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  Juli 17, 2017


Depressie kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan zijn ontstaan iets te maken hebben met het seizoen, kan het omgevingsgebonden zijn en kunnen er zelfs genen in het spel zitten. Dit maakt dat depressie dan ook erg divers kan zijn. Sommige mensen zeggen dat twee depressies niet met elkaar te vergelijken zijn. Dit niet alleen door de verschillen in oorzaak, maar ook door de verschillen in symptomen. Omdat je lijdt aan een depressie, wil niet zeggen dat je noodzakelijk aan alle symptomen moet voldoen... Lees verder...

Depressie? De koe bij de horens vatten!

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  Juli 14, 2017


Denk je te lijden aan een depressie en heb je het gevoel er maar niet uit te geraken? Veel mensen met depressie denken dat het 'nu eenmaal zo is' dat ze zich depressief voelen. Velen denken of vrezen trouwens dat dit is hoe ze zich de rest van hun leven gaan voelen. Daarnaast is depressie vaak verbonden met gevoelens zoals schuld en schaamte. Dit kan er voor zorgen dat mensen, die hulp broodnodig hebben, niet op zoek gaan naar hulp. Depressie? Wat kan ik doen? Naast gevoelens van schuld en schaamte,... Lees verder...

Gezonder leven? Tips voor een gezonder leven!

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  Juni 14, 2017


Als je de titel leest, denk je waarschijnlijk aan meer sport en gezonder eten. Er zijn echter meerdere manieren waarop je gezonder kan leven. Zo is zorg dragen voor je mentale gezondheid net zo belangrijk als zorg dragen voor je fysieke gezondheid. Een goede mentale gezondheid draagt daarenboven bij aan een gezonde fysiek. Hieronder vind je enkele tips om zorg te dragen voor je mentale gezondheid. Gezonder leven? Tips voor een gezonder leven! Allereerst kan je jouw mentale gezondheid verbeteren... Lees verder...

Hoe je mentale gezondheid een invloed heeft op je lichaam

Tag: , , , , , , , , ,     Datum:  Juni 5, 2017


Aangezien sommige mensen het betwijfelen, je mentale gezondheid heeft wel zeker een invloed op je lichaam. Zo kan bijvoorbeeld een depressie aan de oorzaak liggen van hoofdpijn en stress spierspanning uitlokken. Psychologen zijn het er over eens dat lichaam en geest niet van elkaar los gezien kan worden. Dit was niet altijd het geval. Voor lange tijd waren experts het erover eens dat geest en lichaam uiterst van elkaar gescheiden waren. De invloed van mentale gezondheid op je lichaam? Verschillende... Lees verder...

Depressie? Hoe geef jij vorm aan je leven?

Tag: , , , , , , , , ,     Datum:  Maart 27, 2017


Depressie lijkt steeds vaker voor te komen. Vaak zijn mensen die eraan lijden ervan overtuigd dat ze zwakker zijn dan anderen of minder bestendig zijn tegen moeilijke momenten dan anderen. Dit is echter niet waar. Depressie heeft niets te maken met zwakte of minder bestendig zijn tegen moeilijke momenten, maar vormgeving aan je leven. Depressie? Hoe geef jij vorm aan je leven? Hoe we ons leven vertellen en vorm geven heeft een grote invloed op onze mentale gezondheid. Dagelijks maken we honderden... Lees verder...

Depressie behandelen? Enkele basisprincipes

Tag: , , , , , , , , , ,     Datum:  Februari 3, 2017


Er verscheen vandaag een artikel in de Standaard waarin een psychotherapeut zijn/haar kijk gaf op de mensheid en zijn/haar beroep. Wat naar voor kwam was dat er in de hedendaagse maatschappij erg veel kan gebeuren. We verwonderen ons soms over verhalen van andere mensen en wat deze mensen allemaal wel al niet hebben meegemaakt. Je kan het je soms zelfs niet inbeelden, toch is het reeds iemand overkomen. Daarnaast gaf de psychotherapeut ook zijn/haar kijk op therapie. Daarbij werd beschreven dat mensen... Lees verder...

Depressie? Hoe behandel je depressie symptomen?

Tag: , , , , , , ,     Datum:  December 19, 2016


Depressie is één van de best gekende mentale ziektes wereldwijd. Bovendien komt de ziekte in alle lagen van de bevolking en in alle culturen voor. Desondanks bestaan er nog veel vooroordelen omtrent de ziekte en kunnen vele mensen vaak niet meer zeggen over depressie dan dat het te maken heeft met een somber humeur. Dit artikel heeft als doel de meest gekende symptomen van depressie te beschrijven om vervolgens enkele behandelingsvormen van depressie verder toe te lichten. Op het einde van het artikel... Lees verder...

Depressie? Lijd ik aan depressie? Symptomen en test!

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  Juni 27, 2016


Tegenwoordig hoor je er mensen steeds vaker over spreken: depressie. Depressie is een vaak voorkomende stemmingsstoornis, waarbij je een sombere stemming overheerst en isolatie en piekeren de depressie in stand kunnen houden. De oorzaak van depressie kan aan veel verscheidene dingen toe te schrijven zijn. Bovendien kan deze oorzaak samen met de symptomen van de depressie ervoor zorgen dat je in de depressie blijft zitten. Depressie symptomen? Wat zijn de symptomen van depressie? Depressie verschilt... Lees verder...

Depressie test? Symptomen en test!

Tag: , , , , ,     Datum:  December 23, 2015


Denk je te lijden aan depressie? Ben je reeds lange tijd somber en lukt het maar niet om weer blij te zijn om leuke dingen? Depressie wordt gekenmerkt door een aanhoudend triest humeur, waarbij je maar niet kan genieten van leuke, goede dingen in je leven. Je stelt jezelf de vraag: 'Ik was hier vroeger heel blij om. Waarom lijkt het alsof niets me een voldoening kan geven?' Depressie kan soms in je leven sluipen, zonder je het door hebt. Op een dag kan je wakker worden en beseffen dat je je al lange... Lees verder...