Depressie? Symptomen, behandeling en test!

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  Juli 17, 2017


Depressie kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan zijn ontstaan iets te maken hebben met het seizoen, kan het omgevingsgebonden zijn en kunnen er zelfs genen in het spel zitten. Dit maakt dat depressie dan ook erg divers kan zijn. Sommige mensen zeggen dat twee depressies niet met elkaar te vergelijken zijn. Dit niet alleen door de verschillen in oorzaak, maar ook door de verschillen in symptomen. Omdat je lijdt aan een depressie, wil niet zeggen dat je noodzakelijk aan alle symptomen moet voldoen... Lees verder...

Depressie? Behandeling en test!

Tag: , , , , , ,     Datum:  Maart 24, 2017


Depressie is één van de best gekende mentale ziektes op de moment. Ondanks de ziekte steeds meer en meer bespreekbaar lijkt, is het vaak nog moeilijk naar buiten te komen met je depressie. Veel mensen weten niet wat depressie exact inhoudt en hoe ze geliefden of vrienden kunnen helpen bij depressie. Het is daarom dus nuttig op zoek te gaan naar informatie omtrent depressie. Als je zelf lijdt aan depressie kan het ook nuttig zijn informatie in te winnen omtrent behandelingen tegen depressie.... Lees verder...

Depressie? De link met de seizoenen!

Tag: , , , , , , , , , ,     Datum:  Maart 20, 2017


Depressie is een mentale ziekte, die hedendaags veel besproken wordt. Desondanks weten veel mensen nog te weinig over wat depressie nu precies inhoudt en wat je kan doen om depressie te behandelen. Vaak weten mensen dat depressie te maken heeft met een aanhoudende sombere stemming, maar voor velen is het moeilijk bijkomende symptomen te identificeren. Hoe heeft het seizoen een invloed op depressie? Bovendien zijn er vele factoren, die een invloed hebben op het ontstaan, in stand houden en zelfs... Lees verder...

Depressie symptomen? Hoe herken je depressie?

Tag: , , , , , ,     Datum:  Februari 8, 2017


Depressie is niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Het komt namelijk in verschillende vormen en met verschillende intensiteit voor. Zo zal je snel merken dat iemand somber is als deze persoon zich ook sociaal afzondert. Bij een vermindering van motivatie zal je dit vaak minder snel merken. Mentale ziektes zijn moeilijker te herkennen aangezien je veel van de symptomen niet fysiek kan vaststellen. Dit type ziektes vraagt niet alleen kennis van de problematieken, maar ook inzicht in hoe de persoon... Lees verder...

Depressie behandelen? Enkele basisprincipes

Tag: , , , , , , , , , ,     Datum:  Februari 3, 2017


Er verscheen vandaag een artikel in de Standaard waarin een psychotherapeut zijn/haar kijk gaf op de mensheid en zijn/haar beroep. Wat naar voor kwam was dat er in de hedendaagse maatschappij erg veel kan gebeuren. We verwonderen ons soms over verhalen van andere mensen en wat deze mensen allemaal wel al niet hebben meegemaakt. Je kan het je soms zelfs niet inbeelden, toch is het reeds iemand overkomen. Daarnaast gaf de psychotherapeut ook zijn/haar kijk op therapie. Daarbij werd beschreven dat mensen... Lees verder...

Symptomen van depressie? Test en behandeling!

Tag: , , , , , ,     Datum:  Januari 19, 2017


Depressie is één van de meest besproken mentale problematieken. Het raakt een hoog aantal mensen over heel de wereld, ongeacht leeftijd, sociale status en levenservaring. Depressie symptomen kunnen zich op verschillende manieren voordoen en dus soms ook sterk van elkaar verschillen. Wat we wel steeds terugvinden is het overheersende sombere humeur en minstens 5 van de onderliggende symptomen van depressie. Depressie symptomen kunnen door verschillende oorzaken tot stand komen. Vaak ligt een emotioneel... Lees verder...

Depressie? Symptomen en test!

Tag: , , , ,     Datum:  November 9, 2016


In de wintermaanden lijken depressies meer voor te komen dan in de zomermaanden. Dit heeft verschillende redenen: ten eerste draagt zonlicht bij aan ons welzijn. Aangezien de zon later opkomt en vroeger ondergaat, ervaar je dus langere periodes waarin het donker is. Dit kan een invloed hebben op je humeur en je psychologische welzijn. Daarnaast dien je ook rekening te houden met stress ten gevolge van de 'kortere avonden', wat op lange termijn depressie symptomen kan beïnvloeden. Doordat je het gevoel... Lees verder...

Depressie? Hoe bepaalde mentale problemen van generatie op generatie worden doorgegeven.

Tag: , , , , , , , , ,     Datum:  Juli 25, 2016


Ondanks mentale problemen, waaronder ook depressie valt, steeds meer een acceptabel gespreksonderwerp wordt, schamen nog veel mensen zich over het feit te lijden of te hebben geleden aan depressie. Het kan zelfs voorkomen dat je na een tijdje de nood voelt excuses te moeten beginnen verzinnen, omdat je langdurig afwezig bent, andere mensen vinden dat je je raar gedraagt,... Alles om maar niet te moeten toegeven dat je lijdt aan die 'taboeziekte die in je hoofd zit'. Een ander fenomeen, dat vaak... Lees verder...

Depressie? Lijd ik aan depressie? Symptomen en test!

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  Juni 27, 2016


Tegenwoordig hoor je er mensen steeds vaker over spreken: depressie. Depressie is een vaak voorkomende stemmingsstoornis, waarbij je een sombere stemming overheerst en isolatie en piekeren de depressie in stand kunnen houden. De oorzaak van depressie kan aan veel verscheidene dingen toe te schrijven zijn. Bovendien kan deze oorzaak samen met de symptomen van de depressie ervoor zorgen dat je in de depressie blijft zitten. Depressie symptomen? Wat zijn de symptomen van depressie? Depressie verschilt... Lees verder...

Depressie test? Symptomen en test!

Tag: , , , , ,     Datum:  December 23, 2015


Denk je te lijden aan depressie? Ben je reeds lange tijd somber en lukt het maar niet om weer blij te zijn om leuke dingen? Depressie wordt gekenmerkt door een aanhoudend triest humeur, waarbij je maar niet kan genieten van leuke, goede dingen in je leven. Je stelt jezelf de vraag: 'Ik was hier vroeger heel blij om. Waarom lijkt het alsof niets me een voldoening kan geven?' Depressie kan soms in je leven sluipen, zonder je het door hebt. Op een dag kan je wakker worden en beseffen dat je je al lange... Lees verder...