Direct toegankelijke hulp voor jouw patiënten met stress, angst, uitputting, depressie, burn-out, hyperventilatie, etc.?

Veel huisartsen, psychologen, psychiaters en andere therapeuten en artsen in België en Nederland bevelen het MijnKwartier.be programma aan hun patiënten aan. Dit online herstelprogramma:

is direct toegankelijk zonder wachttijden

ondersteunt de patiënt op dagelijkse basis

is ontwikkeld door een arts

heeft aangetoonde resultaten op korte én lange termijn, o.b.v. analyse van DASS-scores

bevat de mogelijkheid voor de patiënt om een buddy in te schakelen

bevat voortgangsrapporten die de patiënt kan delen met u als (huis-)arts

inclusief hervalpreventie

Aan welke patiënten kan ik dit programma aanbevelen?

De patiënt die direct hulp nodig heeft

Je hebt een patiënt doorverwezen voor psychische hulpverlening, maar er is een wachttijd en jouw patiënt geeft aan niet te kunnen of niet te willen wachten. Door Mijn Kwartier aan te bevelen kan de patiënt dezelfde avond nog starten met werken aan zijn of haar herstel. Zo kan de periode tot overige hulp overbrugd worden. De ervaring heeft uitgewezen dat in deze situaties het volgen van MijnKwartier.be ook al voldoende kan zijn.

De patiënt die hulp voor mentale gezondheid als een drempel ervaart

Sommige mensen met mentale gezondheidsklachten voelen een drempel als het gaat om hulp vragen voor hun klachten. Verschillende factoren kunnen een rol spelen:.

 • De patiënt heeft het beeld dat hij of zij mentale gezondheidsproblemen zelf zou moeten kunnen oplossen
 • De patiënt heeft het beeld dat het niet netjes is om 'je vuile was buiten te hangen'
 • De patiënt ziet er om andere redenen tegenop om in gesprek te gaan met een therapeut
 • De patiënt ervaart praktische problemen zoals vrij vragen van werk

MijnKwartier.be is voor veel patiënten een laagdrempelige vorm van hulp. Ze kunnen het programma zelfstandig en anoniem uitvoeren op het moment dat het hun uitkomt. Ze hoeven hierbij ook niet in gesprek met een therapeut. Ze kunnen zelf hun voortgang meten.

De patiënt bij wie eerdere therapieën niet werkten

MijnKwartier.be bevat de werkzame elementen van oplossingsgerichte therapie. Verschillende vormen van therapie kunnen voor verschillende mensen werken. Deelnemers van MijnKwartier.be die eerder andere vormen van therapie hebben gevolgd zonder herstel, hebben wel baat gehad bij MijnKwartier.be. Hieronder vertelt Nejla in haar video testimonial over haar reis naar herstel langs vele therapievormen.00:00.000 --> 00:03.600
Hey hallo, ik ben Nejla Ik ben 31 jaar

00:03.600 --> 00:06.700
en ik wil graag wat vertellen over Mijn Kwartier.

00:06.700 --> 00:10.200
Mijn verhaal gaat enkele jaren terug.

00:10.200 --> 00:13.100
Ik had een zeer stressvolle job.

00:13.100 --> 00:16.700
Ik zat in de evenementenwereld en tijdens

00:16.700 --> 00:21.200
coronacrisis zorgde dat ervoor dat er constant aanpassingen

00:21.200 --> 00:25.400
moesten gebeuren en ik zoveel stress krijg.

00:25.400 --> 00:27.200
Ik had bijgevolg ook nog eens een

00:27.200 --> 00:31.400
heel toxische relatie en met alle gevolgen vandien

00:31.400 --> 00:35.800
kreeg ik paniekaanvallen als je weet wat dat

00:35.800 --> 00:38.200
aanvallen zijn en hoe die voelen,

00:38.200 --> 00:40.700
dan moet ik deze informatie niet meegeven

00:40.700 --> 00:42.500
voor zij die het niet weten zal ik het even uitleggen

00:42.500 --> 00:46.700
Paniekaanvallen is iets wat je echt overdondert.

00:46.700 --> 00:49.900
Je denkt echt dat je een hartaanval

00:49.900 --> 00:53.100
krijgt en gaat sterven.

00:53.100 --> 00:55.000
Uw gezichtsveld vertroebelt.

00:55.000 --> 00:56.500
Je hoort niemand meer praten.

00:56.500 --> 00:59.600
Het is een heel heel eng beangstigend gevoel.

00:59.900 --> 01:02.800
Jammer genoeg bleef het niet bij 1 paniekaanval bij mij

01:02.800 --> 01:05.000
de angst werd ondraaglijk

01:05.000 --> 01:06.800
Ik heb dagelijks te maken met paniekaanvallen.

01:06.800 --> 01:09.600
Ik kon niet meer slapen en ik leefde dag

01:09.600 --> 01:13.800
in dag uit in angst, dus ik ging halsoverkop

01:13.800 --> 01:17.900
op zoek naar een therapeut die mij kon helpen.

01:17.900 --> 01:22.500
Ik ben heel wat therapeuten afgegaan omdat ik echt

01:22.500 --> 01:27.100
heel erg op zoek was antwoorden en bij jammer

01:27.100 --> 01:29.500
genoeg ook heel wat charlatans tegen gekomen.

01:29.500 --> 01:33.000
Ik ben duizenden euro's kwijt geraakt, maar los

01:33.000 --> 01:35.400
daarvan en dat vind ik nog het ergste.

01:35.400 --> 01:37.900
Ik ben gewoon een half jaar van mijn leven

01:37.900 --> 01:41.400
kwijt geraakt op zoek naar de juiste hulp tot

01:41.400 --> 01:46.200
ik terecht kwam bij Mijn Kwartier, het zelfhulpprogramma

01:46.200 --> 01:49.400
en de eerste keer dat ik het moest invullen.

01:49.400 --> 01:52.500
dus de zelfhulp test stonden al mijn pijlen in het rood.

01:52.500 --> 01:57.300
Ik was enorm geschrokken, maar anderzijds zag ik het ook wel

01:57.300 --> 01:59.794
aankomen dat ik het wel heel diep zat.

01:59.900 --> 02:04.800
Maar op dat punt was ik zo eindeloos te raad

02:04.800 --> 02:06.500
dat ik dacht ik heb niks te verliezen.

02:06.500 --> 02:10.000
Ik ga het gewoon proberen, dus dat heb ik ook gedaan.

02:10.000 --> 02:17.100
Ik heb elke dag Mijn Kwartier volbracht en ik

02:17.100 --> 02:21.300
leerde tijdens dat kwartiertje hoe ik mijn denkpatroon moest veranderen

02:21.300 --> 02:25.586
hoe dat ik nieuwe gewoontes kon inbouwen

02:25.586 --> 02:29.200
wat hielp tijdens een paniekaanval en wat ik juist niet moest doen.

02:29.200 --> 02:31.700
Ik heb echt voor het eerst het

02:31.700 --> 02:35.700
gevoel dat ik echt therapie aan het volgen was.

02:35.700 --> 02:38.300
Maak niet dezelfde fout, zoals mij,

02:38.300 --> 02:40.200
maar zoek naar een geschikte oplossing,

02:40.200 --> 02:46.100
nu een nieuwe gewoonte inbouwen.

02:46.100 --> 02:49.000
Dat vraagt tijd en dat kun je ook

02:49.000 --> 02:51.600
alleen maar door elke dag een kwartiertje te oefenen

02:51.600 --> 02:53.700
meer heb je niet nodig

02:53.700 --> 02:57.900
Je moet gewoon consistent zijn en de nodige zelfdiscipline

02:57.900 --> 03:03.900
en Uiteraard van uw probleem hard genoeg verlost willen raken

03:03.900 --> 03:08.400
het fijne aan mijn kwartier vind ik ook

03:08.400 --> 03:11.100
aan dat ze je geen illusies wijsmaken

03:11.100 --> 03:13.300
Het is niet dat ik 30 dagen volledig

03:13.300 --> 03:16.700
verlost was van mijn angsten en paniekaanvallen, maar ze

03:16.700 --> 03:19.700
waren wel zwaar wel serieus geminderd.

03:19.700 --> 03:22.500
Het gaat nu al een pakje beter met mij.

03:22.500 --> 03:27.800
Ik ben er nog niet maar er is vooruitgang, ik ben op de juiste weg

03:27.800 --> 03:31.900
en daar ben ik heel heel heel dankbaar voor.

03:31.900 --> 03:34.900
Ja, het bespaart u serieus

03:34.900 --> 03:37.100
veel geld in mijn portemonnee.

03:37.100 --> 03:40.700
Het is een Democratische prijs en dat vind ik ook

03:40.700 --> 03:45.800
Ja enorm mooi echt mensen die het ook niet zo

03:45.800 --> 03:50.000
breed hebben hier ook baat bij kunnen hebben.

03:50.000 --> 03:57.000
Ik zou zeggen geef het een kans mij heeft het geholpen.

03:57.000 --> 03:59.800
Ik zou het iedereen aanraden.

03:59.800 --> 04:04.000
Mijn familie, mijn vrienden als ik het kan,

04:04.000 --> 04:07.663
dan kan jij het ook. Dus go for it!

Patiënten met onderstaande biologische aandoeningen

Het aanleren van gewoontes die stress verminderen is noodzakelijk voor symptoomverbetering en/of verbetering in levenskwaliteit bij meerdere aandoeningen:

SpecialismeAandoening of symptoom
Cardiologieangor, hartkloppingen, hypertensie
Dermatologieacne, allergie, eczeem, haaruitval, netelroos, psoriasis
EndocrinologieHashimoto-thyreoïditus, hyperthyroïdie, metabool syndroom, obesitas, type 1 diabetes, type 2 diabetes, ziekte van Graves
Gastro-enterologiecoeliaki, colitis ulcerosa, functionele dyspepsie, gastritis, prikkelbare darmsyndroom (IBD), reflux, ziekte van Crohn
Gynaecologiedysmenorroe, premenstrueel syndroom
Immunologieallergie, auto-immuunziekten
KNO-heelkundeduizeligheid, tinnitus, vertigo
Nefrologiehypertensie
Neurologiechronische pijn, epilepsie, geheugen- en concentratieproblemen, migraine, multiple sclerosis (MS), myasthenia gravis, slaapstoornissen, spanningshoofdpijn
Oncologieangsten, bijwerkingen chemotherapie, nausea, moedeloosheid, pijnbestrijding
Oogheelkundeglaucoom
Orthopedierugpijn, spierpijn
Pneumologieastma, hyperventilatie
Reumatologiechronische pijn, fibromyalgie, lupus, reumatoïde artritis, sclerodermie, spondylartritis, syndroom van Sjörgen
Urologieerectiestoornissen, impotentie, prostatitis, stress-urine-incontinentie

Het volgen van MijnKwartier.be werkt bij de verschillende aandoeningen omdat:

 1. Het aanleren van gewoonten die stress verminderen leidt tot verbetering van de symptomen of afname van symptoomintensiteit, duur of frequentie. Dit gebeurt doordat A. het cortisolgehalte in het bloed daalt en B. de overmatige prikkeling van het orthosympatische zenuwstelsel beter wordt gecompenseerd door het parasympatische zenuwstelsel.
 2. Het vervangen van problematische gewoontes door gezonde, gewenste gewoontes leidt tot een effectievere behandeling van aandoeningen zoals diabetes type 2.

Bovenstaande geldt zowel voor de stresserende factoren die niet gerelateerd zijn aan de aandoening van de patiënt als voor de stress die de patiënt ervaart als gevolg van het hebben van specifieke symptomen, het hebben van een ziekte en de invloed op diens leven, de behandeling en mogelijke onzekerheid over ziekteverloop.

Mantelzorgers en andere naasten van patiënten

Mantelzorgers raken vaak uitgeput door 'onzichtbare' stress. Dit houdt in dat zij de stressvolle omstandigheden zelf niet als stress ervaren ondanks dat er wel sprake is van verhoogde cortisolproductie en andere fysieke stressreacties van het lichaam. Het programma MijnKwartier.be draait om het (her)ontdekken van gewenste gewoontes zodat de mantelzorger voor diens naaste kan blijven zorgen zonder zelf uitgeput te raken.

Ook voor partners, familieleden en vrienden die geen mantelzorger zijn, kan het belangrijk zijn om op zoek te gaan naar gewenste gewoontes die stress verminderen. Bij deze groep kan stress bijvoorbeeld voorkomen wanneer je als naaste een geliefde ziet lijden, er onzekerheid is over het ziekteverloop of wanneer de naaste als onderdeel van diens ziekte zorgwekkende of kwetsende dingen kan zeggen en doen en jijzelf op eieren gaat lopen.

Artsen raden MijnKwartier.be aan om verschillende redenen

Burn-out specialist Dr. Boyden vertelt dat MijnKwartier.be ook goed werkt voor mensen die heel moe zijn en geïsoleerd thuis zitten

Dr. Mast volgde zelf MijnKwartier.be en raadt het programma sindsdien ook aan zijn patiënten aan

Onderzoeksresultaten: symptoomreductie op korte én lange termijn

Op het 19de wereldcongres Psychiatrie in 2019 heeft dr. Paul Koeck de onderzoeksresultaten van 5,000 deelnemers gepresenteerd. De data bestond uit de DASS-21 scores (Depression Anxiety Stress Scale) van de deelnemers en een subjectieve schaal 'levenstevredenheid'. Deze schalen zijn elke 7 dagen afgenomen tijdens het volgen van het programma met hertesting 3 tot 6 jaar na het volgen van het programma.

Resultaten: De mediaan vertoonde een stressreductie van 56% in 21 dagen en een toegenomen levenstevredenheid van 40% in 21 dagen. De mediaan bleef stabiel tot minstens 6 jaar na het volgen van het programma.

Meer informatie over dit onderzoek en de resultaten is te vinden op de research pagina.

Vervolgonderzoek met meer dan 10.000 deelnemers toonden nogmaals symptoomvrij na 21 dagen en een stressreductie van 70% na 49 dagen.

This image has an empty alt attribute; its file name is graph_simple_nl.png

Bij welke klachten kan ik het MijnKwartier.be programma aanbevelen?

Het MijnKwartier.be programma leidt bij veel klachten tot herstel :

 • Stress
 • Burn-out
 • Depressie
 • Paniek
 • Angst
 • Verslaving
 • Vermoeidheid
 • Psychosomatische klachten
 • Oorsuizen of tinnitus
 • Hyperventilatie
 • Zie ook de eerdere lijst bij sectie 'Patiënten met onderstaande biologische aandoeningen'

MijnKwartier.be leidt bij veel klachten tot herstel dankzij de combinatie van A: het aanpakken van de basis van mentale klachten en B: de mogelijkheid voor de patiënt om het programma aan te passen naar wat hij of zij nodig heeft.

Het programma pakt de basis aan van mentale klachten door de patiënt te leren om : 1. diens eigen problematische gewoontes te identificeren 2. gewenste gewoontes te identificeren en 3. meer van de gewenste gewoontes te gaan doen en minder van de problematische gewoontes.

Het is mogelijk voor patiënten om het programma aan te passen naar wat hij of zij nodig heeft dankzij specifieke modules die de patiënt kan kiezen naast de fundamentele basismodule.

Hoe kan ik MijnKwartier.be aanbevelen aan mijn patiënt?

U kunt uw patiënt verwijzen naar de hoofdpagina www.MijnKwartier.be waar hij of zij eerst de zelftest kan doen of zich direct inschrijven voor het programma.

Het is belangrijk dat de patiënt begrijpt dat het herstelprogramma geen passieve behandeling is zoals medicatie of bepaalde andere therapievormen. Om resultaten te bereiken moet de patiënt een dagelijkse inspanning leveren. Hierdoor kan daadwerkelijke blijvende verandering bereikt worden die standhoudt tot na het programma. Uiteraard is rekening gehouden met de energiebeperkingen die vaak spelen bij patiënten met dergelijke klachten.

Wie betaalt? De patiënt zal zelf de keuze moeten maken om het programma te volgen en zich in te schrijven voor 77€ euro per maand. Het programma wordt niet vergoed door de verzekering.

Hoe lang moet mijn patiënt het programma volgen? De mediaan is binnen één maand symptoomvrij. Afhankelijk van de zwaarte en langdurige historie van de klachten is het aan te raden om het programma langer te volgen om nog verdere verbetering in levenskwaliteit te krijgen en om de module hervalpreventie te kunnen volgen wanneer de patiënt hier klaar voor is. Het programma wordt niet automatisch verlengt. Ook hier moet de deelnemer zelf voor kiezen.

Kan ik als arts de evolutie van mijn patiënt opvolgen? Krijg ik verslagen?

Ja! Elke week stellen we automatisch een uitgebreid verslag op. Dit verslag wordt naar de patiënt gestuurd en hij of zij kan dit ook met u delen. De verantwoordelijkheid ligt hier dus volledig bij de patiënt en het is zijn/haar beslissing om deze informatie met u te delen. Op deze manier moedigen we hem of haar aan in dialoog te treden met u als arts. Dit ondersteunt de boodschap dat de medische diagnose nooit door software wordt gedaan maar enkel door een arts.

Eenvoudig nog meer kunnen bieden aan uw patiënten? Meld u nu aan voor het gratis MijnKwartier.be verwijzersvoordeel

Met het MijnKwartier.be verwijzersvoordeel van 2023 geeft u uw patiënten gratis toegang tot 10 extra dagen MijnKwartier.be en helpt u hen om duurzaam te herstellen.

Waarom gratis toegang tot 10 extra dagen?

Bij MijnKwartier.be vinden we het belangrijk om patiënten te ondersteunen in duurzaam herstel. Dit betekent zowel:

Effectieve begeleiding waardoor de patiënt zo snel mogelijk symptoomvrij is

De nieuwe geleerde gewoontes en denkpatronen herhalen tot deze automatismen worden

Actieve voorbereiding op hervalmomenten zodat deze momenten (zoals bijvoorbeeld stressvolle levensgebeurtenissen) niet tot werkelijk herval leiden

De mediaan is binnen 21 dagen symptoomvrij. De 10 extra dagen dragen bij aan het verder inwerken van de nieuwe gewoontes en denkpatronen en eventueel al het starten van de module hervalpreventie.

Ik ben arts en wil het verwijzersvoordeel voor mijn patiënten

Klik hier:

Hoe krijgt mijn patiënt de 10 extra dagen?*

Zodra u zich als huisarts heeft aangemeld voor het MijnKwartier.be verwijzersvoordeel ontvangt u een mail. In deze mail zit een pdf met de voordeel QR-code. U kunt deze pdf printen of aan uw patiënt mailen.

De patiënt scant de QR-code en komt dan op een speciale inschrijfpagina. Nadat de patiënt zich heeft ingeschreven voor het herstelprogramma via deze pagina, krijgt hij of zij automatisch de 10 extra dagen gratis aan het eind van de eerste deelname maand.

*Dit is het verwijzersvoordeel van 2023. Volgend jaar verrassen we u en uw patiënten mogelijk met een ander voordeel.

Ik wil het verwijzersvoordeel

Dr. Paul Koecks TEDx presentatie over MijnKwartier.beTherapie kan de oorzaak van een biologische depressie niet aanpakken, maar het kan wel helpen in de omgang met de symptomen. Patiënten in deze situatie volgen vaak het programma voor langere tijd om beter om te kunnen gaan met de effecten van hun biologische depressie, naast het innemen van eventuele medicatie.

Indien je als arts - zonder onderliggende problematieken - het programma zou willen volgen, dan moet je dat minstens gedurende 2 weken dagelijks doen om een correct beeld te krijgen van het programma en de werking. MijnKwartier is een programma dat de dagelijkse inzet vraagt van iemand die beslist heeft om zijn of haar probleem, symptoom of klacht nu eindelijk eens grondig aan te pakken en ofwel effectief op te lossen, ofwel optimaal te verbeteren als het om een biologische beperking gaat. Voor deze gemotiveerde patiënt, benadert dit programma het effect van een effectief therapeutisch programma zo goed als mogelijk, voor een aanzienlijk aantal onder hen zelfs beter.

Het verloop van het herstelprogramma staat beschreven op de pagina 'Hoe verloopt het zelfhulpprogramma'.

Je vindt artikelen over MK op onze pers pagina, waaronder publicaties in de Artsenkrant, De Specialist en Medi Sfeer.

U kan me contacteren via de contactpagina, vermeld zeker uw RIVIZ/KP nummer, naam, adres en exacte vraag.

U kan me contacteren via de contactpagina.