Gestrest? Overspannen? Vermoeid? Geïrriteerd?

Al deze gevoelens kunnen wijzen op stress. Stress is een chemische reactie die we vaak kunnen ervaren. Je kan stress meerdere keren per dag ervaren en het minste kan een stressreactie triggeren. De één heeft er al meer last van dan de ander. Een stressloos leven leiden is bijna niet mogelijk. Toch is er een groot verschil tussen af en toe stress ervaren en stress die zo intens is dat het een invloed heeft op je dagelijks leven.

Acute stressreactie (QE84) Aandoeningen van lichamelijke nood en lichamelijke ervaring omvatten de volgende:
 • 6C20 Lichamelijk letsel
 • 6C20.0 Lichte aandoening van het lichaam
 • 6C20.1 Matige aandoening van het lichaam
 • 6C20.2 Ernstige stoornis in de lichamelijke integriteit
 • 6C21 Dysporie van de integriteit van het lichaam

Wat is stress?

Stress is een gevolg van het ervaren van spanning of druk. Het is een lichamelijke reactie, die ons lichaam in staat van paraatheid brengt. Stress kan voortkomen uit allerlei levensgebieden:

 • Werk
 • Hobby's
 • Relaties
 • School

Het hoeft dus niet noodzakelijk over werk te gaan. Stress dient tevens onderscheiden te worden van druk. Druk gaat namelijk over je beleving omtrent een hoeveelheid van werk/taken, die je binnen een bepaalde tijdsperiode naar behoren dient uit te voeren. Druk kan dus een oorzaak zijn van stress, maar is niet exact hetzelfde als stress. Stress is namelijk hoe we met deze druk omgaan. Het kan zijn dat druk paniek uitlokt of dat het je des te harder zal doen werken. Op basis van voorgaande uitleg kunnen we twee soorten stress onderscheiden: gezonde stress en ongezonde stress.

Gezonde stress versus ongezonde stress

Onder gezonde stress verstaan we stress die ons zal pushen om beter te presteren. Sommigen hebben namelijk soms dat extra duwtje in de rug nodig. Gezonde stress overheerst ons leven niet en zal maken dat we beter werk afleveren. Bijvoorbeeld: het kan je helpen concentreren tijdens het studeren de dag voor het examen.

Onder ongezonde stress verstaan we stress die ons tegenwerkt. Deze soort stress kan ervoor zorgen dat we niet meer zo goed als voordien presteren. Het belemmert ons functioneren. Ongezonde stress wordt pas echt pathologisch als het verschillende levensdomeinen gaat beïnvloeden. Zo kan het voorkomen dat je gestresseerd raakt door de werkdruk op het werk, maar je je zo ellendig voelt dat je relatie hieronder zal beginnen lijden.

Bij ongezonde stress is steeds een ongezond stresslevel aanwezig. Als je stress in lichte mate zal ervaren, zal deze stress je bijna altijd helpen beter te presteren. Het is slechts als stress zich gedurende lange tijd opstapelt, dat het een negatieve werking zal hebben.

Wil je graag weten wat jouw stressniveau is? Doe dan hier onze gratis online stress test!

Voorkomen van stress? Komt stress vaak voor?

Het voorkomen en het voorkomen van stress ligt aan de hoge kant. Het lijkt wel alsof mensen steeds meer last hebben van stress. Er werd een schatting gemaakt dat rond de 30% van de mentale problemen gerelateerd zouden zijn aan stress. Stress kan dus zeker een grote invloed hebben. Daarbij is het nuttig je stresslevel in de gaten te houden, om zo jezelf tijdig te screenen.

Stress komt daarboven niet alleen voor in Europa of België, maar is een wereldwijd probleem.

Prevalentie van stress voor in Amerika

Door het samennemen van bepaalde onderzoeken weten we het volgende omtrent stress bij Amerikanen:

 • Er bestaan onderzoeken die stress als het grootste gezondheidsprobleem bij Amerikanen aangeven.
 • 75-90% van de Amerikaanse bevolking zou de dokter contacteren in verband met stressgerelateerde klachten.
 • Antidepressiva en angstmedicatie worden zeer vaak voorgeschreven.

Prevalentie van stress in Europa

Naast Amerika werden er ook verschillende onderzoeken gedaan naar het voorkomen van stress in Europa:

 • In Groot-Brittannië gaan rond de 13.5 miljoen werkdagen ieder jaar verloren ten gevolge van stress.
 • Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk zijn er miljoenen werknemers die last hebben van stress op het werk.
 • Rond de 10 miljoen werknemers melden per jaar zich ziek ten gevolge van stress.

Wat kan ik hieruit concluderen?

Deze cijfers kunnen je helpen je motivatie te vinden om je stress actief aan te pakken. Als je meer informatie hebt over het mechanisme van stress en weet wat de gevolgen kunnen zijn, kan dit je motiveren de stap naar begeleiding te zetten. Daarbij moet je weten dat stress dus niets te maken heeft met 'zwak' zijn. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben er last van. Zoek dus je innerlijke kracht en help jezelf verder door stress te verminderen!

Wil je weten of jouw stresslevel problematisch is of niet? Doe dan hier de gratis stress test!

Een wetenschappelijke visie op stress

Stress bestaat al zolang als de mens. De functie van stress is doorheen de vele jaren wel veranderd. In de oertijd hielp stress mensen om te overleven. Stress bestond enkel in de vorm van de ‘fight-flight-or-freeze’ reactie. Dit wil zeggen dat men in gevaarlijke situaties ofwel zal vechten, vluchten, ofwel zal bevriezen en niets doen. Stress zet deze reactie in gang, wat mensen helpt sneller en doeltreffender te reageren op gevaarlijke situaties.

Wat gebeurt er in ons lichaam?

In gevaarlijke situaties zal het lichaam adrenaline en cortisol afscheiden. Dit laatste wordt ook wel het stresshormoon genoemd. Vervolgens zal de bloeddruk verhogen, de spieren opspannen, onze zintuigen worden scherper en onze pijngrens verlaagt. Dit alles zal ervoor zorgen dat we beter en sneller kunnen vluchten, vechten of zelfs bevriezen. In de oertijd heeft stress dus waarschijnlijk enkele levens gered toen deze mensen oog in oog kwamen te staan met een gevaarlijk dier.

Deze ‘fight-flight-or-freeze’ reactie bestaat hedendaags nog steeds. Mensen zijn namelijk genetisch aangelegd om stress te vertonen als men in een gevaarlijke situatie terecht komt. Door de maatschappelijke vooruitgang van de laatste honderd jaren, komen mensen niet veel meer in aanraking met gevaarlijke situaties. We hebben deze stressreactie dus steeds minder nodig. Daarom heeft stress dus een andere invulling gekregen in onze maatschappij.

Hoe help ik mezelf bij stress?

Ons brein is niet-levensbedreigende situaties gaan categoriseren als gevaarlijke situaties, waardoor je steeds meer en meer stress kan vertonen. Heb ik dit nu zelf in de hand? Ja, omdat je brein interpretaties maakt aan de hand van je ervaringen en gevoelens. Is het dus voor jou heel belangrijk om op tijd te komen en je staat op een dag in de file, dan is de kans groter dat je stress zal vertonen tegenover als je dit gemakkelijk van je kan afzetten. Jij bent dus baas over je eigen interpretaties en gevoelens, wat de sleutel tot het aanpakken van stress bij jou legt. Je kan je brein conditioneren bepaalde situaties niet langer als gevaarlijk te beschouwen en op deze situaties ook niet meer met sterk negatieve emoties te reageren.

Wil je graag weten wat jouw stressniveau is? Doe dan hier onze gratis online stress test!

Oorzaken van overmatige stress

Wanneer heeft iemand een teveel aan stress? Stress kan iemand teveel worden als deze persoon de stress niet meer kan ‘dragen’. In andere woorden, als stress je leven gaat overheersen. Om overmatige stress beter uit te leggen, maken we gebruik van de termen draaglast en draagkracht. Draaglast is de last, die men van bepaalde gebeurtenissen ondervindt. Deze last werkt negatief op ons en zal simpele taken moeilijker maken. Voorbeelden van draaglast zijn:

 • Een relatiebreuk
 • Ruzie in de familie
 • Onderbemand zijn op het werk

Draagkracht daarentegen zijn positieve factoren in ons leven, die ons ondersteunen en flexibel maken. Zij gaan ervoor zorgen dat we meer aankunnen en ons beter voelen. Voorbeelden van draagkracht zijn:

 • Humor
 • Een goede relatie
 • Sporten
 • Iets gaan drinken met vrienden

Overmatige stress uitgelegd aan de hand van het weegschaalmodel

In het algemeen dienen draaglast en draagkracht in balans te zijn met elkaar. Deze elementen dienen elkaar in evenwicht houden. De positieve dingen zullen ervoor zorgen dat de negatieve dingen niet zo’n grote impact zullen krijgen in ons leven. We kunnen dit ook voorstellen als een weegschaal, met aan de ene kant draaglast en aan de andere kant draagkracht.

Als de weegschaal in balans is en je ervaart stress, spreken we van gezonde stress. Er is stress aanwezig, maar door de positieve dingen in het leven zal de negatieve invloed van deze stress niet groot zijn. Als de weegschaal niet in balans is en stress veel zwaarder doorweegt dan de positieve elementen in je leven, spreken we van ongezonde stress. Bij deze ongezonde stress kan het zijn dat je stress symptomen ervaart, zoals:

 • Concentratieproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Slaapproblemen

Dit zijn invloeden van negatieve stress. Overmatige, negatieve stress ontstaat als er meer last aanwezig is dan kracht. De kracht is dan niet meer in staat om de last van deze stress te dragen. Omdat deze stress een invloed heeft op ons dagelijks functioneren, zal deze last op zijn beurt nog eens extra stress met zich meebrengen. Last veroorzaakt dus last bij een onevenwicht.

Wil je graag weten of jouw weegschaal in evenwicht is en of jouw stressniveau gezond is? Doe dan hier de gratis stress test.

Symptomen van stress

Stress heeft een grote impact op het dagelijkse leven en functioneren. Hieronder zullen we kort de symptomen van negatieve stress weergeven. De symptomen worden opgedeeld in lichamelijke, psychische en cognitieve symptomen.

Lichamelijke symptomen

 • Aanhoudende vermoeidheid: Je bent steeds vermoeid. Zelfs wanneer je veel slaapt, voel je je moe. De stress vraagt veel van je lichaam en daarom zal je je bijna altijd moe voelen. Stress consumeert veel energie van jou en in combinatie met slecht slapen, zal je je dus steeds vermoeider voelen.
 • Pijn en ziekte: Doordat je stress hebt, kan het zijn dat je lichaam en je immuunsysteem zwakker wordt. Door de overbelasting die stress veroorzaakt kan je op verschillende plaatsen last krijgen van pijn. Denk maar aan spierpijn, hoofdpijn, maagpijn,... Daarenboven zal je sneller ziek worden. Stress gebruikt namelijk veel energie van het lichaam op, waardoor je lichaam afzwakt en je kwetsbaarder bent voor ziektes.
 • Slapeloosheid: Je zal merken dat je minder goed kan slapen. Je hebt problemen met inslapen en doorslapen. In sommige gevallen gebruiken mensen voor het inslapen medicamenten, omdat ze merken dat het niet meer zelfstandig lukt. Ook doorslapen is een probleem. Je slaapt minder diep dan anders en hebt daarom het gevoel korte nachten te hebben.
 • Eetproblemen: Mensen met stress hebben vaak het gevoel dat er een knoop in hun maag ligt. Ze zullen dus vaak minder eten. Dit kan de vermoeidheid nog erger maken. Verder heeft stress ook een invloed op de vertering van je eten. Het kan dus zijn dat je maag- en darmklachten ontwikkelt.
 • Hartkloppingen: Doordat je lichaam het stresshormoon cortisol afscheidt, zal je lichaam ook voortdurend opgespannen zijn. Hierbij denken we aan een versnelde hartslag, opspanning van de spieren en een snellere bloedsomloop.
 • Verslavende middelen: Vaak gebeurt het dat mensen met stress naar middelen zoeken om hun stress te reduceren en dan terecht komen bij verslavende middelen. Zo kan je bijvoorbeeld roken en zelfs wiet roken gebruiken om van de stress af te komen. Hier dient even vermeld te worden dat deze middeltjes niet werken. Uit onderzoek blijkt zelfs dat mensen die roken meer stress hebben dan mensen die niet roken.

Buiten lichamelijke symptomen zijn er ook psychische symptomen die samenhangen met stress. Hieronder zullen we de belangrijkste symptomen opsommen.

Psychische symptomen

 • Niet meer tot rust kunnen komen: Doordat het lichaam cortisol afscheidt, heb je het gevoel zowel lichamelijk als psychisch niet meer tot rust te kunnen komen. Vooral langdurige stress kan maken dat je psychisch oververmoeid geraakt. Je bent namelijk voortdurend bezig en neemt weinig pauze. Als je dan pauze neemt, verkeert je lichaam nog in een soort overdrive, waardoor je geen rust kan nemen. Daarenboven kan het zijn dat je door piekeren inderdaad psychisch geen rust krijgt. Je bent voortdurend bezig met de taken die je stress geven in je hoofd te overlopen, en verder uit te werken wat je nog zou moeten doen.
 • Prikkelbaarheid: Doordat je teveel hooi op je vork neemt, kan het zijn dat je na een tijdje prikkelbaar wordt. Dit komt voornamelijk voort uit het gevoel dat je geen rust krijgt. Je hebt het gevoel dat de boog voortdurend gespannen staat en kan dan heel prikkelbaar reageren als mensen je iets vragen.
 • Sombere buien en/of huilbuien: Na een tijdje kan de stress je teveel worden en dan kan het zijn dat je sombere buien of zelfs huilbuien krijgt. Je hebt het gevoel van psychisch op te zijn en weet niet meer wat doen. Het kan zijn dat je meer en meer zulke buien zal ervaren als de stress niet wordt aangepakt.
 • Niet meer kunnen genieten: Je hebt het gevoel niet meer tot rust te kunnen komen en dat kan ook het gevoel geven dat je niet meer kan genieten. Alles wordt bepaald door de stress, dus schiet er telkens minder en minder tijd over voor ontspanning en leuke dingen. Vaak als er dan tijd is om leuke dingen te doen, ben je nog steeds gepreoccupeerd door de taken die de stress veroorzaken. Je kan je brein moeilijk stil leggen.
 • Minder zelfvertrouwen: Door de overmaat aan taken en stress kan het zijn dat je aan jezelf begint te twijfelen. Het kan zijn dat, door het vele werk, andere delen van je werk onder de stress beginnen te lijden. Je werkt taken niet meer zo nauwkeurig af als vroeger of je kan niet meer zo snel werken als vroeger. Dit kan teweegbrengen dat je aan jezelf begint te twijfelen.
 • Sociale isolatie: Door het gebrek aan zelfvertrouwen en de stress, die verschillende levensgebieden binnendringt, kan het zijn dat je minder sociaal contact opzoekt. Als je vrije tijd hebt, wil je die het liefst alleen doorbrengen. Je hebt ook het gevoel dat je niet meer kan genieten. Bijgevolg zal je dus minder sociaal contact opzoeken. Dit kan resulteren in sociale isolatie.

Naast bovenstaande symptomen, is er ook nog een derde categorie, namelijk cognitieve symptomen van stress. Deze worden ook de 'symptomen van het denken' genoemd.

Cognitieve symptomen

 • Minder presteren en toename van fouten: Doordat je gepreoccupeerd bent door stress, ga je minder kunnen presteren. Dit heeft invloed op zowel tijd als aantal taken die je wilt realiseren. Stress gaat er namelijk voor zorgen dat je niet meer zo goed kan nadenken en concentratieproblemen kan krijgen. Doordat je geest niet meer geordend is, kan je zelf ook niet meer geordend te werk gaan. Zo sluipen er ook steeds meer fouten in je werk.
 • Concentratieverlies: Doordat stress een soep maakt van je gedachten, zal het ook moeilijker zijn om alles netjes te ordenen en te onthouden. Je zit met heel veel in je hoofd en dit kan leiden tot problemen van je concentratie. Je hebt het moeilijk om lange tijd aan hetzelfde project te werken, wat je daarvoor wel kon. Zelfs in ergere gevallen kan je het lastig vinden om een gesprek te volgen.
 • Geheugenproblemen: Door de chaos in je hoofd komen geheugenproblemen steeds meer en meer voor. Je onthoudt dingen niet meer zo goed als vroeger. Ook zal je dingen minder snel opnemen in je langetermijngeheugen.
 • Piekeren: Je vergeet sneller, weet niet waar op focussen en haalt alles door elkaar. Dit kan een aanleiding vormen tot piekeren. Zelfs nog voor deze symptomen optreden kan het zijn dat je begint te piekeren. Je denkt dan na over dingen zoals: 'Heb ik het wel goed genoeg gedaan?' 'Gaat er een stapel werk klaarliggen als ik maandag op mijn werk kom?'
 • Besluiteloosheid: Doordat je je niet meer goed voelt, zal je ook minder snel beslissingen nemen. Je twijfelt aan jezelf en je zelfbeeld neemt af. Zeker lange termijn beslissingen zal je willen uitstellen.

Test je graag welke stress symptomen op jou van toepassing zijn? Dan kan je hier de gratis stress test invullen!

Wat zijn de risicofactoren van stress?

Overspannenheid en burn-out worden veroorzaakt door een overmatig stressniveau. Stress kan dus wel degelijk leiden tot ergere symptomen, die doorgaans het gevolg zijn van een combinatie van de situatie, de persoon en de omgeving. Lees dus hier meer over wat de risicofactoren van stress inhouden, zodat je overmatige stress tijdig bij jezelf kan herkennen.

Situaties

Situaties die stress veroorzaken kunnen ofwel steeds terugkerende dagelijkse irritaties zijn zoals geluidsoverlast van de buren, een computer die altijd maar vastloopt, een slechte relatie met je baas of een pestende collega, maar ook ingrijpende of traumatische gebeurtenissen zoals een echtscheiding, het overlijden van een dierbare, een ontslag …

Persoonlijkheid

Hoe iemand in elkaar zit, speelt naast mogelijke stressvolle situaties een belangrijke rol. Wat voor de ene persoon gewoon een leuke uitdaging is, kan voor de andere een behoorlijk stresserende opdracht zijn. Mensen met burn-out voelen zich vaak (te) sterk betrokken bij hun gezin of werk. Ze zijn zeer gemotiveerd en eisen veel van zichzelf. Ze bewaken doorgaans niet voldoende hun grenzen, waardoor ze het risico lopen opgebrand te geraken. Andere eigenschappen die het risico op ongezonde stress kunnen verhogen, zijn

 • Je gevoelens slecht kunnen uiten
 • Moeilijk steun vragen
 • Moeilijk 'nee' kunnen zeggen
 • Pessimisme
 • Weinig positieve kijk op de eigen prestaties

Omgekeerd bekeken zijn er een hele reeks factoren, die je beschermen tegen de negatieve invloed van stress en die je veerkracht verhogen. Deze factoren zijn bijvoorbeeld:

 • Humor
 • Over je gevoelens kunnen praten
 • Hulp durven vragen
 • 'Nee' kunnen zeggen
 • Optimisme
 • Je eigen prestaties goed kunnen inschatten

Omgeving

Je omgeving speelt ook een belangrijke rol. Mensen die je begrijpen en steunen en bij wie je met je problemen terecht kan, of gewoon ook mensen met wie je regelmatig fijne momenten doorbrengt, kunnen je helpen moeilijke, stresserende omstandigheden beter aan te kunnen.

Wil je weten welke risicofactoren van stress bij jou stress symptomen hebben uitgelokt? Doe dan hier de gratis stress test om meer te weten te komen over jouw stressniveau!

Wat zijn gevolgen van stress?

Er bestaan verschillende gevolgen van stress. Ondanks dat stress in lage mate niet kwetsbaar is, kan het leiden naar erg schadende gevolgen.

Naarmate je meer en meer stress krijgt, kunnen de symptomen erger worden en toenemen. Zo kan het zijn dat je in het begin geen geheugenproblemen had, maar je nu begint te merken dat ze opkomen. Ook de huidige symptomen kunnen verergeren. Je slaapt nog minder, kan je nog minder concentreren, kan totaal geen beslissingen meer maken, ....

Je bent jezelf niet meer bij stress

Vaak zeggen mensen me dat ze zichzelf niet meer zijn. Ze weten niet goed meer wat te doen om van de stress af te geraken. Verder heeft de stress ook vaak een invloed op hun persoonlijk leven. Ze merken dat ze korter reageren tegen diegenen die ze graag zien, ondanks dat ze niets verkeerd doen. Ook de beslissingen, die je maakt, lijken soms niet meer de beslissingen die je vroeger zou maken. Je zou vroeger graag iets gaan drinken met vrienden, maar nu zit je liever alleen thuis.

Burn-out en depressie als gevolg van stress

Stress ligt verder ook aan de basis van verschillende problematieken. Denk hier maar aan burn-out en depressie. Stress kan in een pathologische vorm evolueren naar een burn-out. Na een periode van slecht te slapen en langdurige stress, zal de vermoeidheid nog toenemen. Je zal dus geen energie meer over hebben.

Zelfs een depressie kan het gevolg zijn van stress. Je kan namelijk steeds meer en meer beginnen piekeren over jezelf en jezelf nog slechter beginnen voelen. Ook de sombere stemming en huilbuien kunnen voorlopers van een depressie zijn. Het is dus aangewezen stress tijdig aan te pakken.

Wil je weten in welke mate stress tot andere symptomen heeft geleid? Wil je weten of je kans hebt op depressie symptomen? Doe dan hier de gratis stress test!

Wat kan ik eraan doen? Hoe behandel je stress?

Het is nuttig om zo snel mogelijk in te grijpen bij stress. Als je namelijk niets verandert aan deze symptomen/oorzaken, kan stress uitmonden in ernstigere problemen zoals burn-out en depressie. Je raakt hoe langer hoe meer vermoeid en de symptomen beginnen ernstigere vormen aan te nemen. Het is dus nuttig om je stress actief aan te pakken door op zoek te gaan naar een behandeling voor je stress.

Stress kan namelijk een vicieuze cirkel veroorzaken, waar je alleen maar uit komt door gedachten en gewoontes actief te veranderen. Zo kan je bijvoorbeeld volgens het 'weegschaalmodel' je stress aanpakken door ofwel je draaglast te verlagen, ofwel je draagkracht te verhogen. Hiermee bedoelen we: ofwel verlaag je de stress, ofwel voeg je meer leuke dingen aan je leven toe. Dit is één kijk op hoe je stress kan behandelen.

Stress is niet altijd ongezond en dient dus niet altijd aangepakt te worden. Als stress je stimuleert op je dromen en doelen waar te maken en je hierbij niet hindert, spreken we van gezonde stress. In dat geval kan je mogelijks ook een behandeling stress volgen, die je extra inzichten kan leren in hoe omgaan met stress. Bovendien kan het je leren hoe stress te kanaliseren, om een zo gewenst mogelijk resultaat te bekomen.

Ongezonde stress of een overmatig stressniveau is wel nuttig om aan te pakken. Zoals eerder vermeldt, kan het namelijk zijn dat je symptomen verergeren, waardoor je langer en intensievere hulp zal nodig hebben. Meeste symptomen van stress gaan niet zomaar weg en vragen dus een actieve aanpak.

Stress behandelen met medicatie

Het kan zijn dat je arts bijvoorbeeld slaapmedicatie voorschrijft, die je kan helpen de negatieve cirkel van stress te doorbreken. Hierbij dienen we echter op te merken dat medicatie niet langdurig werkt en je ook niet beter leert om te gaan met stress. Medicatie zijn dus vaak korte oplossingen, waarbij gewenning kan optreden. 

Stress behandelen met therapie

Een behandeling van stress is vaak laagdrempelig en dien je dus niet maandenlang te volgen. In de meeste gevallen helpen de eerste paar sessies bij een psycholoog je jouw stress te doen dalen. Ook groepssessies kunnen je helpen om beter te leren omgaan met stress. Een hulpverlener kan je namelijk begeleiden in het aanpakken van stress en deze stress tijdig te leren herkennen. Zo ben je voor de toekomst tevens gewapend als stress de kop op steekt.

Stress behandelen met online zelfhulp

Wij ontwikkelden het online zelfhulpprogramma ‘Mijn Kwartier’ om je te begeleiden in het aanpakken van depressie, stress en burn-out. In dit programma word je dagelijks begeleid met oplossingsgerichte vragen, die je helpen nadenken over wat helpt en wat niet. In een reeks videofilmpjes leggen onze artsen je uit hoe je stress kan herkennen, aanpakken, oplossen en nadien voorkomen.

Het programma stuurt je daarnaast ook een wekelijke verslag met daarin je evolutie. Dit kan je met je huisarts of behandelende arts bespreken. Zo blijft ook hij/zij op de hoogte van je vooruitgang, als jij dat wil.

Je kunt ook familieleden uitnodigen in het programma om je te steunen. Wij leren hen hoe zij je kunnen steunen. We helpen hen om jou beter te begrijpen. Je bent echter niet verplicht om hen uit te nodigen. Je kunt stress ook alleen aanpakken.

Uit resultaten blijkt dat stress tot 77% afneemt in de eerste maand bij gebruik van Mijn Kwartier. Het programma kan dus een valide behandeling tegen stress aanbieden, die je van thuis uit verder helpt.

Stress-reduction-3-weeks-NL-15Minutes4Me

Wil je graag jouw persoonlijk stressniveau testen? Wil je graag weten of jij gebaat bent bij een behandeling tegen stress? Doe dan hier onze gratis stress test!

Je stress niveau zelf testen

Het is nuttig om af en toe je stress te testen. Het is namelijk niet altijd even gemakkelijk ongezonde stress of stress symptomen te herkennen. Hierbij kan een stress test je helpen, doordat het jouw niveau van stress weergeeft.

Hierbij dienen we wel op te merken dat als je zoekt naar een stress test via het internet, deze resultaten vaak niet kloppen. Psychologen en artsen maken gebruik van testen die gevalideerd werden in onderzoeken, zodat stress accuraat gemeten wordt. Slechts weinig testen die je kan terugvinden op het internet of in magazines geven stress accuraat weer. Het kan dus vaak voorkomen dat ze een resultaat geven dat helemaal jouw stressniveau niet is.

Aangezien Mijn Kwartier ontwikkeld werd door artsen en psychologen, maken wij ook hier op deze site gebruik van een gevalideerde test. Om te beginnen kan je onze gratis stress test invullen. Deze test bestaat uit een twintigtal stellingen. Als je de laatste stelling hebt ingevuld, kom je op een pagina met je scores!