Burn-out? Uitgeblust? Oververmoeid? Vermoeid? Uitgebrand? Op?

Bovenstaande gevoelens lijken steeds vaker voor te komen. Het lijkt alsof het aantal mensen met burn-out maar lijkt te stijgen. Maar wil dit zeggen dat alleen 'zwakke mensen' aan burn-out lijden? En waarom is er nu steeds meer sprake van burn-out? Vroeger moesten mensen toch ook werken en een huishouden onderhouden? Zijn we dan 'zwakker' geworden?

Onze hedendaagse maatschappij is niet 'zwakker' geworden en het ontstaan van burn-out heeft niets te maken met 'zwakke mensen', integendeel. Doorgaans weten mensen dat burn-out te maken heeft met een gevoel dat ze teveel gedaan hebben. Dat, na een periode van te hard werken, er even niets meer bij kan. Toch weten nog veel mensen niet wat burn-out exact inhoudt. Het is zeker nuttig om dit artikel te lezen als je denkt een burn-out te hebben, omdat de sleutel tot het oplossen van burn-out ligt in het begrijpen van burn-out.

Wat is een burn-out?

Een burn-out is een mentale stoornis, waarbij je totaal uitgeblust bent. Je kan even niet meer verder en bent vaak ook heel emotioneel. Je merkt dat er van alles aan de hand is, maar de meeste mensen kunnen slechts na een diagnose hun vinger leggen op het probleem.

Burn-out ontstaat vaak in werkcontext en treft vaak de mensen die perfectionistisch aangelegd of erg gedreven zijn. Zij leggen namelijk vaak de lat hoger voor zichzelf en pushen zichzelf tot het uiterste. Het kan dan voorvallen dat na een tijdje je geest en lichaam te ver zijn gepusht. Als je dan een burn-out ervaart, merk je dat zelfs de kleinste opdracht teveel gevraagd is. Dit is vaak moeilijk om te aanvaarden voor mensen die de gewoonte hebben meer te willen doen dan andere mensen.

Vaak merken mensen dat hun geest en lichaam uitgeput geraken. Het ligt dan echter vaak in hun natuur net dat tandje bij te willen zetten, dat je lichaam en geest niet meer kan opbrengen. Burn-out heeft dus veel te maken met de bepaalde gewoontes die iemand heeft.

Test of er sprake is van een burn-out dankzij de gratis burn-out test!

Los je burn-out op met Mijn Kwartier

Burn-out is oplosbaar met de juiste behandeling. Vroeger kon dat alleen door een psychotherapie te volgen. Tegenwoordig kan je jezelf ook online uit een burn-out helpen. Mijn Kwartier biedt een laagdrempelige behandeling aan, op maat van het individu. Je kunt dagelijks aan jezelf werken van achter de computer. 

Tijdens het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier leren we de toegewijde werkers aan om te oefenen in hun grenzen te trekken. Eerst leren ze hun eigen grens herontdekken, want vaak waren ze dat al jaren vergeten. Vervolgens leren we hen de communicatietechniek aan om deze grens respectvol af te dwingen. We leren de ‘overcommited’ werker een selectiever inzicht te krijgen in welke prioriteiten hem/haar dichter bij zijn/haar doel brengen. De autoritaire werker of perfectionistische burn-out’er leren we hoe los te laten en te focussen op hun prioriteiten.

De snelste weg om te genezen van burn-out is door een pauze te nemen in overleg met je huisarts en daarbij het zelfhulpprogramma Mijn Kwartier te volgen. Dit programma duurt een kwartier per dag. Gedurende dit kwartier leert u anders naar uw gedragingen, gedachtes en gewoontes kijken. U komt tot nieuwe inzichten betreffende hoe u uw leven anders kan gaan organiseren om met minder inspanning meer resultaat te bereiken. Dit programma werd reeds wetenschappelijk onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat 77% minder stress ervaren wordt na één maand Mijn Kwartier gevolgd te hebben.

Test of er sprake is van een burn-out dankzij de gratis burn-out test in, bekijk de tips van Dr. Paul Koeck in de video samen met je resultaten en schrijf je vervolgens in op het dagelijkse programma. Dit maandelijkse programma kost 77€ per maand. Sommige werkgevers betalen dit terug als je het deelname certificaat aan hen voorlegt. 

 

Burn-out: voorkomen van burn-out?

Om je een beter inzicht te geven in hoe en wanneer burn-out ontstaat, beschrijven we hoe vaak burn-out voorkomt.

In België werden er reeds verschillende onderzoeken gedaan naar het voorkomen van burn-out. In 2010 onderzochten Hansez, Mairiaux, Firket & Braeckman het voorkomen van burn-out bij de actieve werkende Belg. Zij kregen volgende resultaten:

 • Burn-out komt zowel bij mannen als bij vrouwen even vaak voor. Er zijn echter wel bepaalde kenmerken en/of arbeidsfactoren, die vaker lijken voor te komen bij vrouwen dan bij mannen.
 • 0.8% van de Belgische bevolking werd vastgesteld met de diagnose burn-out.

Naast deze cijfers van voorkomen uit België, werden er ook verschillende onderzoeken gedaan in andere landen. Zo onderzochten Santen, Holt, Kemp & Hemphill (2010) het voorkomen van burn-out bij studenten in de richting geneeskunde. Zij vonden dat 21-43% van de studenten van het eerste jaar tot het vierde jaar geneeskunde konden vastgesteld worden met een diagnose burn-out. Burn-out is dus niet alleen werkgerelateerd. Bij dokters en verpleegkundigen werd ook een hoge mate van voorkomen van burn-out vastgesteld (Grunfeld et al., 200):

 • 53% van de artsen werden vastgesteld met een verhoogd niveau van emotionele uitputting
 • 41% van de artsen gaven aan een verhoogd niveau van algemene stress te ervaren.

Burn-out kan in iedere cultuur voorkomen. Men weet echter niet altijd dat de symptomen van burn-out gelinkt zijn aan een mentaal probleem. Daarnaast komt het vaak voor dat het moeilijk is om met burn-out naar buiten te komen. De taboe blijft vaak bestaan. Mocht je je niet begrepen voelen of het gevoel hebben dat je er alleen voor staat, weet dan dat er wereldwijd veel mensen aan burn-out lijden. Je bent niet abnormaal, noch zwak.

Burn-out: gevolgen van het hoge voorkomen?

Als je een burn-out ervaart, kan dit grote gevolgen hebben voor zowel jezelf als voor je werkgever. Het spreekt voor zichzelf dat het aanpakken en oplossen van burn-out tijd vraagt en dat burn-out symptomen een sterke negatieve invloed kunnen hebben. Als je een burn-out hebt, kan je hier dus echt onder lijden. Voor je werkgever echter kan dit ook gevolgen hebben. Zo kost iemand met burn-out veel geld aan zowel de staat, als aan de werkgever en dient hij/zij vaak nieuwe regelingen te treffen, zodat je werk overgenomen wordt. Burn-out heeft een grote, negatieve invloed op onze hedendaagse maatschappij (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Kortom, burn-out kan een grote invloed hebben op je dagelijkse leven en functioneren. Het is dus nuttig hiervoor een gepaste behandeling te zoeken, zodat een nieuwe burn-out geen kans krijgt.

Test of ook jij burn-out symptomen ervaart aan de hand van de gratis burn-out test.

Hoe ontstaat burn-out?

Er bestaan veel verschillende soorten oorzaken van burn-out. Deze oorzaken kunnen zelfs verschillen van persoon tot persoon. Om je verder te helpen in je zoektocht naar de oorzaak van jouw burn-out zetten we hier de meest voorkomende oorzaken van burn-out op een rijtje.

Onevenwicht op het werk

Veel mensen, vooral met een hoog professionele niveau, identificeren zich met hun werk en bedrijf (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Het gaat zo ver dat ze zich identificeren met het succes of falen dat een bedrijf ervaart. In het geval van falen zal dit een grote impact hebben op hem/haar (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Hij/zij zal zich in een staat die lijkt op depressie bevinden. Dit identificeren heeft dus vergaande gevolgen.

Een burn-out wordt verder gekenmerkt door een inadequate controle over het werk, gefrustreerd zijn en het gevoel van het doel der leven verloren te hebben (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Men faalt, is vermoeid of opgebruikt door het stellen van overdreven eisen op energie, kracht en middelen. De persoon wordt moe, koppig, inflexibel omdat verandering extra inspanning vergt (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Hij/zij heeft geen mentale kracht meer om te investeren in werk. Dit wordt gevolgd door een poging om zich te isoleren (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Dit doet men vaak om stress te vermijden. De interpersoonlijke relaties met collega’s of klanten zullen hieronder lijden (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003).

Burn-out komt het vaakst voor in de gezondheidssector. Mensen die jarenlang hard werken of zich grenzeloos inzetten voor anderen hebben meer kans om ten prooi vallen van een burn-out. Zij kunnen plots merken dat hun lichaam opgebrand geraakt. Mogelijks is dit een voorteken of symptoom van burn-out.

Ingrijpende gebeurtenissen

Traumatische of ingrijpende gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat je meer stress krijgt of je depressief voelt. Denk maar aan het overlijden van een naaste, een echtscheiding, ... Deze gebeurtenissen kunnen een grote impact hebben op je functioneren. Ze kunnen je helemaal van de kaart brengen. Het draait hier ook niet rond objectieve impact, maar over hoe jij de situatie waarneemt.

Het hoeven niet alleen ingrijpende gebeurtenissen te zijn die ervoor kunnen zorgen dat een burn-out om de hoek ligt. Ook dagelijkse, terugkerende frustraties kunnen een oorzaak zijn. We denken hier aan je buren die veel lawaai maken, je vrouw/man die klaagt, je collega die je pest,.... Een optelsom van deze frustraties kan ook leiden tot een burn-out. Zelfs in erge gevallen kan één situatie leiden tot een burn-out.

Persoonlijkheid

Je persoonlijkheid speelt ook een belangrijke rol. Dit zal je kijk op situaties en de manier waarop je ermee omgaat beïnvloeden. Zo kan het zijn dat stress voor de ene een leuke uitdaging is en voor anderen de druppel die de emmer doet overlopen.

Mensen met burn-out zijn mensen die zich erg betrokken voelen. Dit zowel op het werk als in hun gezin. Ze trekken zich het falen van één van de leden erg aan. Ze zijn erg gemotiveerd om dit falen recht te zetten. Daarom eisen ze veel van zichzelf en leggen ze de lat hoog. Hierdoor lopen ze het risico teveel hooi op hun vork te nemen en opgebrand te geraken.

Verder helpt praten over je gevoelens, je grenzen kunnen bewaken, om hulp vragen en optimisme tegen het ontwikkelen van een depressie. Als je moeilijk steun kan vragen en je niet praat over je gevoelens, zal je snel het gevoel hebben er alleen voor te staan. Terwijl vele handen simpel werk maken, zal jij steeds meer je best doen om het werk toch maar af te krijgen. Als je vervolgens geen 'nee' kan zeggen tegen extra werk en je met tegenzin aankijkt tegen al dit werk, is de optelsom snel gemaakt. Je krijgt stress doordat het steeds moeilijker is om het werk af te maken, waardoor een burn-out om de hoek loert.

Zoals eerder vermeld, identificeren werknemers zich met hun bedrijf en het succes/falen dat dit bedrijf ervaart. Deze eigenschap maakt deze mensen vatbaarder voor een burn-out. Dit proces heeft te maken met de locus of control.

Locus of control

Mensen willen gedrag kunnen toeschrijven aan een bepaalde oorzaak. Op basis van deze eigenschap kunnen we twee types mensen onderscheiden: mensen met een externe locus of control en mensen met een interne locus of control.

Mensen met een externe locus of control schrijven situaties toe aan toeval. Ze hebben er geen controle op. Bijvoorbeeld de ontmoeting tussen twee personen. Als er gefaald wordt, zullen deze mensen zeggen dat zij er niets aan konden veranderen. Omgevingsfactoren zorgden voor het falen. We lichten dit even toe aan de hand van een voorbeeld. Je moet samenwerken met een collega om een presentatie te geven. Ondanks het vele werk dat deze presentatie vraagt, hebben jullie beiden weinig tijd om de presentatie voor te bereiden. Op de dag van de presentatie loopt deze in het honderd. De reden die jij ervoor geeft, is dat je collega niet goed genoeg zijn best heeft gedaan of dat je baas je teveel werk gaf, zodat je niet kon werken aan de presentatie. In voorgaand voorbeeld kunnen we afleiden dat de redenen die worden gegeven voor het mislukken, redenen zijn waar jijzelf niets mee te maken hebt. Jij kunt niets veranderen aan deze factoren. Om die reden identificeren mensen zich minder met falen, met een mindere kans op burn-out als gevolg. Wel dient opgemerkt te worden dat deze mensen meer stress ervaren, door het gevoel van gebrek aan controle (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003).

Mensen met een interne locus of control zouden bovenstaande situatie anders aanpakken. Als er een probleem is, schrijven mensen met een interne locus of control dit toe aan eigen falen. Zij zijn de reden tot falen. Om verder te gaan op voorgaand voorbeeld, zouden mensen met een interne locus of control hun eigen onbekwaamheid of domheid aangeven als reden tot falen. De impact van dit falen op de persoon zelf is dus veel groter dan bij de andere persoon. Dit verhoogt de kans op burn-out. Wel dient opgemerkt te worden dat deze mensen wel minder stress ervaren door het gevoel van controle (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003).

Je kan te weten komen hoe ver jouw burn-out reeds gevorderd is aan de hand van de gratis burn-out test.

Welke types burn-out bestaan er?

We hebben nu verschillende oorzaken van burn-out beschreven. Evenredig met de oorzaken zijn niet alle mensen die ten prooi vallen aan een burn-out hetzelfde. Er bestaan dus verschillende soorten burn-out'ers. Ze maken niet allemaal dezelfde denkfout. Onderzoek deelt mensen met een burn-out op in 3 types op basis van oorzaak.

De toegewijde werker

Het eerste type wordt de toegewijde werker genoemd (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Deze werkt te veel. Deze burn-out'er kan geen 'nee' zeggen als men  hem/haar iets vraagt. Zelfs als ze tot over hun oren in het werk zitten, willen ze anderen niet afwijzen en blijven maar werk bijnemen. Deze burn-out’er gaat over zijn of haar grenzen en raakt langzamerhand uitgeblust of hij/zij krijgt een burn-out.

De 'te betrokken' werker

Het tweede type is de 'te betrokken’ werker (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003)Dit type legt zich zo hard toe op zijn werk dat hij/zij het leven buiten zijn/haar baan onvoldoende vindt. De persoon met deze vorm van burn-out, wil iedereen gelukkig maken. Ze zijn trouw aan de opvoeding van de vorige generaties en zeggen dus op alles 'ja'. Op een gegeven moment merkt die persoon dat hij/zij alle beloftes niet meer kan waarmaken. Dan gaat het vaak van kwaad naar erger.

De autoritaire werker

Het derde type is de autoritaire werker (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Dit type vindt dat niemand anders zijn/haar werk kan doen of niemand het zo goed kan doen dan hij/zij (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Dit type wordt ook wel de perfectionistische burn-out’er genoemd. Deze burn-out’er heeft geleerd dat je altijd de dingen goed moet doen. Tot in de puntjes verzorgd. Hij/zij leerde vaak niet dit slechts toe te passen in enkele specifieke omgevingen. In de ene situatie kan dat waardevol zijn, maar er zijn veel situaties in het leven waar perfectionisme ons weerhoudt om gelukkig te leven en werken. We branden figuurlijk op, omdat we te veel hooi op onze vork nemen. We zien steeds hoe we het nog beter hadden kunnen doen.

Wil je weten met welke burn-out symptomen jij te maken krijgt? Doe dan hier de gratis burn-out test.

Wat is het verschil tussen burn-out, depressie en stress?

Volgens de DSM-IV, een Amerikaans diagnose-instrument, wordt burn-out niet aanzien als een aparte ziekte. Het staat nog het dichtst bij de definitie van depressie. Maar algemeen gesproken zijn psychiaters het erover eens dat burn-out wel degelijk iets aparts is. Ze definiëren het als een toestand van extreme uitputting doordat iemand te lang leeft op een manier die fundamenteel tegen zijn natuur ingaat.

Verschil tussen burn-out en depressie?

De symptomen van burn-out komen grotendeels overeen met de symptomen van depressie. Bij beide problematieken heeft men geheugenproblemen, is men uitgeblust, heeft men slaapproblemen en ziet men het niet meer zitten. (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Toch dient er een onderscheid gemaakt te worden (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Vooraleer we van depressie kunnen spreken moeten deze gedachten verschillende gebieden van het dagelijkse leven beïnvloed hebben, zoals werk, sociale relaties en hobby’s. Een burn-out is een problematiek die voortkomt uit overspanning op het werk. Pas in latere stadia kan een burn-out andere gebieden beginnen beïnvloeden, maar essentieel beperkt het zich tot het werk (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Alleen de meest ernstige gevallen van burn-out omvatten ook depressie (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Depressie is dus een veel ernstiger en breder concept. Ook is het moeilijk te zeggen waaruit een depressie precies ontstaan is, terwijl een burn-out ontstaat vanuit overspanning op het werk.

Verschil tussen burn-out en stress?

Ook stress en burn-out zijn nauw verbonden. We kunnen dit echter als een oorzaak-gevolg verband bekijken. Stress op zich is geen stoornis, een burn-out wel. Stress verhoogt de kans op een burn-out en zal in sommige gevallen leiden tot een burn-out. Doordat men uitgeblust en vermoeid is, kan dit de kans op stress op zijn beurt weer verhogen. We zien dus dat stress kan leiden tot een burn-out en een burn-out meer stress kan veroorzaken. Stress is echter niet het enige symptoom van een burn-out. Het omvat veel meer dan alleen maar het hebben van stress. Om deze redenen kan burn-out als een breder en ernstiger concept van stress bekeken worden.

Bovendien kan je terecht komen in een vicieuze cirkel als je langdurige stress ervaart. Als de stress verhoogt, zal je namelijk meer kans krijgen op burn-out symptomen. Deze burn-out symptomen kunnen vervolgens meer stress uitlokken, omdat je het raar vindt ze te ervaren. Het is bijvoorbeeld toch niet normaal geheugenproblemen te hebben op 30-jarige leeftijd? Door deze stress ontwikkel je eventueel nieuwe burn-out symptomen en verhoog je dus de kans op burn-out.

Stress en burn-out hebben tevens niet altijd dezelfde symptomen en gevolgen. Hieronder vind je een vergelijking van bepaalde symptomen en gevolgen bij stress en bun-out.

StressBurn-out
Te veel inzetWeinig of geen inzet
Versterking van emotiesAfvlakking van emoties
Heeft hyperactiviteit als gevolgHeeft hulpeloos gevoel als gevolg
Je ervaart verminderde energieJe ervaart verminderde motivatie en hoop
Angst als mogelijk gevolgDepressie als mogelijk gevolg
Gevolgen zijn lichamelijkGevolgen zijn emotioneel
Kan vroegtijdige sterfte veroorzakenKan uitzichtloosheid triggeren

Leg hier onze gratis burn-out test af om jouw burn-out symptomen te testen.

Wat zijn symptomen van burn-out?

Burn-out is herkenbaar aan specifieke burn-out symptomen. Deze symptomen van burn-out lijken erg op de symptomen van depressie en de symptomen van stress. Om je burn-out symptomen des te beter tijdig te leren herkennen, lijsten we hieronder de symptomen van burn-out op. We delen de symptomen burn-out in 3 categorieën op: lichamelijke symptomen, psychische symptomen en gedragssymptomen

Lichamelijke symptomen van burn-out

 • Vermoeidheid: als je een burn-out ervaart, ben je voortdurend moe. Ondanks dat je rust, blijf je je vermoeid voelen. Deze vermoeidheid komt tot stand doordat je je gedurende een lange periode te ver gepusht hebt. Zowel je geest als lichaam lijken dan in een voortdurende staat van vermoeidheid te verkeren.
 • Slapeloosheid: de stress die je ervaart bij burn-out kan ervoor zorgen dat je moeite hebt met inslapen en doorslapen. Piekeren kan er tevens voor zorgen dat je maar niet in slaap geraakt, wat je vermoeidheid niet ten goede komt.
 • Lichamelijke pijn: stress en vermoeidheid kunnen na een tijdje ook lichamelijke pijn uitlokken. Zo horen we vaak dat mensen met een burn-out klagen over hoofdpijn en spierpijn. Doordat je spieren en lichaam gedurende lange tijd in overdrive gaan door de stressreactie kan dit pijn in de spieren en het lichaam uitlokken.
 • Verteringsproblemen en verminderde eetlust: je eet minder, omdat je gestresseerd bent. Tevens kan de stress ervoor zorgen dat vertering niet meer zo vlot gaat als vroeger, waardoor maag- en darmklachten kunnen ontstaan.
 • Verlaagd immuunsysteem: stress kan er tevens voor zorgen dat je kwetsbaarder bent voor ziektes.
 • Hartkloppingen en andere stress symptomen: stress ligt aan de basis van een burn-out, waardoor ook verschillende stress symptomen aanwezig zullen zijn in het geval van een burn-out. Zo is het niet ongewoon hartkloppingen, een verhoogde bloeddruk of zelfs hartproblemen te ervaren.

Psychische symptomen van burn-out

 • Uitgeblust gevoel: door de voortdurende inspanning en uitputting, kan het zijn dat je je na een tijdje uitgeblust voelt. De kans is daarnaast groot dat je niet goed slaapt, wat je uitgeblust gevoel des te sterker maakt.
 • Concentratieproblemen: als je langdurige stress ervaart, is er een verhoogde afscheiding van het stresshormoon cortisol. Dit stresshormoon zal de neuronen aanvallen, die instaan voor concentratie en geheugen, wat bijgevolg problemen op deze twee gebieden kan veroorzaken.
 • Laag zelfbeeld: doordat je meer fouten begint te maken door je verhoogd stressniveau, is de kans groot dat je zelfbeeld zal dalen, omdat je je slecht voelt over deze fouten. Voornamelijk omdat je deze fouten vroeger niet maakte, keren negatieve gedachten steeds vaker terug in je hoofd.
 • Voortdurend gevoel van irritatie: je kan jezelf maar niet kalmeren nadat je een stressvolle situatie hebt meegemaakt. Alles wordt te veel. Je vindt maar geen rust en je weet geen blijf met jezelf.
 • Depressiviteit en angst: burn-out kan tevens depressie en angst uitlokken. Doordat je je des te slechter begint te voelen, kan het zijn dat je depressie symptomen ontwikkelt. Door het voortdurende piekeren en verminderde prestatievermogen is het tevens plausibel meer angstig te beginnen reageren op bepaalde situaties, omdat je niet weet hoe hieruit te komen.

Gedragssymptomen van burn-out

 • Minder presteren en meer fouten maken: zoals eerder vermeld begin je steeds meer fouten te maken doordat je geheugen en concentratie aangetast worden door de stress. Dit heeft op zijn beurt geen positieve invloed op je zelfbeeld, wat op zijn beurt meer fouten kan veroorzaken.
 • Gebruik van middelen: omdat het niet gemakkelijk is plots met zoveel stress en gevolgen te moeten omgaan, kan het zijn dat mensen bepaalde middelen gaan gebruiken om de stress en zijn gevolgen aan te pakken. Vaak zien we dat mensen beginnen roken of steeds meer beginnen roken, in de hoop de stress te baas te kunnen.
 • Isolatie: net zoals bij depressie, kan je jezelf beginnen isoleren bij burn-out. je hebt het gevoel het contact even niet aan te kunnen of weet dat anderen je weer van alles zullen vragen, waarop jij geen nee kan zeggen. Daarnaast kan je irritatie ook een negatieve invloed hebben op relaties en depressieve gevoelens uitlokken.

Wil je graag jouw persoonlijke burn-out symptomen testen? Leg onze gratis burn-out test af!

Wat houdt een diagnose burn-out in?

Het is niet gemakkelijk plots de diagnose te horen krijgen dat je aan een burn-out lijdt. Je wist vaak al wel dat er iets niet helemaal klopte, maar toch schrik je van het resultaat. Je was reeds voor lange tijd jezelf niet en in veel gevallen zal je ook merken dat je nog amper geduld had. Je wilde deze negatieve cirkel wel doorbreken, maar nu je een diagnose burn-out krijgt, weet je niet goed waar eerst te beginnen.

Deze reactie is normaal. Ondanks dat er steeds meer gepraat wordt over burn-out, is nog niet iedere omgeving zo ruimdenkend over burn-out. Vaak denken ze dan dat je niet veel meer aankan.

Een diangose burn-out wordt doorgaans gesteld door je arts. Nadat je een diagnose burn-out hebt gekregen, is het in veel gevallen nuttig om op zoek te gaan naar een oplossing voor je burn-out. Het is namelijk zo dat burn-out symptomen in veel gevallen niet zomaar op magische wijze verdwijnen. Je dient ze actief aan te pakken.

Mocht je nu nog niet langs geweest zijn bij je arts en wil je graag weten of er bij jou eventueel sprake kan zijn van een burn-out, dan kan je hieronder de criteria van een diagnose burn-out nalezen. Aan de hand van deze criteria mag je echter niet zelf een diagnose burn-out stellen, maar deze criteria kunnen je reeds een idee geven van wat er met je aan de hand is.

Wat zijn de criteria voor een diagnose burn-out?

Zoals eerder vermeld in het artikel, wordt burn-out niet aanzien als een aparte mentale ziekte volgens de DSM. Er werd echter wel reeds onderzoek gedaan naar het mechanisme van burn-out om vervolgens enkele criteria te kunnen definiëren (Verschuren et al., 2011). Dit onderzoek gaf volgende criteria aan om te mogen spreken van een burn-out:

 1. Overspannenheid
 2. De klachten duren langer dan 6 maanden.
 3. Vermoeidheid en een uitgeput gevoel overheersen je leven.

Het eerste criteria houdt dus in dat er sprake moet zijn van overspannenheid. Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in het vinden van symptomen en een diagnose burn-out, zullen we ook hieronder de criteria van overspannenheid op een rijtje zetten (Verschuren et al., 2011).

A. Alvorens er overspannenheid mag vastgesteld worden, moet je minstens 3 van onderstaande symptomen ervaren

 • Moeheid
 • Slaapproblematieken: problemen met inslapen en doorslapen
 • Prikkelbaar zijn
 • Moeite hebben met drukte en lawaai
 • Schommelende emoties
 • Piekeren
 • Een opgejaagd gevoel ervaren
 • Concentratieproblemen en moeite met je geheugen

B. Je ervaart een gevoel van controleverlies en machteloosheid ten gevolge van de stress en de druk die je ervaart. Het controleverlies en de machteloosheid zijn een reactie op een te hoog stressniveau in je dagelijks leven.

C. De stress en symptomen veroorzaken een significant lijden op zowel werkgebied als je sociaal leven.

D. De wanhoop, het controleverlies en het significant lijden mag niet uitsluitend veroorzaakt worden door het ervaren van een psychiatrische stoornis.

Test je graag eens je eigen symptomen burn-out? Leg dan hier onze gratis online burn-out test af!

Een behandeling burn-out? Hoe pak ik een burn-out aan?

Een burn-out ontstaat doordat de werkdruk je veerkracht overstijgt. Dit wordt veroorzaakt door verkeerde gewoontes die je aanneemt om aan stressreductie te doen. Het komt er dus op neer dat je vaak op stress reageert met een reactie die meer stress uitlokt. Bijvoorbeeld als je graag alles perfect in orde hebt en denkt dat dit je stress zal reduceren, kan het voorkomen dat je met zo'n grote berg werk te maken krijgt, dat je de tijd niet hebt alles perfect aan te pakken. Dit kan op zijn beurt nieuwe stress uitlokken.

Wat zijn de stadia van een behandeling burn-out?

Er bestaan verschillende therapeutische technieken en benaderingen om een burn-out aan te pakken. Bastiaanssen et al. (2011) onderscheiden 3 fases van in het behandelen van burn-out die doorgaans gebruikt worden in therapieën.

Het eerste stadium van burn-out behandelen heeft als doel je meer inzicht in het mechanisme van burn-out te geven, om zo jezelf en je situatie beter te leren begrijpen. Deze fase noemt men ook wel een psycho-educatie. Hier geeft men je informatie over burn-out en wat mogelijke oorzaken kunnen zijn, zodat je zelf burn-out in de toekomst beter kan herkennen.

Tijdens de tweede fase van een behandeling burn-out gaat men kijken naar jouw persoonlijke situatie en welke destructieve gewoontes stress en burn-out symptomen verhogen. De behandeling zal zich vervolgens inspireren op capaciteiten die je reeds bezit, maar die je misschien uit het oog bent verloren, om zo actief aan stressreductie te doen. Op die manier leer je stress te verminderen en op een gezondere manier met stressvolle situaties om te gaan.

In de laatste fase ga je de nieuwe aangeleerde technieken actief toepassen. Je zal steeds meer en meer opnieuw mogen ondernemen, zonder jezelf uitgeput te voelen. Door het ook in deze laatste fase langzaam aan te doen, verklein je de kans op herval.

Wie kan mij helpen om burn-out aan te pakken?

Om burn-out en bijhorende stress symptomen aan te pakken, kan je terecht bij een psycholoog of psychotherapeut. Deze hulpverleners zullen je helpen burn-out stap voor stap aan te pakken en opnieuw je veerkracht te vergroten. Door de toenemende technologisering bestaan er ook andere vormen van therapie die zich effectief hebben bewezen in het aanpakken van burn-out.

Zelf je burn-out behandelen met Mijn Kwartier

Burn-out is oplosbaar met de juiste behandeling. Vroeger kon dat alleen door een psychotherapie te volgen. Tegenwoordig kan je jezelf ook online uit een burn-out helpen. Er zijn namelijk online zelfhulpprogramma's die je kunt volgen. Mijn Kwartier biedt een laagdrempelige behandeling aan, op maat van het individu. Je kunt dagelijks aan jezelf werken van achter de computer. Mijn Kwartier heeft een programma uitgewerkt op basis van de drie types burn-out’ers.

Tijdens het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier leren we de toegewijde werkers aan om te oefenen in hun grenzen te trekken. Eerst leren ze hun eigen grens herontdekken, want vaak waren ze dat al jaren vergeten. Vervolgens leren we hen de communicatietechniek aan om deze grens respectvol af te dwingen. We leren de ‘overcommited’ werker een selectiever inzicht te krijgen in welke prioriteiten hem/haar dichter bij zijn/haar doel brengen. De autoritaire werker of perfectionistische burn-out’er leren we hoe los te laten en te focussen op hun prioriteiten.

De snelste weg om te genezen van burn-out is door een pauze te nemen in overleg met je huisarts en daarbij het zelfhulpprogramma Mijn Kwartier te volgen. Dit programma duurt een kwartier per dag. Gedurende dit kwartier leert u anders naar uw gedragingen, gedachtes en gewoontes kijken. U komt tot nieuwe inzichten betreffende hoe u uw leven anders kan gaan organiseren om met minder inspanning meer resultaat te bereiken. Dit programma werd reeds wetenschappelijk onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat 77% minder stress ervaren wordt na één maand Mijn Kwartier gevolgd te hebben.

Gebruik van medicatie tijdens het behandelen van burn-out?

Doorgaans wordt er geen medicatie voorgeschreven om burn-out aan te pakken. Wat eventueel wel kan voorkomen, is dat je arts bijvoorbeeld een slaapmiddel voorschrijft, om zo je slaapproblemen op korte termijn te verminderen.

Wil je graag meer weten over jouw burn-out niveau en welke behandeling je hierbij kan helpen? Doe dan hier de gratis burn-out test!

Burn-out testen? Test hier je burn-out symptomen!

Er bestaan verschillende burn-out testen die je toelaten jouw burn-out symptomen te meten. Een goede burn-out test meet op een correcte manier jouw symptomen en stelt op een correcte manier een diagnose burn-out. Mocht je op zoek gaan naar een burn-out test op het internet, kan het wel eens voorkomen dat er fouten sluipen in deze interpretatie. Daarom is het nuttig op zoek te gaan naar een gevalideerde burn-out test waarvan de effectiviteit werd gecontroleerd door wetenschappelijk onderzoek. Enkele voorbeelden van zulke burn-out testen zijn de volgende:

 • De Vierdimensionele Klachtenlijst (4DKL)
 • De Symptom Checklist-90 (SCL-90)
 • De Brief Symptom Inventory (BSI)

De burn-out test van Mijn Kwartier

Mijn Kwartier maakt gebruik van een gevalideerde burn-out test, waarvan de effectiviteit reeds door verschillende onderzoeken werd bewezen. Ben je dus op zoek naar een correcte meting van je burn-out symptomen, dan kan je hier onze gratis burn-out test invullen. De test duurt een 5-tal minuten en verwijst je na invullen meteen door naar jouw persoonlijke scores.