Ondanks dat burn-out geen aparte mentale ziekte is volgens bepaalde diagnose-instrumenten, bestaan er wel specifieke behandelingen om burn-out aan te pakken. Nadat je merkt dat je bepaalde symptomen burn-out ervaart of dat je eventueel een diagnose burn-out hebt gekregen, is het nuttig op zoek te gaan naar een behandeling burn-out.

Net zoals bij andere ziektes, verdwijnen burn-out symptomen niet zomaar vanzelf. Burn-out komt namelijk tot stand door slechte gewoontes. Onder slechte gewoontes verstaan we gewoontes, die niet stressreducerend werken. Als je bijvoorbeeld perfectionistisch bent, helpt het je niet alles 3 keer na te kijken als je een hoop werk hebt. In het begin kan dit eventueel ervaren worden als stressreducerend, maar na een tijdje zal je zo onder het werk bedolven zijn, dat deze techniek je niet langer helpt. Hier kan een behandeling burn-out dus een nuttig aspect zijn.

Een behandeling burn-out focust zich voornamelijk op het verminderen van stress en het aanleren van nieuwe gewoontes die ervoor zullen zorgen dat je meer veerkracht ontwikkelt. Een behandeling burn-out heeft dus als doel je huidige burn-out aan te pakken en samen met jou nieuwe gewoontes te creëren om burn-out in de toekomst te voorkomen.

De verschillende stadia van een behandeling burn-out?

Er bestaan verschillende technieken en verschillende vormen van een behandeling burn-out, maar deze hebben in het algemeen hetzelfde doel en werken volgens hetzelfde schema. Bastiaanssen et al. (2011) onderscheiden 3 fasen van ziektebehandeling.

In het eerste stadium van een behandeling burn-out is het de bedoeling om je meer informatie te geven over burn-out, zodat je symptomen tijdig kan herkennen en je huidige situatie wat beter leert kennen. Ondank dat je bijvoorbeeld een diagnose burn-out hebt gekregen, zal je vaak nog met veel vragen zitten. Deze fase geeft antwoord op je vragen en geeft je meer informatie over het mechanisme van burn-out. De eerste fase van een behandeling burn-out heeft dus als doel om je jouw huidige situatie beter te leren kennen en begrijpen.

Het eerste stadium van een behandeling burn-out helpt je dus meer begrip voor jezelf en je huidige situatie op te brengen. In een tweede fase van een behandeling burn-out wordt er actief aan probleem en oplossing gewerkt. Dit wil zeggen dat je samen met een hulpverlener gaat kijken wanneer je minder stress ervaart en deze kennis proberen toepassen om je algemeen stressniveau te doen dalen. Veel therapieën kiezen ervoor eigen capaciteiten, die je reeds bezit, aan te spreken om je gewoontes te veranderen, om zo je stress langdurig te doen dalen. In deze fase van een behandeling burn-out kan je stilaan weer dingen gaan ondernemen en weer iets actief beginnen doen. Het is hier wel nuttig dit slechts te doen als je reeds een paar nieuwe inzichten verworven hebt. Anders is de kans groot dat je jezelf opnieuw te ver zal pushen.

In de laatste fase van een behandeling burn-out pas je de nieuwe aangeleerde gewoontes actief toe, om zo weer langzaam activiteiten te ondernemen op een intensiever niveau. Het is nuttig dat je hierbij stap voor stap begeleid wordt, zodat de kans op herval des te kleiner wordt.

Waar kan ik terecht voor een behandeling burn-out?

Bovenstaande behandeling burn-out kan je krijgen bij een psycholoog, een psychotherapeut of een online zelfhulpprogramma. Een psycholoog en een psychotherapeut begeleiden je face-to-face om zo je stress te verminderen en burn-out in de toekomst te voorkomen.

Naast de traditionele vormen van een behandeling burn-out bestaan er nu ook nieuwe vormen van een behandeling burn-out. Om wachtlijsten in te korten of de stap minder groot te maken bestaan er nu verschillende online programma's die je helpen bij het aanpakken van mentale problemen.

Mijn Kwartier ontwikkelde zo een online zelfhulpprogramma, geïnspireerd op cognitieve en systeemoplossingsgerichte technieken, om je te ondersteunen in het aanpakken van je burn-out. Het programma inspireerde zich dus op bestaande therapeutische technieken om je van thuis uit een behandeling burn-out aan te bieden.

Onderzoek geeft aan dat de gemiddelde deelnemer van Mijn Kwartier na een maand een stressdaling van ongeveer 77% ervaart. Net zoals face-to-face therapie helpt Mijn Kwartier je dus meer begrip en inzicht in je situatie te krijgen en langzaam stap voor stap je nieuwe gewoontes te integreren in je leven.

Stress-reduction-3-weeks-NL-15Minutes4Me

Gebruik van medicatie bij een behandeling burn-out?

Over het algemeen wordt er geen medicatie gebruikt in een behandeling burn-out. Wat eventueel wel voorgeschreven wordt is bijvoorbeeld slaapmedicatie om zo op korte termijn een symptoom van burn-out, namelijk slaapproblemen, te verminderen.

Test je burn-out symptomen aan de hand van de burn-out!

Wil je graag weten in welke mate jouw symptomen burn-out een invloed hebben op je leven en welke soort behandeling burn-out je hierbij kan helpen? Doe dan hier onze gratis burn-out test.

Luister en kijk hier naar Dr. Eric Boydens en Dr. Paul Koeck over de behandeling van burn-out