Net zoals bij de oorzaken van burn-out, mag niet iedereen zomaar over dezelfde kam geschoren worden. Er bestaan namelijk verschillende soorten burn-out. De burn-out uit zich bij deze mensen anders. Je kan eventueel voor jezelf eens nagaan welke soort burn-out'er jij bent aan de hand van volgende beschrijvingen.

Soorten burn-out: de toegewijde werker

Een van de meest bekende soorten burn-out is het type dat ook wel de toegewijde werker wordt genoemd (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Bij deze soort burn-out bemerken we dat je te veel begint te werken om alles te kunnen bijhouden. Vaak krijg je te maken met een achterstand van werk en dat lost de toegewijde werker op door des te harder te beginnen werken.

Als je onder deze categorie van soorten burn-out valt, wil dit zeggen dat je moeite hebt met je coping stijl en je grenzen af te bakenen. Het is namelijk zo dat je bij een burn-out niet meer optimaal kan presteren. Als je dan vervolgens kiest om des te harder te werken, heeft dit weinig tot geen nut, omdat je zal merken dat je amper vooruit geraakt. Daarnaast kunnen deze mensen geen 'nee' zeggen. Dus ondanks dat ze veel te veel werk hebben, nemen ze er nog eens extra werk bij, omdat ze niemand teleur willen stellen. Je kon dit vroeger toch ook, waarom nu dan niet meer?

Als je last hebt van deze categorie van soorten burn-out zal je langzaamaan merken dat je op begint te geraken. Je raakt beetje bij beetje vermoeid en uitgeblust. Ondanks dat je eventueel merkt dat er veranderingen aan de gang zijn, zal je blijven pushen en doorgaan. Als je na je burn-out vervolgens je gewoontes niet verandert, is de kans hoog bij deze categorie van soorten burn-out dat je hervalt.

Soorten burn-out: de 'te betrokken' werker

De tweede categorie van soorten burn-out is de 'te betrokken’ werker (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Als je onder deze categorie van soorten burn-out valt, zal je je waarschijnlijk je volledig toeleggen op je werk, omdat je dit je het meest voldoening geeft. De persoon met deze soort van burn-out heeft de tendens zich helemaal op zijn/haar werk toe te leggen, omdat hij weinig voldoening haalt uit zijn leven buiten het werk.

Als je deze soort van burn-out ervaart, is de kans groot dat je iedereen gelukkig wilt maken. Vaak baseren ze zich op waarden uit voorgaande generaties, waar je vaak 'ja' moest zeggen op alles wat mensen je vroegen. Het was onbeleefd om iets af te wijzen of te zeggen dat je iets niet voor hen wilde doen.

Doordat je steeds meer hooi op je vork neemt, zal je beginnen merken dat het na een tijdje te veel wordt en je alle dingen niet langer kan uitvoeren. De persoon met deze categorie van  soorten burn-out vindt het vervelend als hij beloftes niet kunnen nakomen. Maar omdat ze steeds meer achterop raken met hun werk kan het voorkomen dat ze inderdaad na een tijdje hun belofte moeten doorbreken. Je voelt je dan vaak erg schuldig en bent dan vaak teleurgesteld in jezelf.

Soorten burn-out: de autoritaire werker

De autoritaire werker vormt de laatste categorie van soorten burn-out (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Als je onder dit type van burn-out'ers valt, heb je het gevel dat niemand je werk zo goed kan doen als jij zelf (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Ze willen werk dus niet graag aan andere mensen overlaten en doen liever alles zelf. Dan ben je er zeker van dat alles goed gebeurd is.

Naast het feit dat deze categorie van soorten burn-out alles zelf wil doen, zijn ze doorgaans perfectionistisch. Dit wil zeggen dat ze niet alleen alles zelf doen, maar er ook voor zullen zorgen dat alles tot in de puntjes perfect is. Ze checken alles 3 keer en zijn niet tevreden met een gemiddeld resultaat. Ieder klein deeltje van werk dat ze afleveren moet van topniveau zijn.

Dit kan waardevol zijn in bepaalde situaties, maar niet alle situaties. Als je onder deze categorie van soorten burn-out valt, is het nuttig te leren wanneer perfectionisme daadwerkelijk extra nut heeft en wanneer je jezelf in een hachelijk situatie aan het werken bent door je perfectionisme. Vaak houdt perfectionisme je namelijk tegen om veel werk gedaan te krijgen, waardoor je vaak stress en mogelijks depressiviteit ervaart.