Obsessieve-compulsieve stoornis, of ook wel OCD genoemd, is een speciale vorm van angst, waarbij men dwanghandelingen en/of dwanggedachten ervaart. Als je deze handelingn en/of gedachten ervaart, is het vaak zo dat je hele leven in teken staat van deze gedachten en handelingen. Maar waarom kan je jezelf er niet los van maken. Je weet dat het onnodig is, maar toch moet je de handelingen uitvoeren.

OCD? Waarom doe je het?

Dwanghandelingen en dwanggedachten nemen dus je leven over. Omdat OCD een vorm is van angst, heeft het uitvoeren van deze handeling de bedoeling lijden of angst te verhinderen of verminderen. Ondanks dat het uitvoeren zelf ook lijden veroorzaakt, hebben deze handelingen eigenlijk als bedoeling een bepaalde gedachte gerust te stellen, zodat deze je met rust laat. Mocht je de handeling toch niet uitvoeren, kan dit zorgen voor ernstige onrust en mogelijk zelfs een paniekaanval.

De handelingen en gedachten nemen je leven dus over bij OCD. Het lijkt alsof je geen eigen wil meer hebt, terwijl je jezelf de gedachten en handelingen oplegt. Mensen met OCD weten dat de handelingen en gedachten door zichzelf gekozen zijn en dat deze onnodig zijn, maar kunnen hier moeilijk afstand van nemen.

OCD? Wat zijn de gevolgen?

Zoals je kan vermoeden heeft OCD grote gevolgen op het leven van de patiënt, maar ook op de relatie met de omgeving. Mensen met OCD zijn vaak somber en ongelukkig, omdat ze zich willen losrukken van de handelingen, maar ze kunnen het niet. Ze weten niet waar te beginnen. Tevens legt dit een enorme druk op de relatie van de persoon met OCD, omdat niet iedereen de handelingen en gedachten altijd even goed begrijpen. Dierbaren ondervinden daarnaast vaak ook een grote impact van de gedragingen en handelingen op hun leven.

OCD? Hoe moet ik het aanpakken?

OCD kan je behandelen aan de hand van therapie. Deze therapie heeft als doel de controle opnieuw bij jou te leggen en je dus baas te laten worden over je angst. Op die manier kan jij weer kiezen wat je wel en niet doet, om zo je geluk te hervinden. Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma geïnspireerd op deze therapeutische technieken, dat je dagelijks begeleidt in het behalen van jouw doelen.

OCD? Doe de angst test!

Denk je mogelijks angst symptomen te ervaren? Test dan hier deze angst symptomen en tevens ook de ernst van deze angst symptomen!