Pijn? Hoofdpijn? Chronische pijn? Spanning? Rugpijn? Spierpijn? Migraine? Buikpijn?

Er bestaan verschillende soorten pijn. Pijn is doorgaans het signaal dat er ergens iets niet klopt. Maar is dat altijd het geval? Wat met chronische pijn? Pijn kan een grote invloed hebben op je dagelijks leven. Het kan je verhinderen te functioneren. Als er geen duidelijke medische oorzaak is van de pijn, is het nuttig de pijn op andere manieren aan te pakken. In dat geval wijst pijn vaak niet op een storing in je lichaam, maar ligt de oorzaak ergens anders. Deze soorten pijn zijn vaak moeilijker om aan te pakken, maar er bestaan doorgaans wel manieren deze pijn aan te pakken of te elimineren.

Lees hier meer over de behandeling van pijn en welke soorten pijnen er zijn. Bovendien kan je de gratis pijntest afleggen die je meer vertelt over de soort pijn die je ervaart.

Wat is pijn?

Zoals eerder vermeld heeft pijn de bedoeling om je te waarschuwen dat er iets niet juist is in je lichaam. Pijn heeft dus de bedoeling om je te helpen deze storing in je lichaam aan te pakken. Het wil je bovendien waarschuwen dat iets niet goed is voor je lichaam, zoals bijvoorbeeld plat op je buik in het zwembad springen.

Pijn wordt niet door iedereen hetzelfde ervaren. Zo kan het zijn dat bij verschillende mensen pijn langer aanhoudt, maar dit wil niet zeggen dat de pijn zich bij deze personen hetzelfde uit. Bovendien zijn er verschillende oorzaken en persoonlijke ervaringen die pijn eigen maken. Daarnaast kan de graad van de pijn ook veel verschil geven. Deze gaat namelijk mee bepalen in welke mate de pijn jou verhindert in je dagelijks leven.

Persoonlijke ervaring van pijn

Dezelfde soort pijn kan zich bij verschillende mensen anders uiten. Zo uit bijvoorbeeld migraine zich verschillend van persoon tot persoon. Je pijngrens kan ook voor een verschillende beleving zorgen. Of bijvoorbeeld de manier waarop je omgaat met de pijn kan ook al een wereld van verschil maken. Afleiding is hier een goede techniek om pijn te reduceren. Vaak ervaar je de pijn namelijk erger als je erop gefocust bent.

Deze benadering van pijn noemt het biopsychosociaal model. Dit model integreert verscheidene factoren in het bepalen van pijn. Zowel sociale, psychische als lichamelijke factoren bepalen namelijk de ernst van de pijn. Ondanks de aard van de pijn worden bovenstaande factoren dus in kaart gebracht. Dit omdat de pijn soms hetzelfde kan zijn bij twee verschillende personen, maar dit niet dezelfde invloed zal hebben op het leven van beide personen. Zo kan er een zwaardere behandeling voorgeschreven worden voor iemand die meer last ondervindt in het dagelijkse leven.

Wat zijn de oorzaken van de pijn?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van pijn. Zo kan er een lichamelijke storing zich voordoen, waardoor je pijn in dat deel of elders ervaart. Het is niet altijd zo dat pijn een lichamelijke oorzaak heeft. Soms kan pijn ook uitgelokt worden door psychologische factoren. Het is nuttig altijd eerst een arts of een professioneel iemand de aard van de pijn te laten onderzoeken. Het is namelijk nuttig eerst lichamelijke oorzaken te kunnen uitschakelen om meer te weten te komen over alternatieve behandelingen.

Lichamelijke oorzaken worden beter begeleid door artsen, maar andere oorzaken kunnen om een andere aanpak vragen. Je zal bovendien merken dat een medische behandeling niet veel zal uithalen bij psychologische factoren. Om het type en de effectiviteit van een behandeling te garanderen is het dus nuttig de oorzaak van je pijn te onderzoeken.

Lichamelijke oorzaken van pijn

Lichamelijke oorzaken van pijn kunnen duiden op verschillende soorten storing in het lichaam. Zo kan pijn door een beschadigde zenuw andere pijn uitlokken dan een ziekte van de bloedvaten. Deze soorten pijnen kunnen ook tezamen voorkomen. Hier kan je behandelende arts of specialist je meer over vertellen.

We onderscheiden een aantal grote categorieën betreffende de soorten lichamelijke oorzaken van pijn:

 1. Nociceptieve pijn. Dit is pijn die veroorzaakt wordt door weefselschade, bijvoorbeeld als je je enkel verzwikt.
 2. Viscerale pijn. Deze bij komt voor bij bijvoorbeeld een darmontsteking.
 3. Neuropathologische pijn. Deze pijn wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een beschadigde zenuw.
 4. Vasculaire pijn. Deze pijn heeft te maken met de bloedvaten. Ze kan dus uitgelokt worden door bijvoorbeeld een ziekte van de bloedvaten.
 5. Oncologische pijn. Deze pijn heeft te maken met bijvoorbeeld het groei van een gezwel.

Psychologische oorzaken van pijn

Ook psychologische factoren kunnen pijn uitlokken, zelfs lichamelijke pijn. Zo kan stress voor hoofdpijn of spierpijn leiden. Onze geest en emoties kunnen schommelingen in hormonen veroorzaken. Bovendien kan langdurige druk op de geest vergaande lichamelijke en psychologische gevolgen met zich meebrengen. Het is dus niet altijd zo dat lichamelijke pijn lichamelijke oorzaken heeft. Psychologische oorzaken kunnen een invloed hebben op een grote reeks van klachten.

Je mag niet onderschatten welke invloed jouw geest en emoties hebben op pijn en hoe je dit kan gebruiken ofwel om je pijn te verlichten ofwel om je pijn te verergeren. Op het einde van deze pagina kan je lezen hoe je jouw geest kan gebruiken om psychologische factoren van pijn te elimineren en zelfs hoe je pijn, ontstaan door lichamelijke oorzaken, kan verminderen.

Chronische pijn versus acute pijn?

Bovenstaande oorzaken van pijn kunnen acuut of chronisch voorkomen. We hebben het over acute pijn als deze pijn meteen na het incident optreedt. Deze mag aanhouden tot 3 maanden na het ongeval. Daarna spreken we van chronische pijn. Beide acute en chronische pijn kunnen ernstige gevolgen met zich meebrengen. Vaak zijn mensen, voornamelijk diegenen die lijden aan chronische pijn, lang aan het zoeken naar de oorzaak van de pijn. Je kan echt lijden onder het ervaren van dagelijkse pijn.

Op zijn beurt kan dit psychologische gevolgen met zich meebrengen. Zo hebben mensen met chronische pijn vaak last van depressieve gevoelens.

Verschillende soorten pijn en diens symptomen, oorzaken en behandeling

Hoofdpijn

Hoofdpijn kan een erge invloed hebben op ons dagelijks leven. Er bestaan verschillende soorten hoofdpijnen, gaande van zeer lichte tot erg storende hoofdpijnen. Zowel de intensiteit als de frequentie als de oorzaken van de hoofdpijn kunnen erg van elkaar verschillen, zowel interpersoonlijk als intrapersoonlijk. Je kan een tendens van hoofdpijn ervaren, maar dan plots last hebben van een andere soort hoofdpijn. Vaak komt hoofdpijn ook voor als gevolg van een combinatie van verschillende factoren.

Soorten hoofdpijn

Hoofdpijnen kunnen in alle vormen en maten voorkomen. Zo kan je ofwel een kloppende of bonzende hoofdpijn ervaren. Hoofdpijn kan voorkomen aan één kan van je hoofd of aan beide kanten van je hoofd. Bovendien kan hoofdpijn zich aan de voor- of achterkant in het hoofd situeren. Omdat al deze verschillende soorten hoofdpijnen bestaan is het logisch dat deze ook niet allemaal dezelfde oorzaken hebben en om dezelfde behandeling vragen.

Aan de hand van de manier waarop je hoofdpijn ervaart en de oorzaken van de hoofdpijn, bestaan er verschillende soorten hoofdpijn:

 1. Spanningshoofdpijn. Deze vorm van hoofdpijn wordt veroorzaakt door spierspanning, vaak ten gevolge van stress.
 2. Migraine. Deze vorm van hoofdpijn lijkt vaker voor te komen en kan verschillende oorzaken bevatten.
 3. Clusterhoofdpijn. Deze soort van hoofdpijn manifesteert zich aan de hand van een bepaald patroon, dat opkomt met periodes.
 4. Sinushoofdpijn. Deze hoofdpijn geeft je een kloppend gevoel aan de voorkant van je hoofd en gaat vaak vooraf aan een sinusinfectie.

Oorzaken van hoofdpijn

Er bestaan tegenwoordig verschillende theorieën die speculeren over het ontstaan van hoofdpijn. Sommige zeggen dat de verstoring van het bloed hoofdpijn veroorzaakt. Andere zeggen op hun beurt dat hoofdpijn een gevolg is van een verstoring in het evenwicht van neurotransmitters. Ondanks de verdeling onder de theorieën, heeft de wetenschap wel enkele factoren in kaart gebracht die hoofdpijn kunnen triggeren:

 1. Voedingsmiddelen waaraan je gevoelig bent
 2. Verstoring van het evenwicht der hormonen
 3. Stress

Behandeling tegen hoofdpijn

Mijn Kwartier werd ontwikkeld door artsen en psychologen en heeft als doel mensen met verschillende soorten hoofdpijn dagelijks te ondersteunen aan de hand van het online zelfhulpprogramma. Het programma bevat therapeutische technieken, die je helpen psychologische oorzaken te elimineren en je beter te leren omgaan met lichamelijke oorzaken.

Wil je meer te weten te komen over welke oorzaken bij jou hoofdpijn uitlokken? Doe dan hier de gratis stress gerelateerde pijn test.

Spierpijn

Spierpijn is een soort pijn dat vrij frequent voorkomt. Spierpijn komt doorgaans voort uit een langdurige opspanning van de spieren of door een te intensief gebruik van deze spieren. Spierspanning is vaak een voorloper van pijn dat na een tijdje zelfs kan leiden tot hoofdpijn.

Oorzaken van spierpijn en spanning?

Deze vorm van klachten kan zowel psychologische oorzaken als lichamelijke oorzaken bevatten. Hieronder vind je een lijst van vaak voorkomende psychologische oorzaken van spanning en pijn:

 • Depressie
 • Piekeren
 • Angst
 • Onverwerkte gebeurtenissen
 • Stress
 • Emoties
 • Frustraties

Naast deze psychologische oorzaken zijn er ook verschillende lichamelijke oorzaken van spanning, zoals migraine of een intensieve work-out. Er bestaan ook bepaalde lichamelijke stoornissen die spanning met zich mee kunnen brengen.

Wil je graag weten of jouw spanning uitgelokt wordt door lichamelijke of psychologische factoren? Doe dan hier onze gratis stress gerelateerde pijn test!

Chronische pijn?

Chronische pijn is een vorm van pijn, die gedurende lange tijd aanhoudt. Het kan zich manifesteren in ieder deel van het lichaam, zoals:

 • Nek
 • Rug
 • Hoofd

Oorzaken van chronische pijn?

De pijn die je ervaart bij chronische pijn heeft niet langer de beschermende en waarschuwende functie die de natuur in gedachten had. Bij chronische pijn is je lichaam vaak zwakker en ben je kwetsbaarder voor het ervaren van pijn. Je lichaam geeft daarom meer pijn weer dan er eigenlijk is, of geeft sneller pijn weer in situaties waar eigenlijk geen pijn ervaren zou mogen worden. Je pijnsysteem is dus gevoeliger, waardoor je pijn sneller en harder gewaar wordt.

Gevolgen van chronische pijn

Chronische pijn kan ervoor zorgen dat je verscheidene dingen niet langer kan doen. Vaak moeten mensen gedurende lange periode op bed of in de zetel gaan liggen, omdat ze teveel pijn ervaren. Dit kan ernstige psychologische gevolgen met zich meebrengen. Vaak hebben mensen last van isolatie en depressie door het ervaren van langdurige pijn.

Leren omgaan met chronische pijn

Er bestaan een aantal tips en trucs om te leren omgaan met chronische pijn. Helaas is er nog geen vaste behandeling die patiënten helpt bij het elimineren van chronische pijn. Daarom krijgen ze vaak te horen dat ze manieren moeten vinden om beter met te pijn te leren omgaan.

Ten eerste is het nuttig je zo weinig mogelijk te laten hinderen door de pijn. Weet dat de pijn geen indicatie is dat er iets mis is. Probeer daarom nog zo veel mogelijk te doen, om depressie tegen te gaan en om je lichaam warm te houden.

Daarnaast is afleiding een goed idee. Als je minder aan de pijn denkt, wordt de pijn doorgaans minder ervaren. Op die manier heeft de pijn bovendien een minder grote invloed op je psychologisch functioneren.

Wil je graag meer tips omtrent hoe om te gaan met chronische pijn of ben je op zoek naar een ondersteuning voor mensen met chronische pijn? Dan kan je altijd meer lezen over het therapeutische online zelfhulpprogramma van Mijn Kwartier.

Rugpijn

Rugpijn komt voornamelijk voor in de oudere tak van de bevolking. Echter kunnen jongeren op de 10 inwoners van België krijgen in hun leven te maken met rugpijn. Ondanks het frequent voorkomen van rugpijn, vindt men nauwelijks een beschadiging van de rug of ziekte als oorzaak van de pijn. Bij zeer weinig mensen kan een medische oorzaak gevonden worden voor rugpijn.

Mogelijke oorzaken van rugpijn

Rugpijn kan een brede waaier aan oorzaken bevatten. Er bestaan zowel lichamelijke factoren als psychologische factoren die kunnen leiden tot het ervaren van rugpijn. Onder lichamelijke factoren verstaan we bijvoorbeeld:

 • Weinig beoefenen van sport
 • Verkeerde houding
 • Overbelasting van de spieren
 • Rugontsteking
 • Zwakke spieren die de rug niet voldoende kunnen ondersteunen

Het is dus vaak niet een kwestie van een bepaalde ziekte of beschadiging, maar eerder een verkeerd gebruik in de dagelijkse bewegingen die pijn kunnen veroorzaken.

Naast lichamelijke oorzaken bestaan er ook verschillende psychologische oorzaken van rugpijn. Zo kunnen depressie en stress pijn veroorzaken in het lichaam. Bij het ervaren van een moeilijke periode lijkt pijn frequenter voor te komen. Dit is omdat onze geest ons lichaam kwetsbaarder maakt en er ook voor zal zorgen dat we minder zin hebben om in beweging te zijn.

Behandeling tegen rugpijn?

Een behandeling tegen dit soort pijn kan er dus uit bestaan de lichamelijke oorzaken van rugpijn te laten nakijken bij een arts ofwel uit het volgen van een behandeling tegen psychologische oorzaken van rugpijn. Tegenwoordig bestaan er wetenschappelijk onderbouwde programma's zoals Mijn Kwartier, die je dagelijks begeleiden in het aanpakken van pijn.

Migraine

Migraine is een speciale soort van hoofdpijn, waar ongeveer 1 op de 5 Belgen aan lijdt. Migraine onderscheidt zich van andere soorten hoofdpijn, zoals bijvoorbeeld spanningshoofdpijnen. Spanningshoofdpijnen worden veroorzaakt door de opspanning van de spieren, meestal in de nek. Men is het nog altijd niet zeker wat de oorzaak is van migraine. Bovendien kan migraine ook spierspanning veroorzaken, wat de migraine kan intensifiëren.

Symptomen van migraine

Migraine is meer dan alleen hoofdpijn. Het kan volgende soorten van pijn en symptomen veroorzaken:

 • Intense hoofdpijn, meestal eenzijdig
 • Slapen van bepaalde ledenmaten, meestal eenzijdig
 • Irritant gevoel
 • Vermoeid gevoel
 • Stoornis van basale menselijke functies zoals geheugen
 • Misselijk gevoel
 • Spierpijn
 • Pijn bij beweging
 • Overgevoeligheid voor prikkels

Oorzaken van migraine

Migraine kan bepaalde lichamelijke oorzaken hebben. Men is er echter nog niet helemaal uit wat deze oorzaken nu precies inhouden. Er bestaan verschillende theorieën omtrent het ontstaan van migraine. De meeste van deze theorieën dragen een verstoring van de bloedsomloop naar voor. Over hoe dit zich nu uit in de hersenen is men nog niet helemaal uit.

Naast lichamelijke oorzaken hebben psychologische oorzaken doorgaans een groot aandeel in het ontstaan van migraine. Zo ligt stress vaak aan de oorzaak van het ontstaan van een migraineaanval. Het is dus nuttig deze psychologische factoren in kaart te brengen en aan te pakken.

Behandeling van migraine

Migraine behandelen kan aan de hand van een aantal manieren. Ten eerste bestaan er verschillende specialisten die een diagnose migraine mogen stellen. Dit kan je verder helpen in  je zoektocht naar een gepaste behandeling. Als het echter niet om migraine gaat, zal een behandeling migraine vaak niet veel effect hebben. Deze specialist kan je vervolgens een behandeling met medicatie en dergelijke voorstellen. Het is echter ook belangrijk psychologische oorzaken van migraine in kaart te brengen en te behandelen. Mijn Kwartier stelt zo een online programma voor dat een wetenschappelijke behandeling van psychologische oorzaken aanbiedt. Leer aan de hand van het programma aanvallen te verminderen en je weerbaarheid te vergroten!

Buikpijn

Ook buikpijn is een lastige vorm van pijn. Buikpijn wordt doorgaans veroorzaakt door een beschadiging aan de maagwand of door een verstoring in het verteren van het voedsel.

Buikpijn kan doorgaans gepaard gaan met het ervaren van een aantal andere pijnklachten zoals:

 • Misselijk gevoel
 • Braken
 • Oprispingen
 • Boeren laten
 • Opgeblazen gevoel
 • Brandend gevoel achter het borstbeen
 • Winderigheid

Wat zijn de mogelijke oorzaken van buikpijn?

Buikpijn kan door een brede waaier aan factoren uitgelokt worden. Er bestaan dus zowel lichamelijke als psychologische factoren die buikpijn kunnnen veroorzaken. Voorbeelden van lichamelijke oorzaken zijn:

 • Roken
 • Onregelmatig eetpatroon
 • Overgewicht
 • Alcohol
 • Koffie
 • Slechte eetgewoontes, zoals fastfood
 • Infecties
 • Het nemen van bepaalde medicatie

Maar niet alleen lichamelijke factoren kunnen buikpijn veroorzaken. Zo kunnen depressie en stress ook schadelijk zijn voor de maag. Heb je al eens gemerkt dat je tijdens een stressvolle periode vaker last hebt van maagklachten en diarree? Dit komt door de overproductie van cortisol bij het ervaren van stress. Het is dus nuttig rekening te houden met psychologische oorzaken van buikpijn bij het zoeken van een behandeling.

Spanning

Spanning kan je over heel je lichaam voelen. In het begin zal dit niet zoveel pijn en schade aanrichten. Na een tijdje kan je echter last krijgen van spanningshoofdpijnen 3n pijnlijke spieren. Spanning wordt frequent veroorzaakt door psychologische factoren. Als stress en andere psychologische oorzaken aan de basis liggen van je spanning, is het nuttig op zoek te gaan naar een oplossing voor deze factoren, aangezien dit effectiever zal werken tegenover dagelijks medicatie te moeten nemen.

Oorzaken van spanning

Spanning kan zowel voortkomen uit psychologische oorzaken als lichamelijke oorzaken. In het merendeel van de gevallen gaat het echter om psychologische oorzaken. Denk hier maar aan depressie, stress, angst en onverwerkte emoties. Iedereen maakt wel eens moeilijke of stressvolle periodes mee. Bij sommige mensen kan dit echter langdurig effect hebben op hun lichaam. Het is dus nuttig om te leren hoe je deze negatieve effecten van stress kan limiteren. Hier helpt Mijn Kwartier je bij. Het programma biedt een dagelijkse, wetenschappelijke ondersteuning aan om je langdurig van stress en psychologische oorzaken van spanning en pijn af te helpen.

Psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten zijn een combinatie van lichamelijke kwetsbaarheid, versterkt door psychologische triggers. In het geval van psychosomatische klachten spreken we van lichamelijke klachten, die volgen op de psychologische triggers. Als je lijdt aan psychosomatische klachten is er de kans dat je reeds verschillende dokters hebt afgeschuimd, in de hoop een concrete oorzaak van je pijn te ontdekken, maar heb je deze tot op heden nog niet gevonden.

Is de pijn er echt of beeld je je de pijn in?

De pijn is er wel degelijk. Vaak krijgen mensen met psychosomatische klachten te horen dat ze zich de pijn inbeelden. Psychosomatische klachten zijn erkend als ziekte en zijn opgenomen in de DSM, een diagnostische handleiding.

Hoe uiten psychosomatische klachten zich?

Volgende lichamelijke klachten kunnen voorkomen uit psychologische factoren:

 • Spierklachten
 • Rugpijn
 • Buikklachten
 • Oververmoeidheid

Ondanks dat de uitingen lichamelijk zijn, kan het zijn dat deze klachten getriggerd worden door stress en emoties. Er zijn namelijk een aantal stressvolle situaties, zoals verhuizen of een scheiding, die heel veel van je kunnen vragen. Bovendien zal de manier waarop je met deze situaties omgaat een grote invloed hebben op het al dan niet ervaren van psychosomatische klachten.

Psychosomatische klachten elimineren?

Omdat de oorzaak van de klachten zowel lichamelijk als psychologisch is, is het nuttig je geest en lichaam te trainen om zo deze oorzaken te verminderen en na een tijdje te elimineren. Het online zelfhulpprogramma van Mijn Kwartier ondersteunt je dagelijks bij deze missie. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers na een maand gemiddeld 70% minder stress ervaren, wat een grote trigger van psychosomatische klachten vormt.

Wil je weten of psychologische factoren een trigger kunnen vormen voor je pijn? Doe dan hier gratis de stress gerelateerde pijn test!

Behandeling tegen pijn?

Zoals eerder vermeld is het nuttig op zoek te gaan naar oorzaken van pijn. Als het gaat om lichamelijke pijn, kan eventueel een medicamenteuze behandeling je verder helpen. Gaat het over psychologische factoren, kan een therapie je verder helpen. Bovendien hebben veel lichamelijke ziektes een combinatie van lichamelijke en psychologische oorzaken. Het kan dus nuttig zijn beide soorten van behandeling te volgen, om de effectiviteit te verhogen en des te sneller van je pijn af te zijn.

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat ontwikkeld werd door artsen en psychologen om mensen te begeleiden bij alle soorten pijnen en oorzaken. Aan de hand van therapeutische technieken kan het programma je bijvoorbeeld helpen je kwetsbaarheid te verminderen en je pijndrempel hoger te leggen. Daarnaast kan je aan de hand van de technieken sneller alarmsignalen herkennen en een rustperiode inlassen.

Pain-reduction-4-weeks-NL-15Minutes4MeDe technieken in het programma van Mijn Kwartier kunnen je dus helpen je pijn te verminderen en/of te elimineren door te werken op verschillende oorzaken van pijn. Daarnaast leer je waarschuwingssignalen te herkennen, zodat je de frequentie, duur en intensiteit van pijn kan aanpakken. Als laatste krijg je technieken mee, die je zelfs na het programma kan gebruiken om aan hervalpreventie te doen. Leer vandaag nog wat jij kan doen aan pijn en hoe je een evenwichtig leven met minder pijn kan leiden!

Pijn test?

Wil je graag testen welke factoren jouw pijn veroorzaken en hoe we je verder kunnen helpen? Doe dan hier de gratis stress gerelateerde pijn test en ontdek met welke soort behandeling jij gebaat bent.