Tegenwoordig zijn lichaam en geest niet meer van elkaar te scheiden. Zowel de medische wereld als de psychologische wereld wijzen aan dat lichamelijke pijn soms een teken kan zijn van een psychologisch probleem. Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

Wat zijn psychosomatische klachten?

Psychosomatische klachten zijn een combinatie van een lichamelijke kwetsbaarheid, die versterkt wordt door psychologische factoren. Psyche staat voor geest en soma staat voor lichaam. Er zijn verschillende lichamelijke ziektes die door stress of andere psychologische factoren kunnen getriggerd worden. Zo kunnen emoties en stress ook zorgen voor pijn en andere klachten. Psychosomatische klachten zijn dus een gevolg van psychologische invloeden, die de lichamelijke kwetsbaarheid versterken. Deze combinatie zal vervolgens leiden tot symptomen en klachten van pijn.

In het verleden werd geredeneerd dat geest en lichaam als 2 afzonderlijke systemen werkten. Vandaag is men ervan overtuigd dat de 2 elkaar beïnvloeden. Zo kan lichamelijke pijn psychologische problemen veroorzaken en versterken zoals depressie of angst. Het omgekeerde is bijgevolg ook mogelijk. Pijn is een vaak voorkomende uiting van deze link tussen lichaam en geest.

Psychosomatische klachten lijken steeds vaker voor te komen. Je hoort steeds meer dat er geen zuivere lichamelijke oorzaak kan gevonden worden voor de lichamelijke pijn die je buur, je partner, familieleden, mensen in je omgeving,... ervaren. Bijgevolg zoeken deze mensen vaak een 'second opinion' en hopen dat deze artsen wel een oorzaak vinden. Zelfs bij deze 'second opinion' krijgen mensen vaak te horen dat de artsen geen duidelijk antwoord kunnen formuleren. In dat geval kan er sprake zijn van psychosomatische klachten.

Beeld je je de pijn in?

Psychosomatische klachten en -problemen werden reeds opgenomen in de DSM, het diagnostisch handmiddel van psychiaters en psychologen. De pijn is dus zeker niet ingebeeld. Het kan gebeuren dat je te horen krijgt dat de pijn tussen je oren zit of dat je je de pijn inbeeldt. Dit is echter niet waar. Ondanks dat ze uitgelokt worden door psychologische factoren, kunnen psychosomatische klachten erge pijn veroorzaken.

Wat zijn de oorzaken van psychosomatische klachten?

Zoals eerder vermeld, hebben emoties en stress een grote invloed op je lichaam en kunnen ze eventueel psychosomatische klachten versterken. Ook ruzies of conflicten kunnen aan de basis liggen van psychosomatische klachten. Het overbelasten van bepaalde mechanismes ligt hier in het verlengde van stress en conflicten. Als je gedurende lange tijd verveeld zit met iets of piekert, kan het zijn dat je bepaalde psychologische systemen overbelast. Ook dit kan aanleiding geven tot psychosomatische klachten.

Het is dus nuttig een gezonde 'coping style' te kiezen. Iedereen krijgt te maken met moeilijke situaties in zijn/haar leven. Het gaat er echter om of je op een gezonde manier omgaat met deze moeilijke momenten. Met gezond bedoelen we zowel gezond voor je geest als voor je lichaam. Ongezonde manieren zijn bijvoorbeeld door veel stress te ervaren, te piekeren,... Deze 'coping stylen' kunnen namelijk een overbelasting of andere psychologische problemen uitlokken.

Voorbeelden van moeilijke situaties, die psychosomatische klachten kunnen triggeren, zijn de volgende:

 • Hoge werkdruk
 • Emoties
 • Ruzies
 • Familiale problemen
 • Het verlies van een dierbare

Wat zijn de symptomen van psychosomatische klachten?

Psychosomatische klachten uiten zich voornamelijk in het ervaren van pijn en spanning. Deze klachten kunnen zich uiten op verschillende lichaamsdelen. Zo kan men bijvoorbeeld het volgende ervaren:

 • Spierpijn
 • Rugklachten
 • Buikpijn
 • Oververmoeidheid

Voor bovenstaande klachten kan men dus moeilijk een lichamelijke oorzaak vinden. Daarnaast hangen psychosomatische klachten ook vaak samen met bepaalde lichamelijke syndromen, zoals:

 • CVS (chronischevermoeidheidssyndroom)
 • Migraine
 • Prikkelbaredarmsyndroom
 • Fibromyalgie

Hoe kan ik psychosomatische klachten behandelen?

Omdat de oorzaak van de psychosomatische klachten een combinatie is van lichamelijke kwetsbaarheid en psychologische oorzaken, is het nuttig verschillende aanpakken in het achterhoofd te houden. Bij sommige mensen kan stressverminderingen helpen de klachten te verminderen. Bij andere mensen werken medische interventies beter. Een combinatie van de twee technieken is ook een mogelijkheid die bij vele mensen helpt tegen psychosomatische klachten.

Psychosomatische klachten zelf online behandelen via stressvermindering

Mijn Kwartier biedt online therapie tegen stressvermindering aan, die bovendien inspeelt op pijnvermindering. Dagelijks wordt je ondersteund in het aanpakken van psychologische oorzaken van psychosomatische klachten zoals stress, niet helpende gedachtepatronen of gewoontes en depressie. Bovendien bevat het programma wetenschappelijke technieken die inspelen op zowel het aanpakken van psychologische oorzaken als het werken aan pijnvermindering. De doelen van deze technieken zijn:

 1. Pijn te verminderen
 2. Alarmsignalen van psychosomatische klachten te herkennen. Dit helpt vervolgens de frequentie, duur en intensiteit van bovenvermelde klachten te verminderen
 3. Aan hervalpreventie te doen. Dit helpt je langdurig psychosomatische klachten onder controle te houden.

Pain-reduction-4-weeks-NL-15Minutes4Me

Leer vandaag nog hoe jij kan inspelen op psychosomatische klachten en hoe je een evenwichtig leven kan leiden, om geest en lichaam te wapenen tegen psychosomatische klachten!

Naast bovenstaande interventies kan je proberen om te blijven bewegen, maar daarbij voldoende rust in te lassen. Het is dus belangrijk jezelf niet te overbelasten.

Combinatie medische interventie en Mijn Kwartier?

Soms is het nuttig te kiezen voor beide technieken als het gaat om het behandelen van psychosomatische klachten. Het kan natuurlijk voorkomen dat de kost van bepaalde medische interventies te groot is. Hier denken we aan bepaalde bijwerkingen, die mogelijk verbonden zijn aan medische interventies. In dat geval kan het nuttig zijn vooral te werken op stressvermindering, bijvoorbeeld door middel van ons programma. Mijn Kwartier geeft je de mogelijkheid het programma op zich te volgen, al dan niet in combinatie met een medische interventie. Het volgen van een programma omtrent stressvermindering is bijgevolg niet de enige mogelijke interventie tegen psychosomatische klachten, maar biedt je wel keuzevrijheid. Je bent dus zelf vrij om te kiezen welke technieken jij wil toepassen in het behandelen van psychosomatische klachten.

Test je psychosomatische klachten!

Wil je weten of psychologische factoren een oorzaak kunnen vormen voor je pijn? Doe dan hier gratis de stress gerelateerde pijn test!