Steeds meer mensen zoeken via het internet naar oplossingen voor hun psychische klachten vanuit hun woonkamer. Kan  je online genezen via het internet? In Nederland was interapy de eerste pioneer op de markt. In België beet "Mijn Kwartier" de spits af met online therapie: zowel in de vorm van een online zelfhulpprogramma als in de vorm van online internet therapie.

Online behandeling van psychische klachten: burn-out, stress, depressie, angst, verslaving, ...

Al moet de echte medische diagnose en indicatie voor behandeling finaal toch nog door een echte arts in levende lijve worden gesteld, toch is al ontzettend veel mogelijk via het internet. Dus je huisarts blijft je aanspreekpunt om samen met jou uit te maken of je psychische klacht wel degelijk psychisch is dan wel lichamelijk. Geen enkel internetprogramma kan deze verantwoordelijkheid van de schouders van een echte arts die je in levende lijve ontmoet, wegnemen!

1. Negatieve gedachten behandelen

Wat je online wel kan, is je negatieve gedachten die aan de oorzaak liggen van je psychiche klachten, stress, depressie, burn-out of angst behandelen. Als je die negatieve gedachten die de bron zijn van je miserie kan leren herkennen en ombuigen, dan genezen inderdaad de meeste depressies, angststoornissen, burn-outs en andere psychische klachten. Zo kunnen negatieve gedachten leiden tot een laag zelfwaardegevoel, sombere gedachten piekrende angtige gedachten, en vele andere. Internet begeleiding kan je helpen die destructieve gedachten te herkennen en om te buigen tot nuttigere gedachten. er bestaan technieken om dit aan te leren, onder andere uit de cognitieve gedragstherapie en de cognitieve oplossingsgerichte therapie en mindfulness.

2. Negatieve gedragingen aanpakken

Daarenboven kan je gezonde gedragingen aanleren via het internet. Veel van onze psychische klachten worden veroorzaakt door ongezonde gedragingen zoals bijvoorbeeld: te veel drinken of roken, agressief reageren op stress, je eigen grenzen niet trekken en niet opkomen voor jezelf, te weinig assertief reageren, je mening opkroppen en vele andere. Online psychotherapie kan je helpen deze ongezonde gedragingen te herkennen en te veranderen

3. Negatieve gevoelens veranderen

Verder kunnen negatieve gevoelens zoals angst, depressie, hopeloosheid, paniek en vele andere  je verlammen. Het herkennen van deze negatieve gevoelens laat je toe om technieken in te oefenen om deze negatieve gevoelens om te leren buiten tot meer nuttige of positieve gevoelens zoals hoop, moed, energie, tevredenheid, doorzettingsvermogen, ... Allerlei technieken zoals yoga, ademhalingsoefeningen, mindfulness, relaxatietechnieken, meditatie of zelfhypnose worden je dan aangeleerd in de vorm van filmpjes.

Therapie onder begeleiding van een psycholoog of dokter in de geneeskunde

Dagelijks word je online begeleid door een softwareprogramma dat je helpt door je de juiste vragen te stellen. Daarenboven kan je vragen om begeleid te worden door een arts of psycholoog die  je helpt om je oplossingen nog meer specifiek op jouw maat aan te passen. Natuurlijk heeft deze psycholoog of geneesheer enkel contact met jou via het internet. Daarom raden we je steeds aan om je eigen huisarts te betrekken om je bij te staan voor die aspecten waar face-to-face contact nodig is om bijvoorbeeld je diagnose te verifiëren of in te schatten of je ook medicatie nodig hebt.

Online therapie kent geen wachttijd

Het grote voordeel is dat je dag en nacht online therapie kan starten. Elke dag kan je zelf kiezen op welk uur je je dagelijkse online sessie doet. De computer is steeds bereikbaar. We zien geregeld dat mensen zich om 03.00 uur s'nachts voor de eerste keer online inschrijven en meteen aan de slag gaan. Indien ze dan aanvullende begeleiding wensen door een arts of psycholoog, duiden ze dat aan en kunnen ze via e-mail of chat contact openemen met hun interne begeleider. Deze ziet ook je dagelijkse "huiswerk" en verliest daardoor geen tijd om zich in te leven in je problematiek.

Indien je het wenst, kan je natuurlijk ook volledig anoniem aan de slag gaan zonder dat iemand leest wat je schrijft in je privé werkdossier. Die keuze maak je volledig zelf, en je kan ze zelf op elk moment herzien.

Online diagnostiek en behandeling van psychische klachten

Elke week, leg je een korte zelftest af zodat je heel eenvoudig kan opvolgen hoever je staat in je genezing van pijnlijke gedachten, gevoelens of gedragingen. je krijgt mooie kleurengrafieken die je visueel tonen waar je staat en je kan die ook afprinten en meenemen naar je geneesheer, psycholoog of  huisarts.

Doe gratis en anoniem de zelftest om de ernst van je klachten in te schatten

Indien je de online therapie en het programma niet volgt en zelf andere hulpmiddelen hebt om jezelf te helpen, dan nog kan je volledig anoniem en vrijblijvend gebruik maken van onze gratis online zelftest met je stressmeter. Je kan deze test van 21 korte vraagjes bijvoorbeeld eenmalig, maandelijks of wekelijks invullen om te zien waar je staat. Indien je in de groene zone scoort, is er niets aan de hand en ben je stress-vrij. Als je hoger scoort in de oranje zone, kan je actie ondernemen om erger te voorkomen en wanneer je een rood licht krijgt, raden we je sterk aan met je uitslag naar je arts te trekken om samen met hem te overleggen of je hulpverlening nodig hebt. Hij kan je ook helpen uit te maken of je beter af bent met online therapie, of met andere vormen van hulpverlening of een combinatie ervan.

Dr. Paul koeck