Gisteravond gaf ik een training stressmanagement voor de Jonge Kamer te Deinze, beter bekend als JCI Deinze met als titel: Stress oplossen in 15 minuten per dag. De vragen die uit de groep kwamen waren zowel over het omgaan met werkdruk en werkstress als over hoe je als moeder na een drukke werkdag omgaat met de drukte van je kinderen die alle aandacht opeisen nog voor je tot rust bent gekomen.

Hoe ontstressen als mijn kinderen druk doen?

Wat opviel in het verhaal van de moeders die hierover klaagden, was dat ze om te beginnen alle erg goede en plichtsbewuste moeders waren die hun best willen doen om een goede moeder te zijn. Doordat je als moeder goed wil doen voor je kind, rush ja van je werk naar huis en zo snel mogelijk de kinderen gaan ophalen, want je ziet hen graag en wil graag veel bij hen zijn.

Een mini time-out om de 90 minuten

Na een korte discussie in de groep over de effecten van dat snel zijn, en een korte medische uitleg over hoe het menselijke lichaam om de 90 minuten een korte mini pauze nodig heeft om te recupereren, kwam de oplossing naar voor om eenvoudigweg enkele minuten pauze in te lassen, voor je je kinderen gaat ophalen en wanneer je nog alleen bent. Op die manier kan je je batterijtjes opladen om er 100% te zijn wanneer je hen dan eindelijk ziet.   Verschillende deelneemsters waren het erover eens dat ze dit wel eens willen uittesten.

Mijn rust brengt mijn kinderen tot rust

Een moeder bracht in dat ze inderdaad al herhaaldelijk had opgemerkt dat haar kinderen rustiger waren als zij zelf meer rust had, en natuurlijk ook omgekeerd ... de rust van de kinderen maakt op haar beurt de moeder weer rustiger.  De anderen bevestigden deze observatie. Dus de groep kwam zelf tot het inzicht dat stress en drukte door de kinderen soms kan aangepakt worden door korte rustpauzes in te lassen vlak voor je je kinderen ziet.

Anti-piekeroefening om stress te verminderen

Dan kwam de vraag:

"wat kunnen we doen als het niet lukt om tot rust te komen?"

Toen heb ik hen de anti-piekeroefening aangeleerd uit ons online zelfhulpprogramma. Eén deelnemers was er zelf al mee aan de slag gegaan omdat hij tijdens de voorbereiding van de training het boek "Stress oplossen in 10 stappen" aangekocht had, waarin deze techniek uitgelegd staat.

Doe oefening sloeg aan. Ik denk dat ongeveer de helft van de deelnemers na de training de antipiekeroefening als belangrijkste actiepunt mee naar huis namen. Het viel ook op dat de deelnemers nadat we deze anti-piekeroefening in groep hadden ingeoefend allen rustiger en met meer relativeringsvermogen over hun thema's spaken. Het viel iedereen op.

Werkstress door te hoge werkdruk en te veel stoorzenders

Vergelijkbare oplossingen kwamen naar voor toen we het thema werkdruk bespraken. Veel mensen ervaren dat ze te veel vragen op zich af zien komen: door klanten, door medewerkers, telefoontjes, sms, chat, e-mail, Facebook om nog maar te zwijgen van je eigen chef die je regelmatig onderbreekt.

Ook daar kwamen oplossingen uit de groep. Regelmatig een mini pauze inlassen, helpt je om meer afstand te nemen en het dringende van het minder dringende te onderscheiden. Het helpt je om je prioriteiten beter te zien of te bespreken met je omgeving of met je baas. De antipiekeroefening werd hier door deelnemers naar voren geschoven als een oplossing om die time-out gemakkelijker in te oefenen. En vervolgens natuurlijk het leren omspringen met een goede planning.

Verschillende deelnemers namen op het einde de boodschap mee dat je de oplossingen die je vindt om beter om te gaan met stress, lang genoeg moet inoefenen tot ze een gewoonte zijn geworden.

Oplossingsgerichte training stressmanagement

Wat ik hier beschrijf in dit artikel is het typische verloop van een oplossingsgerichte training stressmanagement: tijdens de training gaan deelnemers zelf samen mee zoeken naar welke oplossingen bij hen passen.  De trainer zal enkel hier en daar een tip of techniek meegeven en vooral faciliteren dat deelnemers zelf beginnen oplossingen van elkaar te leren en met elkaar uitwisselen.

Volgende training stressmanagement

Aangezien op het einde de vraag kwam van de deelnemers wanneer er een vervolg komt, een langere training om dieper op deze dingen in te gaan, besloten we om binnen enkele maanden een open training oplossingsgericht stressmanagement te organiseren: "Stress oplossen in 15 minuten per dag." Wil je daar meer over weten, schrijf je dan op onze nieuwsbrief 'trainingen, seminaries en lezingen'. Vermoedelijk zullen we dit tweemaal per jaar organiseren en dan word je op de hoogte gehouden van de volgende data. Indien je verder nog ideetjes uit wil wisselen naar aanleiding van deze training, dan kan je dat hieronder doen in het vak dat daarvoor is voorzien.

Zelftest bij stress

Wil je weten in welke mate stress, spanning, angst of zelfs depressieve gevoelens ja parten spelen, dan kan je dat eenvoudig testen door een eenvoudige test van 21 korte vraagjes in te vullen.

Dr. Paul Koeck