De beroemde psycholoog Burrhus Frederic Skinner, Professor psychologie op Harvard van 1958 tot 1974, was waarschijnlijk de eerste om machines te gebruiken om menselijk gedrag te veranderen en gewoontes aan te leren. Hij was niet enkel de vader van baanbrekende concepten in de psychologie zoals ‘operante conditionering’, maar tevens ook de eerste om machines te ontwikkelen met als doel menselijk gedrag te veranderen en nieuwe gewoontes aan te leren. Hij bestudeerde de wetten van operante conditionering met zijn beroemde ‘Skinner Box’. En nadien ontwikkelde hij zijn eerste “leermachine”, lang voor het internet en de PC waren uitgevonden. Hij toonde aan dat toestellen de mens kunnen helpen om gedrag te veranderen en gewoontes te ontwikkelen. in de volgende video, kan je zien hoe Skinner zijn ‘leermachine’ gebruikt om leerlingen op school te trainen: Skinner promoot de idee dat zelfsturing en zelfleren mogelijks minder frustrerend en lonend zijn voor toekomstige generaties van leerlingen. Ik wilde deze video met u delen omdat het mij erg doet denken aan onze ervaringen bij het ontwikken van onze online zelfhulp. Ik herinner me nog levendig hoe mensen- inclusief psychologen – 10 jaar geleden dit idee voor gek verklaarden. Nu wordt het idee om mensen te helpen zichzelf te helpen, mits de juiste tools,  langzamerhand gemeengoed. Vermoedelijk is dit het verschil tussen een genie en een gewone sterveling. Een genie ziet mogelijkheden tientallen jaren voor anderen het kunnen zien. Skinner had blijkbaar dit visionair vermogen van het genie. Dr. Paul Koeck