Borderline is één van de meest bekende persoonlijkheidsstoornissen in de hedendaagse maatschappij. Maar wat is borderline nu precies en wat zijn de borderline kenmerken? Wanneer kan je beslissen of iemand aan borderline lijdt of niet. De DSM is één van de bekendste diagnostische handboeken van deze tijd. In de DSM-IV wordt beschreven dat borderline gekenmerkt wordt door wisselende relaties, een wisselend gevoel van eigenwaarde en impulsiviteit. Om te kunnen spreken van borderline volgens de DSM, moeten 5 van de 9 symptomen aanwezig zijn. In dit artikel beschrijven we borderline kenmerken en beschrijven we ook mogelijke behandelingen.

Borderline kenmerken: symptomen van borderline

Als eerste kenmerk van borderline is het wisselen van relaties en het veranderen van mening over deze relaties. Mensen met borderline hebben moeite met het aanhouden van relaties. Op het ene moment kan iemand met borderline een bepaalde relatie idealiseren, terwijl hij of zij die relatie op een ander moment bekritiseert. Als ze vinden dat iemand niet meer voldoet of dat de relatie niet meer bijbrengt, zullen mensen met borderline deze persoon ook snel kleineren. Dus het eerste borderline kenmerk is: de wisselende relaties met mensen en de wisselende mening over die relaties. Een volgend kenmerk is dat mensen zich soms vreemd gaan gedragen om echt of vermeend in de steek gelaten te worden. Het derde kenmerk is dat mensen met borderline snel kunnen wisselen van stemming. Op het ene moment zijn ze gelukkig en een paar uren later zijn ze erg verdrietig. Net als hun mening over hun relaties, wisselen ze vaak snel van mening over zichzelf. Dit is het vierde kenmerk.  Op het ene moment zijn ze tevreden over zichzelf en op het andere moment vinden ze alles vervelend aan zichzelf. Ze hebben dus een soort identiteitsstoornis. Hun zelfbeeld wisselt voortdurend en hun zelfgevoel is ook onderhevig aan sterk veranderende emoties. Bovendien ervaren mensen met borderline vaak een leeg gevoel.  Dit kan op zich leiden tot een volgend symptoom: mensen met borderline ondernemen vaak zelfmoordpogingen. Ze dreigen ermee, voeren het daadwerkelijk uit of doen aan zelfverwonding. Verder hebben mensen met borderline veel problemen met hun impulsiviteit. Ze vinden het moeilijk om deze impulsiviteit te bedwingen en dat heeft vaak negatieve gevolgen voor hun relaties. Vaak leidt deze impulsiviteit tot een ander symptoom: vaak hebben mensen met borderline woede-uitbarstingen. Als laatste kenmerk hebben mensen met borderline vaak waanideeën die aan stress gebonden kunnen zijn.

Borderline kenmerken: behandeling

Omdat stress de borderline kenmerken kan verergeren, is het belangrijk om ook stress aan te pakken. Een van de kenmerken van borderline is het hebben van waanideeën, die veroorzaakt kunnen worden door stress. Het aanpakken van stress is dus nuttig en kan ervoor zorgen dat de symptomen afnemen.

Het online zelfhulpprogramma van Mijn Kwartier is ontwikkeld om je te begeleiden in het aanpakken van stress, depressie en angst. Het kan je dus helpen in het verminderen van stress en het doen afnemen van borderline symptomen.

Borderline kenmerken: doe de stresstest

Om te ontdekken in welke mate stress een invloed kan hebben op borderline kenmerken, kan je de gratis stresstest doen.