Niet alle mensen hebben om dezelfde redenen een burn-out. Er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot een burn-out. Zelfs de combinatie van deze factoren kan verschillen van individu tot individu. Er zijn dus verschillende soorten mensen met burn-out.

Onderzoek deelt mensen met burn-out in 3 typen. Dit op basis van oorzaak. De ene is zo perfectionistisch, dat hij zich overwerkt. De ander kan geen nee zeggen, dus geraakt opgebrand. Omdat mensen met burn-out andere oorzaken hebben, dient de focus ergens anders te liggen in een behandeling. Een kennis omtrent oorzaken is dus belangrijk.

Je kunt ook een onderscheid maken op basis van typologieën. Typologieën zijn soorten mensen, die een bepaalde stoornis kunnen hebben. In dit geval gaat het om verschillende typen mensen met burn-out. Ook aan de hand van deze typologie, kan er een aangepaste behandeling opgesteld worden. Om die rede zullen we hier een kort overzicht geven van de typen mensen met burn-out. Leest u ze door en bedenk voor uzelf welk soort u bent.

Mensen met burn-out: wat is de toegewijde werker?

Het eerste type wordt de toegewijde werker genoemd. Dit type werkt te veel. Deze burn-out patiënt kan geen nee zeggen als hem/haar iets gevraagd wordt. Ondanks het vele werk, zal hij/zij nooit nee zeggen. Ook als het werk teveel wordt. Doordat zij hun grenzen niet kunnen stellen, worden zij opgeslorpt in een negatieve spiraal. Deze mensen met burn-out gaan over zijn/haar grenzen en raken langzamerhand uitgeblust of in burn-out.

Door het vele werk dat op hen afkomt, wordt het hen teveel. Toch, zelfs op dat moment, zullen zij geen grenzen kunnen stellen. Daardoor komt er steeds meer en meer op hun af. Dit zal uiteindelijk eindigen in een burn-out.

Mensen met burn-out: wat is de 'te betrokken' werker?

Het tweede type wordt de ‘te betrokken’ werker genoemd. Dit type legt zich te hard toe op zijn/haar werk. Hij/zij vindt het leven buiten zijn job onvoldoende en steekt daarom alle energie in zijn/haar werk. Deze mensen met burn-out wil iedereen gelukkig maken. Hij/zij wil trouw zijn aan de opvoeding van de vorige generaties en zegt dus op alles ja. Op een gegeven moment merkt hij/zij dat ze niet meer alle beloftes kunnen waarmaken en dan gaat het vaak van kwaad naar erger.

Mensen met burn-out: wat is de autoritaire werker?

Het derde type is de autoritaire werker. Dit type vindt dat niemand anders zijn werk kan doen en/of dat niemand het zo goed kan doen als hij/zij. Dit type wordt ook de perfectionistische burn-out’er genoemd. De perfectionistische mensen met burn-out heeft geleerd dat je de dingen tot in de puntjes verzorgd moet doen. Dit geldt voor alle taken, die ze tegen komen. Dit type leerde vaak niet dat perfectionisme slechts in enkele specifieke omgevingen nuttig is. In de ene situatie kan dat waardevol zijn, maar er veel situaties in het leven waar perfectionisme ons weerhoudt om gelukkig te leven en te werken. We branden figuurlijk op omdat we te veel hooi op onze vork nemen. We zoeken altijd naar manieren hoe we het nog beter hadden kunnen doen.

Mijn Kwartier

Artsen ontwikkelden een online zelfhulpprogramma, dat zich focust op het behandelen van burn-out, depressie, stress en angst. Het programma helpt je dagelijks 15 minuten aan jezelf te werken. Je krijgt video's en oplossingsgerichte vragen, die je helpen je levensvreugde terug te vinden. Mijn Kwartier werd reeds bevestigd als effectieve behandeling. Uit onderzoek blijkt namelijk dat stress met 77% daalt na één maand Mijn Kwartier gevolgd te hebben.

Denk je aan burn-out?

Kan één van bovenstaande typologieën misschien op u van toepassing zijn? Is er sprake van burn-out bij u? Dan kunt u gratis onze burn-outtest doen. Deze test bestaat uit een twintigtalvragen. Bij het voltooien van deze vragenlijst wordt u integraal doorgestuurd naar een pagina met uw resultaten!