De timing van re integratie en heropstart / opbouw van het werk na een burn-out is een zeer delicate evenwichtsoefening die een professionele aanpak vereist om herval in de toekomst te voorkomen.

Arbeidsongeschiktheid bij burn-out

Minstens 4 weken arbeidsongeschiktheid voorschrijven door de geneesheer bij de start is een goede techniek om de psychische druk van de ketel af te nemen bij de medewerker.

 • Het niet wegnemen van die druk kan de genezing vertragen.
 • Timing is erg cruciaal
 • Te laat heractiveren kan leiden tot chronisch worden van de “impassse” en passiviteit
 • Te vroeg heractiveren, vergroot de stress, en bijgevolg ook de ontstekingsreacties op het zenuwstelsel met ook risico om de problematiek chronischer te maken, met vaker herval als extra risico.
 • De timing moet gefaseerd zijn met “micro-testing” om de overgang naar het volgende stadium te “meten” om te vermijden dat men te snel loopt.

Praktische aanpak van werkgerelateerde burn-out

Meestal minstens 2 à 3 weken echte uitrustvakantie, idealiter zelfs in vakantieomgeving weg van zowel werk en thuis prikkels, afhankelijk van de logistieke, familiale en financiële mogelijkheden.

Nadien, wanneer persoon zich in rust uitgerust voelt, en piekeren, uitputting of overdrive uitdooft, dan zo snel mogelijk micro-heractivatie experimenten “optitreren” tot onder de belastinggrens (eender welk minimaal symptoom) . Dit gebeurt idealiter in overleg met een expert of ervaren arts om te bewaken dat je

 • progressief heractiveert, maar
 • steeds onder de (over-)prikkeldrempel blijft

Een voorbeeld van mini-experimentjes die je medewerker kunnen helpen tijdens dit proces:

 • Bvb testen of je je 5 minuten de krant kan lezen, of 10 minuten een boek, …
 • Nadien bvb dagelijks 30 minuten een beroepsgerelateerd artikel te lezen (zonder al concrete prikkels uit de werkvloer)
 • Nadat dat lukt, in micro-experimenten de test-belasting opdrijven, idealiter TIJDENS ziekteverlof omdat sommige burnout-ers te snel willen erin vliegen en meestal te massief, waardoor ze hervallen.
 • Dit juist inschatten vraagt wel wat ervaring van een burnout-gespecialiseerde arts of een professioneel burn-out begeleidingsprogramma online