Een burn-out ontstaat meestal niet enkel door werk, maar wel door de optelsom van alle stressoren waaraan we onszelf blootstellen. Eén van deze factoren kan wel de letterlijke druppel zijn die de emmer doet overlopen, maar zelfs dan is het belangrijk om in de behandeling of aanpak ALLE factoren die tot overdruk leiden mee op te nemen in het behandelplan.

Aangezien meestal één expert bijna nooit in al deze gebieden top-expert kan zijn, is het vaak verstandig om een professioneel online zelf-begeleidingsprogramma in te schakelen omdat dit jou of je medewerker wel over al deze expertises heen kan begeleiden.

Hoe ontstaat werkstress of werkdruk?

We maken een onderscheid tussen medewerker-gebonden risicofactoren, leadership-gebonden risicofactoren bij de manager of teamleider, team-gebonden risicofactoren en organisatie-gebonden risicofactoren.

Medewerker-gebonden risicofactoren

 • perfectionisme op het werk
 • slecht tijdsbeheer of time management op het werk
 • slecht prioriteiten management op het werk
 • slechte communicatie over prioriteiten en verwachtingen
 • onrealistische verwachtingen
 • realistische verwachtingen maar een on-realistisch stappenplan om je doel te bereiken. 

Leadership-gebonden risicofactoren bij de manager of teamleider

 • onduidelijke doelstellingen voor elke medewerker
 • niet-aangepaste leiderschapsstijl op het professionele ontwikkelingsstadium van de medewerker 
 • gebrek aan overleg 
  • over de volgorde van de prioriteiten
  • over de graad van perfectie van uitvoering per prioriteit
  • over de effort per prioriteit
  • over het aantal prioriteiten per dag, week, maand, jaar per medewerker

Team-gebonden risicofactoren

 • ongezonde samenwerkingscultuur in het team
 • gebrek aan cultuurmanagement van het team door de manager of verantwoordelijke
 • onduidelijke afspraken over wie wat wanneer doet
 • te weinig flexibiliteit in de samenwerking van het team om te balanceren tussen samenwerken versus ieder zijn individuele verantwoordelijkheid opnemen
 • gebrek aan oplossingsgerichte team-cultuur. Deze kan aangepakt worden door teamleden oplossingsgericht te leren denken via een online oplossingsgericht programma

Organisatie-gebonden risicofactoren

 • onduidelijke strategische formulering op CEO niveau 
 • onduidelijke communicatie van de strategie door de CEO, ondersteund door HR en alle management niveaus
 • gebrek aan oplossingsgerichte bedrijfscultuur. Deze kan aangepakt worden door teamleden oplossingsgericht te leren denken via een online oplossingsgericht programma

Hoe ontstaat familiale stress?

 • aan te veel verwachtingen tegelijkertijd willen beantwoorden van je omgeving
 • op te veel vlakken tegelijkertijd willen scoren of vooruitgaan: een huis bouwen, topcarrière, een uitgebreid sociaal leven, kinderen die uit (moeten) blinken in allerlei sporten en activiteiten en die door ouders daarheen moeten worden gebracht, …
 • perfectionisme opleggen aan natuurlijke processen waar perfectionisme niet in past zoals bvb: goed moederschap, goed vaderschap, de perfecte partner willen zijn, …

Hoe ontstaat persoonlijke stress?

 • onrealistische verwachtingen over welke doelstellingen je tegen wanneer kan realiseren
 • onrealistische doelstellingen over hoeveel je op een dag, week, maand of jaar kan realiseren
 • gebrek aan keuze waarin je wel perfectionistisch wil zijn en in welke aspecten je niet perfectionistisch dient te zijn. 
 • gebrek aan aanvaarding van je (huidige) beperkingen
 • gebrek aan oplossingsgericht vermogen
 • gebrek aan emotioneel zelfmanagement
 • genetisch verhoogd risico bij o.a. aandoeningen als ASS (Autisme Spectrum Stoornis) of OCD (Obsessive Compulsive Disorder), vaak gepaard met een verhoogde neiging tot perfectionisme vanuit een verlangen naar meer zekerheid en controle over de omgeving of context)
 • gebrek aan oplossingsgericht denken en oplossingsgerichte flexibiliteit

Hoe ontstaat digitale stress?

 • social media stress
 • permanente 24/7 bereikbaarheid voor zowel vrienden als collega’s, zonder je hersenen de natuurlijke pauze te gunnen die het zoogdier ‘mens’ nodig heeft.
 • Onze hersenen hebben meer nood aan een ‘natuurlijk’ ritme dat van nature uit cyclisch is zoals de seizoenen en de schommelingen tussen dag en nacht, of de minder bekende 90-minuten cyclus van toenemende aandacht afgewisseld met nood aan een korte mini-pauze …. gedicteerd door onze biologie ipv door onze digitale devices. 
  • Ingenieurs van de meeste grote internetbedrijven programmeren veel van deze tools vaak bewust om verslavend te werken. Ze weten vaak dat dit onze hersenen ziek maakt. Doch hun aandeelhouder verwacht kwartaalresultaten op korte termijn die beter af zijn met een ‘programmering tot verslaving’ dan een duurzame programmering. 
  • Dit noodzaakt mensen en bedrijven om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen om ons te beschermen tegen deze ziekmakende invloed van vele technologieën.De evolutie van deze technologie verloopt momenteel sneller dan het aanpassingsvermogen van de mensheid. Het antwoord van de natuur is om aan de noodrem te trekken in de vorm van onder andere: burn-out! De nuttige functie van burn-out, is om ons op een (onhandige) manier te verwittigen dat we over onze grens gaan en moeten op adem komen of pauzeren. Helaas is het stadium van burn-out veelal al een bijna irreversibele toestand indien men niet oplet. Daarom bevelen we aan om bijvoorbeeld maandelijks een professionele online zelftest te doen om preventief je onzichtbare stressniveau te meten.