Depressie?

Depressie is een vervelende medische ziekte die je kan behandelen. Daarom is het belangrijk om de diagnose van depressie tijdig te stellen. Een volwaardige medische diagnose kan enkel je arts stellen. Doch je kan zelf online via het internet wel al een beeld vormen van wat er aan de hand is via onze gratis online zelftest voor depressie.

Depressie kan je behandelen

Indien je positief scoort op depressie, kan je arts je helpen om de diagnose te bevestigen of het over een biologische depressie gaat, of eerder om een stressgebonden depressie.

De biologische depressie wordt ook wel een endogene depressie genoemd of vitale depressie. Deze wordt best behandeld door een combinatie van antidepressiva en online zelfhulp of andere vormen van psychotherapie.

De psychologische depressie, ook wel reactieve depressie genaamd, vereist meestal geen medicatie en vaak volstaat het volgen van het online zelfhulpprogramma. Het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier zal je elke week een rapportje bezorgen dat je aan je huisarts kan afgeven en met hem bespreken. Op deze manier kan hij je opvolgen en adviseren, terwijl jij jezelf helpt door het programma te volgen.

Online zelftest voor depressie

Doe nu hier de gratis online depressietest voor depressie

Dr. Paul Koeck