Obsessieve-compulsieve stoornis is één van de meest bekende stoornissen. OCD wordt door de DSM erkent als één van de 12 angststoornissen. Obsessieve-compulsieve stoornis is een angststoornis, omdat mensen angst hebben om niet aan hun dwangneurose te voldoen. Ondanks dat we veel minder te vrezen hebben voor ons leven, om geen voedsel te hebben,... in vergelijking met onze voorvaders, lijdt 10 tot 12% van de bevolking aan een angststoornis. Deze stoornissen kunnen gaan van angst in de lift, angst om buiten te komen tot angst om in het water te gaan.

Wat is obsessieve-compulsieve stoornis?

Obsessieve-compulsieve stoornis is een stoornis waarbij mensen een dwangneurose ervaren. Ze dienen bepaalde handelingen steeds opnieuw te doen (dwanghandelingen). Deze gedachten gaan gepaard met dwanggedachten, de gedachten die mensen aanzetten tot het uitvoeren van de dwanghandelingen. Dwanghandelingen kunnen persoonlijk zijn. Niet iedereen heeft dezelfde dwanghandelingen. Wat wel bij iedereen hetzelfde is, is dat deze handelingen met een grote onrust of ongemak gepaard gaan. Mensen met een dwangneurose ervaren het uitvoeren of niet niet uitvoeren van deze handelingen als iets buiten hun echte leefwereld en iets waar ze geen controle over hebben. Ze hebben het gevoel dat ze er niet zelf voor kiezen om deze handelingen uit te voeren, maar dat ze verplicht zijn deze uit te voeren. Om van een obsessieve-compulsieve stoornis te spreken, moeten de handelingen en gedachten zulke grote invloed op het leven uitoefenen dat het het dagelijkse functioneren belemmert (en dit op verschillende gebieden).

Hoe kan ik obsessieve-compulsieve stoornis aanpakken?

Obsessieve-compulsieve stoornis kan op verschillende manieren aangepakt worden. OCD kan je zelf aanpakken, al is dat vrij moeilijk, aangezien het doorbreken van dwanggedachten en -handelingen professionele begeleiding vraagt. Dit kan vanuit verschillende stromingen binnen de psychotherapie. Een populaire keuze is de cognitieve therapie, aangezien deze stroming technieken bevat om irreële gedachten en handelingen uit te dagen. Mijn Kwartier is een programma voor online zelftherapie, geïnspireerd op cognitieve & systeem oplossingsgerichte therapie voor de behandeling van angst, depressie en stress. Doorheen het programma krijg je vragen die je uitdagen je irreële gedachten in twijfel te trekken en leer je ontdekken wat je kan helpen in het doorbreken van de vicieuze cirkel van dwanggedachten en -handelingen.

Hoe test ik obsessieve-compulsieve stoornis?

Op de site van Mijn Kwartier kan je een gratis angsttest invullen, die je vertelt in welke mate depressie, stress en angst bij jou aanwezig zijn.