Depressie kan veel verschillende oorzaken hebben. Denk maar aan werkdruk. Een oorzaak, die misschien niet altijd voor de hand ligt, is genetica. Genetica kan er mede voor zorgen dat een depressie ontstaat. Genetica wil zeggen dat er bepaalde genen bestaan, die een verhoogde kans op depressie veroorzaken. Deze genen erven we over van onze ouders. Een depressiegen kunnen we één van beide ouders of zelfs van beide ouders overerven. Deze mensen hebben dus een genetische aanleg voor depressie. Hieronder zullen we bespreken hoe deze genetische aanleg voor depressie ontstaat en hoe we dit kunnen behandelen.

Genetische aanleg voor depressie: ontstaan

Onze genen zijn een mix van de genen van onze ouders. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde genen een verhoogde kans geven op het ontwikkelen van depressie. Mensen met deze genen hebben tot 50% meer kan om een depressie te ontwikkelen dan mensen zonder deze genen. Een genetische aanleg voor depressie is niet te veranderen. Bij 'the making of' geven onze ouders ad random hun genen door aan hun kinderen. Het kan dus ook zijn dat jij een depressiegen erft, maar je broer/zus niet.

Ondanks bovenstaande gegevens, is er nog geen rede tot panikeren. Om van een depressie te spreken, moet er een interactie zijn van genetica en omgeving. Dit wil zeggen dat als je een depressiegen hebt, je niet sowieso een depressie ontwikkeld. Andere factoren zijn ook van invloed. Om een depressie te ontwikkelen, moet ook de omgeving aanzet geven. Hieronder verstaan we traumatische gebeurtenissen en de manier hoe jij hiernaar kijkt. Het is namelijk de subjectieve interpretatie die kan leiden tot een depressie. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige ruzie tussen jou en je moeder. Het kan zijn dat jij je hiervan distantieert en een manier vindt om hiermee om te gaan. Aan de andere kant, kan je je die ruzie zo hard aantrekken, dat het je hele leven zal beïnvloeden.

Genetische aanleg voor depressie: behandeling

Als er al sprake is van een genetische aanleg voor depressie is dit moeilijk te behandelen. Aangezien deze mensen aanleg hebben om een depressie te ontwikkelen, is de kans steeds groter dat zij er een zullen ontwikkelen. Daarenboven geeft een eerste depressie een verhoogde kans op het krijgen van een tweede depressie. Onze geest houdt er namelijk littekens aan over.

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze mensen te behandelen. Ten eerste kunnen we de omgevingsfactoren zoveel mogelijk uitschakelen. Zoals eerder vermeld, dienen genetica en omgeving samen te werken om van depressie te kunnen spreken. Aangezien we genetica niet kunnen veranderen, kunnen we de negatieve factoren uit de omgeving proberen elimineren. Ten tweede kunnen we mensen helpen de depressie te aanvaarden. Als zij anders leren kijken naar de depressie, is de negatieve invloed op hun dagelijks functioneren minder groot.

Mijn Kwartier

Mijn Kwartier is een zelfhulpprogramma, dat men online kan volgen. Dit zelfhulpprogramma werd ontwikkeld door artsen en helpt bij depressie, stress en burn-out. Dagelijks krijg je oplossingsgerichte vragen en video's om 15 minuten aan jezelf te werken. Mijn Kwartier biedt een laagdrempelige vorm van hulpverlenen aan. Deze kan je als op zich staande behandeling of als aanvulling op therapie gebruiken. Dit online zelfhulpprogramma blijkt uit onderzoek ook effectief te zijn. Deelnemers zijn namelijk na 3 weken 40% gelukkiger!

Weet je niet of je depressief bent?

Mijn Kwartier ontwikkelde een gratis online depressietest, die jou meteen je scores laat zien. De test bestaat uit een twintigtal vragen