Depressie is een mentale ziekte, gekenmerkt door een overheersend somber gevoel, die voor enkele weken dient aan te houden. Afhankelijk van het theoretisch model, kan een behandeling depressie er anders uitzien. Ondanks dat depressie een vaak voorkomend fenomeen is, vindt niet iedereen even gemakkelijk een behandeling depressie. Uit onderzoek blijkt dat het voorkomen depressie is verdubbeld en een rating van 5,8% bereikt heeft in 1998 (Crystal, S., Sambamoorthi, U., Walkup, J. T. & Akıncıgil, A., 2003).

Depressie? Symptomen depressie?

Wil dit nu zeggen dat depressie vaker voorkomt dan vroeger? Hier kan men geen zekerheid over geven. Vroeger dacht men vaker dat symptomen depressie bijvoorbeeld een teken waren van een lichamelijke ziekte of werd dit geen depressie of symptomen depressie genoemd.

Er zijn overkoepelende symptomen depressie, toch kunnen deze symptomen depressie verschillen van diagnose-instrumenten of zelf tussen theorieën, waarin symptomen depressie gekaderd worden. Een van de bekendste diagnose-instrumenten voor symptomen depressie is de DSM-V. Op deze theorieën of instrumenten wordt voortgebouwd om bijvoorbeeld een behandeling depressie op te stellen. Een voorbeeld van verschillen tussen theorieën wordt aangegeven in het onderzoek van Peeters, Ponds, Vermeeren (1996).

De begripsvaliditeit slaat op de mate waarin de resultaten van een test passen binnen bestaande theoretische concepten over de betreffende stoornis.

Dit wil zeggen dat de theorie bepaalt of een depressie test wel degelijk een depressie kan meten in de algehele populatie. Het kan dus zijn dat je bijvoorbeeld aan de hand van de DSM-V een diagnose depressie krijgt en aan de hand van een ander instrument niet.

Depressie? Behandeling depressie?

Ondanks dat het voorkomen depressie verhoogt, vinden veel mensen hun weg niet naar behandeling. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde groepen mensen die zeer vaak de weg naar een behandeling depressie niet vinden (Crystal, S., Sambamoorthi, U., Walkup, J. T. & Akıncıgil, A., 2003). Bij sommige instanties kan men zelfs niet terecht zonder een diagnose depressie om een behandeling depressie te krijgen. Het kan dus heel moeilijk zijn om te weten wanneer je nu een diagnose depressie mag krijgen en welke behandeling depressie je kan verder helpen.

Ondanks deze grote verschillen in theorie, mag dit je niet tegen houden om een behandeling depressie te zoeken. In ieder diagnose depressie instrument spreekt men van subjectief lijden. Als je symptomen depressie ervaart, lijdt je dus onder deze symptomen. Of je dan vervolgens al dan niet een diagnose depressie krijgt mag je niet tegenhouden je symptomen depressie en lijden aan te pakken. Zonder een diagnose depressie kan je nog altijd op zoek gaan naar een behandeling depressie om jouw lijden aan te pakken en weer in eigen capaciteiten te leren geloven. Een instrument of diagnose depressie zou jouw vermogen om eigen lijden aan te pakken niet mogen belemmeren.

Het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier richt zich niet op een diagnose depressie, maar helpt je jouw lijden aan te pakken. Je kan je symptomen depressie leren herkennen. Op basis van therapeutische technieken leer je deze symptomen depressie aan te pakken en je eigen capaciteiten te gebruiken om je lijden te veranderen in geluk. Het online zelfhulpprogramma biedt dus een behandeling depressie aan zonder te focussen op een diagnose depressie.

Depressie? Doe onze gratis depressie test!

Er bestaan verschillende gevalideerde vormen van een depressie test. De meest bekende zijn de BECK en de SCL-90. Ook de depressie test DASS heeft een hoge validiteit en geeft je een goed overzicht op je symptomen depressie. Vul hier deze gratis depressie test en leer meer over jouw symptomen depressie!