Depressie lijkt steeds meer en meer voor te komen. Er bestaat nu ook minder taboe over dan vroeger. Vroeger zeiden mensen nogal snel dat iemand zwak was of geen karakter had als iemand depressief is. Dit is niet het geval, het kan iedereen overkomen. De laatste jaren is het bewustzijn naar depressie dan ook gegroeid. Mensen met depressie kunnen er opener over zijn in hun omgeving, maar toch is het taboe nog niet volledig doorbroken. Omdat de stap naar een psycholoog vaak groot is, zijn er ook nog andere manieren om aan je depressie te werken. Lees hier meer over symptomen en mogelijke behandelingsvormen van depressie.

Depressief test: symptomen van depressie

Het hoofdsymptoom van depressie is een somber gevoel. Als je depressief bent, voel je je niet somber voor een dag, maar houdt het somber gevoel voor weken aan. Je hebt geen zin meer om iets te ondernemen en voelt je leeg en triest. Je hebt geen zin om op te staan in de ochtend en blijft het liefst de hele dag liggen in je bed. Als je depressief bent, onderneem je bijna niets meer en is alle activiteit te veel. Als iemand je dan toch eens meekrijgt om iets te gaan doen, is dat tegen je zin en geniet je  er meestal ook niet van. Verder pieker je veel en huil je meer als vroeger. Je voelt je leeg en hebt vaak het gevoel dat niemand je begrijpt.

We kunnen van depressie spreken als 5 of meer symptomen van depressie aanwezig zijn. Wat ook een symptoom van depressie is dat de symptomen niet veroorzaakt mogen zijn door het overlijden van iemand of door medicamenten. Als dat het geval is, mogen we niet spreken van depressie. Het gaat dus veel verder dan enkel een somber gevoel. Het duurt vaak lange tijd eer iemand uit een depressie is en het geluk van het leven weer vindt. Daarenboven noemen veel psychologen depressie een mentaal litteken. Dit wil zeggen dat eer je een depressie hebt gehad, je meer kans hebt nadien om opnieuw een depressie te krijgen. Het is dus belangrijk in een hulpverlening om nieuwe gewoontes te creëren die ook mogelijke toekomstige depressies in de kiem smoren.

Depressief test: behandelen van een depressie

Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma, dat je begeleidt in het aanpakken van je depressie. Het vertrekt vanuit een combinatie van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte systeemtherapie om jou te ondersteunen in het creëren van nieuwe gewoonten. Deze gewoonten zullen je helpen in het aanpakken van je nieuwe depressie en verminderen de kans op toekomstige depressies. Pak je depressie aan vanuit je woonkamer en vind je geluk weer terug!

Depressief test: doe de depressietest!

Als je wil weten in welke er kans is van depressie bij jou of ander symptomen depressie uitlokken, doe dan hier de gratis online depressietest!