Werkstress stijgt met 40% blijkt uit Ierse studie

Werkstress stijgt met 40% in periodes van economische recessie, besluit een studie van de universiteit van Nottingham. Deze studie over werkstress werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift "Occupational Medicine".  Deze studie werd uitgevoerd op tienduizend maatschappelijke werkers in Ierland. Stress, angst en depressie nemen toe.

Werkstress verhoogt werkverlet of absenteïsme met 25%

Werkstress tijdens economische recessie heeft tot gevolg dat 25% meer werknemers thuis blijven op hun werk omwille van stress of stressgerelateerde aandoeningen, is een tweede conclusie uit dit onderzoek.

Werkstress in België en Nederland

Deze observatie komt overeen met wat wij merken in de Benelux. De vraag van mensen naar begeleiding in het omgaan met stress neemt zienderogen toe tijdens deze economische crisis. Zowel artsen als therapeuten als onze eigen ervaring met het online zelfhulpprogramma "Mijn Kwartier" bevestigen dat steeds meer mensen te lijden hebben onder de onzekerheid over hun toekomst.

Werkstress is het gevolg van onzekerheid

Onzekerheid heeft tot gevolg dat het hogere management in  organisaties zelf onzekerder wordt en vaak overgaat tot paniekbeslissingen. Dit heeft een daling van de efficiëntie tot gevolg en daardoor ook een toename van de objectieve werkdruk. Deze toegenomen werkdruk leidt tot hogere werkstress, en vaak tot slechtere economische resultaten.

Werkstress door controleverlies

Een tweede mechanisme is dat onzekerheid een gevoel van controleverlies met zich teweeg brengt. En dat subjectief controleverlies nog een grotere boosdoener is dan objectieve werkdruk, werd reeds enkele decennia geleden bevestigd door het onderzoek van Karasek bij Scandinavische werknemers. ¨

Werkstress bij herstructurering

Dezelfde onderzoekers tonen ook aan dat het inschakelen van consulting om de werknemers zelf meer te betrekken bij herstructureringen, een positief effect heeft om de schade te beperken. Ook dit kan verklaard worden door een toegenomen gevoel van controle op het moment dat je mening gevraagd wordt en mee in rekening wordt genomen.

Werkstress meten met een online zelftest

U kan werkstress gratis meten met onze online stresstest die u toelaat om te zien of u aan werkstress lijdt. Doe deze test nu!

Dr. Paul koeck