Vooraleer we in kaart brengen waarom burn-out vaker lijkt voor te komen dan vroeger, willen we eerst meer weten over de cijfers betreffende het voorkomen van burn-out. Is het wel daadwerkelijk zo dat het voorkomen van burn-out gestegen is?

Voorkomen van burn-out in België?

Uit algemene cijfers blijkt dat ongeveer 1 op de 20 werknemers thuis zit met een burn-out. Dit is een hoog cijfer. Daarnaast werd in 2010 een onderzoek gedaan naar het voorkomen van burn-out in de actieve Belgische bevolking. Het onderzoek van Hansez, Mairiaux, Firket & Braeckman (2010) onthulde volgende kenmerken betreffende het voorkomen van burn-out:

  • Burn-out komt niet vaker voor bij vrouwen als mannen. Wel kunnen bepaalde eigenschappen en arbeidsfactoren frequenter voorkomen bij vrouwen.
  • Op basis van een diagnose van artsen werd bevestigd dat 0.8% een burn-out heeft. Deze 0.8% is min of meer gelijk aan 19.000 mensen in België.

Bij deze cijfers dient opgemerkt te worden dat deze cijfers dateren van 2010. Waarom is dit belangrijk? In 2010 werd er nog niet altijd onderscheid gemaakt tussen burn-out en depressie. Daarom werd een diagnose burn-out niet vaak vastgesteld, tenzij het over een ernstige vorm van burn-out ging. Om die reden kan het voorkomen van burn-out verschillen op basis van diagnose en bijvoorbeeld op basis van een burn-out test. Een test zal bijvoorbeeld een hoger voorkomen van burn-out aangeven als het voorkomen van burn-out aan de hand van een diagnose in 2010.

Voorkomen van burn-out wereldwijd?

Om aan te tonen dat het voorkomen van burn-out wereldwijd is en niet alleen werkgerelateerd, kan u volgende cijfers omtrent het voorkomen van burn-out wereldwijd nalezen.

Santen, Holt, Kemp & Hemphill (2010) deden onderzoek naar het voorkomen van burn-out bij studenten geneeskunde. Zij vonden het volgende:

  • 21% van de studenten in het eerste jaar had last van een burn-out
  • 41% van de studenten in het tweede jaar had last van een burn-out
  • 43% van de studenten in het derde jaar had last van een burn-out
  • 31% van de studenten in het vierde jaar had last van een burn-out

Verder werden er ook studies gedaan naar het voorkomen van burn-out bij ziekenhuispersoneel, wat volgende resultaten opleverden (Grunfeld et al., 200):

  • 53% van de dokters vertoonden een hoog niveau van emotionele uitputting
  • 41% van de dokters ervoeren een hoog niveau van algemene stress

Voorkomen van burn-out in iedere cultuur?

In iedere cultuur kan burn-out voorkomen. Wel dient hier opgemerkt te worden dat er vaak niet evenveel plaats is voor mentale problemen in iedere cultuur. De symptomen van burn-out kunnen zo vaak toegeschreven worden aan iets anders. Verder is niet iedere cultuur even open om te praten over burn-out. Dit kan een invloed hebben op de cijfers omtrent het voorkomen van burn-out.

Conclusies?

We kunnen uit deze cijfers concluderen dat het voorkomen van burn-out hoog ligt. Mocht je je dus zwak of alleen voelen, weet dat je niet de enige bent die met deze problemen oog in oog komt te staan. Burn-out is een wereldwijd probleem en dient aangepakt te worden. Burn-out heeft namelijk vergaande gevolgen voor zowel de werknemer als de werkgever.

Gevolgen van het voorkomen van burn-out?

Het voorkomen van burn-out kan zowel gevolgen hebben voor de werknemers als voor de werkgever. Voor de werknemers zijn de gevolgen vrij duidelijk. In veel gevallen dienen zij even het werk te onderbreken tot zij weer tot rust zijn gekomen. Mocht burn-out lange tijd aanhouden, kan dit zelfs leiden tot depressieve gevoelens en zelfs tot ernstige geheugenproblemen.

Omdat burn-out ontstaat door een gewoonte door jezelf te blijven pushen, gaat burn-out in veel gevallen niet zomaar weg. Je dient het voorkomen van burn-out actief aan te pakken door middel van gewoonteverandering. Er bestaan bepaalde behandelingen die je hierbij kunnen helpen.

Naast de gevolgen van het voorkomen van burn-out bij werknemers kunnen ook werkgevers veel gevolgen ondervinden van burn-out. Het kost een werkgever en de staat namelijk veel wanneer een werknemer met burn-out thuis zit. Verder dient de werkgever nieuwe regelingen te treffen, zodat het je werk kan overgenomen worden door andere mensen.

Burn-out test!

Wil je weten of er eventueel sprake is van burn-out symptomen in jouw geval? Leg dan hier onze gratis burn-out test af en komt meteen te weten welke burn-out symptomen op jou van toepassing zijn.