Net zoals iedere mentale ziekte heeft burn-out bepaalde symptomen burn-out waaraan je de ziekte kan herkennen. Ondanks dat het vaak niet herkend wordt, is het nuttig de symptomen van burn-out tijdig te herkennen om zo erger te voorkomen. Je kan voor jezelf nagaan welke van volgende symptomen van burn-out eventueel op jou van toepassing zijn.

We hebben de symptomen van burn-out ingedeeld in 3 types symptomen van burn-out: de lichamelijke symptomen van burn-out, de psychische symptomen van burn-out en gedragssymptomen van burn-out.

Lichamelijke symptomen burn-out

Vermoeidheid

Een belangrijke indicatie van burn-out is dat je vermoeid bent. Je bent uitgeblust, vermoeid en je hebt het gevoel dat je steeds minder energie hebt. Na je hersenen dag na dag te pushen, raakt zowel je geest als lichaam vermoeid, waardoor je geen energie meer over hebt. De vermoeidheid stapelt zich op, omdat je je dag na dag blijft doorgaan. Je blijft inspanningen leveren die boven je vermogen liggen, waardoor je steeds vermoeider wordt.

Hier bemerken we een belangrijk verschil met depressie. Bij depressie voel je je namelijk al oververmoeid als je opstaat, terwijl je burn-out je dwingt toe te geven aan de vermoeidheid na een periode van te harde inspanningen.

Slapeloosheid

Ook slapeloosheid hoort bij de symptomen van burn-out. Doordat je piekert over wat je nog moet doen, of wat je kan doen om de situatie wat aangenamer te maken, val je moeilijker in slaap of kan het zijn dat doorslapen moeilijker wordt. Op die manier voel je je des te vermoeider en creëer je een vicieuze cirkel van stress en vermoeidheid.

Lichamelijke pijnen

Ook lichamelijke pijnen maken deel uit van de symptomen van burn-out. De kans is groot dat de spanning en stress zich na een tijdje vertaalt in je lichaam. Zo kan je last krijgen van hoofdpijn, rugpijn en/of spierpijn. Door de stress staan je spieren voortdurend opgespannen, waardoor je lichaam geen rust ervaart. Deze spanning kan na een tijdje resulteren in pijn.

Verteringsproblemen en slechte eetlust

Ook je eetlust kan aangetast worden bij burn-out. Het kan zijn dat je net minder gaat eten, of dat je merkt dat je afvalt door de stress die je ervaart. Daarnaast kan ook je maag- en darmproblemen krijgen door de stress. Stress kan namelijk een grote invloed hebben op ons verteringsproces.

Vatbaarder voor ziektes

De stress die je ervaart bij burn-out symptomen kan ervoor zorgen dat je kwetsbaarder wordt voor ziektes. Stress kan namelijk je immuunsysteem aantasten, waardoor je sneller en heviger ziek wordt. Mocht je eventueel op voorhand al kwetsbaarder zijn voor bijvoorbeeld bepaalde ziektes of allergieën, dan verhoogt je stress mogelijk nog eens de kans om deze ziektes te krijgen.

Het ervaren van specifieke stress symptomen

Omdat burn-out symptomen gebaseerd zijn op stress symptomen, is de kans ook groot dat je vaak algemene stress symptomen ervaart. Hieronder vallen symptomen zoals hartkloppingen, verhoogde cholesterolwaarden en een verhoogde bloeddruk. Dit is dus niet goed voor je gezondheid en kan je kwetsbaarheid ook verhogen.

Psychische symptomen burn-out

Uitputting en een opgebrand gevoel

Maanden overbelasting van je lichaam en geest heeft tot gevolg dat onze hersenen letterlijk moe en uitgeput geraken en dringend nood hebben aan een degelijk herstel. Indien men dit niet doet, kan burn-out leiden tot het chronisch vermoeidheidssyndroom, ook wel CVS genaamd. Mogelijke slaapproblemen kunnen je uitputting versterken, waardoor je in een soort vicieuze cirkel van vermoeidheid terechtkomt.

Concentratieproblemen

Burn-out leidt vaak tot concentratiestoornissen. Je kunt je moeilijk concentreren. Deze concentratieproblemen worden vaak erger naarmate de dag vordert. Langdurige stress leidt tot een verhoogde afscheiding van het stresshormoon cortisol in de bijnieren. Deze overdosis bijnierschorshormoon is giftig voor de hippocampus. Dit proces kan symptomen van burn-out uitlokken, omdat de hippocampus verantwoordelijk is voor het concentratievermogen en geheugen. Door de plotse verhoogde afscheiding van cortisol raken neuronen in dit deel van de hersenen uitgeput en sterven zelfs af door deze langdurige stress. Dit heeft concentratiestoornissen tot gevolg.

Geheugenproblemen

Mensen met symptomen van burn-out klagen vaak dat hun geheugen het niet meer doet. Ze hebben last om dingen te onthouden. Vaak verergeren deze klachten wanneer ze moe zijn, tegen het einde van de werkdag of na een lange taak. Vaak merk je dat het geheugen ook verstoord is wanneer je moet switchen tussen meerdere taken. Je herinnert je dan niet meer wat je vlak voordien had geleerd en onthouden.

De reden van deze geheugenstoornis is vermoedelijk dat het werkgeheugen maanden tot jaren lang overbelast werd. Dit kan veroorzaakt worden door ofwel overdreven werken ofwel overdreven piekeren. Beide processen gebruiken hetzelfde werkgeheugen.

Ons werkgeheugen in onze hersenen is een orgaan net zoals elk ander orgaan. Het kan overbelast raken en heeft rust nodig. Daarom is het nuttig een behandeling te volgen die de symptomen van burn-out actief aanpakt, om zo opnieuw rust in te bouwen in je leven.

Laag zelfbeeld

Vaak hebben symptomen van burn-out tot gevolg dat je begint te twijfelen aan jezelf of dat je jezelf afbreekt. Je kan namelijk niet meer hetzelfde als vroeger en de stress zorgt ervoor dat je steeds meer fouten maakt. In combinatie met het toeschrijven van falen aan jezelf, kan je dit erg persoonlijk opnemen, wat natuurlijk je zelfbeeld niet ten goede komt.

Aanhoudende sfeer van irritatie

Je zal merken dat je je gedachten nog moeilijk kan stilleggen bij het ervaren van symptomen van burn-out. Als iets je stress heeft bezorgd, kan je je erna nog maar moeilijk rustig krijgen. Je bent vaak prikkelbaar en geagiteerd. Als iemand je iets vraagt, zal je vaak kort reageren, omdat je het gevoel hebt dat er even niets meer bij kan.

Depressieve en angst symptomen

Naast de typische symptomen van burn-out kan het ook vaak voorkomen dat je je depressief of angstig voelt. Zo beginnen mensen met symptomen van burn-out vaak ernstig te piekeren over hoe ze uit de situatie uit kunnen komen of nog meer hun best kunnen doen. Verder zal dit gedrag vaak huilbuien tot gevolg hebben, omdat je je grens bereikt hebt. Door je laag zelfbeeld en het voortdurende gevoel van tekortkoming kan het zijn dat je je angstig begint te voelen.

Gedragssymptomen burn-out

Minder presteren en meer fouten maken

Doordat je meer piekert en vermoeider bent, is de kans op fouten ook des te groter. Ook hier bemerken we een vicieuze cirkel van symptomen van burn-out. De fouten maken de kans groter dat je een lager zelfbeeld krijgt, waardoor je meer stress ervaart. Deze stress kan op zijn beurt dan weer meer fouten veroorzaken.

Afhankelijkheid van middelen

Als je symptomen van burn-out ervaart, is het mogelijk dat je naar bepaalde middelen grijpt om de stress of vermoeidheid te doen stoppen. Zo zien we vaak dat mensen met symptomen van burn-out meer beginnen te roken of eventueel slaapmiddelen beginnen in te nemen. Ook extremere vormen van middelenmisbruik zijn eventueel mogelijk.

Sociale contacten steeds meer uit de weg gaan

Naast isolatie bij depressie, is isolatie ook mogelijk bij symptomen van burn-out. Doordat je niet goed weet hoe om te gaan met je symptomen van burn-out en je stress, kan het zijn dat je steeds minder zin hebt om met mensen af te spreken of om samen iets met andere mensen te doen. Ook kan deze isolatie of verminderde contactname eventueel leiden tot depressie symptomen.