Als je over depressie leest, kan het voorkomen dat de term 'coping style' gebruikt wordt. Coping style is de manier waarop je omgaat met negatieve, ingrijpende situaties. Je kan dus een coping style kiezen, die je op lange termijn zal verder helpen en je eventueel na een depressie er terug bovenop zal helpen. Soms kiezen mensen echter een coping style, die hen na een tijdje vermoeid en uitgeput zal maken.

Het kan soms zijn dat mensen, bijvoorbeeld die te geëngageerd zijn, kiezen voor een coping style waar ze zich nog meer engageren. Het kan zijn dat dit te vermoeiend wordt voor jou en je het gevoel hebt maar te moeten blijven geven. Je kan ook het gevoel hebben constant onder druk te staan, waardoor je beter je best wil doen. Kortom, je blijft je geven en gaat in veel gevallen over je energiegrens, waardoor een depressie na een tijdje kan ontstaan.

Slechte coping style? Een voorbeeld?

Om dit te verduidelijken, zullen we hieronder een situatie beschrijven waar de persoon voor een 'slechte coping style' gekozen heeft.

Ik merkte al een tijdje dat er iets met me aan de hand was, maar ik kon er mijn vinger niet op leggen. Een meisje uit mijn klas pestte me. Ik wist niet goed hoe hiermee omgaan. Wat ik toen deed, was blijven vragen aan het meisje wat ik beter kon doen, zodat ze me niet meer zou pesten. Ik wilde alles in het werk stellen om dit pestgedrag stop te zetten. Zij vertelde me steeds dat het mijn gedrag was. Ze pestte me, omdat ik stom deed. Na een tijdje begon ik dit ook te geloven, dat het echt aan mij lag. Dit pestgedrag begon steeds een grotere invloed te hebben op mij en na een tijdje werd het te vermoeiend om aan haar te blijven vragen waarom ze me pestte. Ik kon het niet langer aan voortdurend negatieve kritiek te krijgen. Desondanks ik het gedrag, dat zij als stom beschouwde, veranderde, was er altijd wel iets nieuws waarom ze me pestte. Toch bleef ik met haar praten en luisteren, omdat dit mij de enige manier leek om het pesten te stoppen. Na hulp te zoeken en de depressie, die ondertussen ontstaan was, op te lossen, weet ik dat het mijn fout niet was dat zij me pestte. Zij koos voor het pestgedrag, ik niet. Nu zie ik ook dat zij thuis veel problemen had en een manier zocht deze woede te ventileren. Het was dus niet mijn fout, maar door haar telkens de mogelijkheid te geven alles af te reageren op mij, heb ik zelf een depressie gekregen.

Zoals je kan zien in het voorbeeld, is het meisje, dat gepest werd, niet de oorzaak van het gedrag. Ze heeft echter wel voor een 'coping style' gekozen, die voor haar te uitputtend was, waardoor er na een tijdje bij haar een depressie ontstond.

Coping style? Hoe neem ik mijn leven weer in handen na een depressie?

Het online zelfhulpprogramma van Mijn Kwartier helpt je bij het kiezen van een coping style, die zijn vruchten zal afwerpen. Je leert zelf op zoek gaan wat wel en niet werkt voor jou, zodat je meer kan doen van wat wel werkt. Je leert je eigen capaciteiten gebruiken om met negatieve ingrijpende situaties te leren omgaan en opnieuw te geloven in jezelf.

Coping style? Doe de depressie test!

Door het invullen van deze korte depressie test, kan je nagaan voor jezelf welke depressie symptomen mogelijks bij jou aanwezig zijn en hoe je deze kan aanpakken door een nieuwe, aangepaste coping style te kiezen.