Depressie kan op verschillende manieren voorkomen. Aan de hand van een diagnose en het ervaren van depressie symptomen kunnen we verschillende soorten depressie onderscheiden. Sommige soorten depressie kunnen ook onderscheiden worden op basis van oorzaken.

Hieronder vindt u een lijst van de verschillende soorten depressie.

Soorten depressie: mineure depressie?

Om van een diagnose ‘mineure depressie’ te mogen spreken, moeten er minstens twee van de depressie symptomen aanwezig zijn. Dit is een van de vaak voorkomende soorten depressie. Een mineure depressie is een depressie op laagdrempelig niveau. Er is sprake van een depressie, maar deze is minder ernstig als andere soorten depressie.

De symptomen van depressie die voor deze soort aanwezig moeten zijn, zijn de standaardsymptomen van depressie. Deze symptomen kan je terugvinden onder de sectie symptomen van depressie of in het hoofdartikel depressie.

Het maximum aantal aanwezige depressie symptomen voor deze soort van depressie mag oplopen tot 4 symptomen. Als dit criteria overschreden wordt, spreken we van ergere soorten depressie. Een mineure depressie is dus een lichte soort depressie, omdat er slechts een beperkt aantal depressie symptomen aanwezig is.

Dit wil niet zeggen dat het subjectief lijden van de persoon minder is of niet behandeld mag worden. Ondanks dat dit een lichtere soort depressie is, kan je op een effectieve manier je lijden en depressie symptomen aanpakken. Des te lichter je symptomen en des te sneller je op zoek gaat naar een behandeling, des te sneller je effect kan zien van deze behandeling.

Soorten depressie: majeure depressie?

Om van een diagnose ‘majeure depressie’ te mogen spreken, moeten er 5-9 van de depressie symptomen aanwezig zijn. Ook deze soort depressie komt vaak voor. Dit is misschien één van de minder gekende soorten depressie, toch komt deze soort vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 17% van de wereldbevolking in zijn leven last zal hebben van een majeure depressie (Blazer, D. G & Kessler, R. C., 1994)

De symptomen, die aanwezig moeten zijn voor deze soort depressie, zijn de standaardsymptomen waarvan we spreken bij depressie. Deze symptomen van depressie kan je terugvinden in de sectie symptomen van depressie of in het hoofdartikel depressie.

Als er sprake is van een majeure depressie, komen de herkende depressie symptomen in een éénmalige periode voor, voor minstens twee weken tijd. Een majeure depressie is dus een éénmalige periode, die kan duren van een aantal weken tot eventueel jaren. Als er zich meerdere episodes voordoen, valt dit onder andere soorten depressie.

Soorten depressie: dysthyme stoornis?

Deze vorm van depressie is minder erg als de bovenstaande soort depressie. Je kan een dysthyme stoornis vergelijken met een mineure depressie, maar dan met een depressieve sfeer die niet alles overheerst. Een diagnose ‘dysthyme stoornis’ is een chronische vorm van depressie, die gedurende een periode van minimum twee jaar aanwezig is. Het verschil met andere soorten depressie is dat bij een dysthyme stoornis je je ook nog goed kan voelen sommige dagen. Je hoeft je dus niet iedere dag of ieder moment van de dag slecht te voelen om aan een dysthyme stoornis te lijden. De voorwaarde is wel dat je je meer depressief voelt als goed.

Soorten depressie: manische depressie?

Om van een diagnose ‘manische depressie’ te mogen spreken, moeten depressieve periodes afgewisseld worden met periodes van sterke euforie of agitatie. Deze euforische periodes worden ook wel manische periodes genoemd. Tijdens deze periodes voel je je ‘de koning van de wereld’ of word je snel geïrriteerd. Veel mensen doen ook irrationele dingen tijdens deze manische periodes zoals bijvoorbeeld aankopen doen die ze niet kunnen betalen. Als je hen dan vraagt naar of ze dit kunnen betalen, geven ze vaak antwoorden zoals ‘Natuurlijk, daar moet je je niets van aantrekken’.

Na deze manische periode hervalt de cliënt vervolgens weer in een depressieve periode. Tijdens deze depressieve periode, ervaart de cliënt meerdere depressie symptomen in een sfeer die allesoverheersend is. Je zal je dus voortdurend somber en neerslachtig voelen. Deze depressieve periodes duren doorgaans langer dan de manische periodes.

Bij deze soort depressie is er vaak een genetische oorzaak aanwezig. Om die reden bestaat een behandeling manische depressie vaak uit een combinatie van antidepressiva en therapie. Bij een manische depressie streeft men doorgaans eerder naar neutralisatie van de symptomen dan oplossing van de manische depressie. Het kan voorvallen dat een manische depressie levenslang is, maar dan kan je eventueel door behandeling de symptomen neutraliseren, zodat je misschien na een tijdje geen harde invloed van de symptomen meer ondervindt.

Soorten depressie: andere soorten depressie?

Er zijn ook minder voorkomende soorten depressie, zoals postnatale depressie, een soort depressie die de kop opsteekt na de geboorte van een kind, seizoensgebonden depressie, een vorm van depressie die zich voornamelijk manifesteert tijdens een bepaald seizoen, etc. Deze soorten depressie kunnen samenhangen met bepaalde hormonen, zoals bijvoorbeeld bij postnatale depressie, of het ervaren van licht, zoals bijvoorbeeld bij seizoensgebonden depressie. Je kan je dan bijvoorbeeld depressief voelen tijdens de winter, omdat je niet genoeg zonlicht krijgt.

Soorten depressie: depressie test?

Wil je weten welke depressie symptomen op jou van toepassing zijn? Dan kan je hier altijd onze gratis depressie test afleggen. Deze test vertelt je welke depressie symptomen jij ervaart en hoe je deze kan linken met een soort behandeling.