Het verschil depressie en burn-out is niet gemakkelijk vast te stellen. Er zijn zelfs bepaalde diagnose-instrumenten die geen onderscheid maken en dus burn-out niet aanzien als aparte ziekte. Als we burn-out vergelijken met andere mentale ziektes sluit het nog het dichtste aan bij depressie. Het verschil depressie en burn-out is dus niet altijd evident.

Wat zeggen de psychiaters?

Ondanks dat diagnose-instrumenten burn-out niet als aparte ziekte beschouwen, stellen psychiaters toch vast dat burn-out een aparte ziekte is. Burn-out wordt daardoor door hen doorgaans gedefinieerd als een extreme uitputting nadat je je lichaam en geest te lang hebt uitgeput en gepusht.

Is het daarom gemakkelijk om het verschil depressie en burn-out vast te stellen? Absoluut niet. Depressie en burn-out lijken namelijk erg op elkaar en komen ook vaak samen voor.

Verschil tussen depressie en burn-out: de symptomen

Depressie en burn-out lijken dus erg op elkaar. Hier zijn er verschillende symptomen die overeen komen. Denk hier maar aan volgende voorbeelden:

  • Concentratieproblemen
  • Geheugenproblemen
  • Slaapproblemen
  • Uitgeblust gevoel

Bovenstaande symptomen komen dus zowel voor bij depressie als bij burn-out. Als psychiaters vervolgens een diagnose willen stellen, zullen ze vaak ook merken dat dezelfde testen voor beide diagnoses gebruikt kunnen worden. De resultaten, die dan uit deze testen voortkomen, kunnen bijgevolg ook op zowel depressie als burn-out wijzen.

Je ziet dus dat het eigenlijk heel moeilijk is om het verschil depressie en burn-out te definiëren. In volgende paragraaf geven we duidelijke verschillen aan, zodat jij een duidelijker beeld krijgt op je symptomen.

Het duidelijke verschil tussen depressie en burn-out

Het eerste verschil depressie en burn-out is dat depressie algemener is. Depressie zal namelijk verschillende levensgebieden beïnvloeden en kan ook ontstaan vanuit verschillende levensgebieden, zoals bijvoorbeeld:

  • Je familie
  • Je vrienden
  • Je hobby's

Burn-out is meestal werkgerelateerd. Natuurlijk kan de stress die je ervaart op het werk ook een invloed hebben op je relatie, maar bij depressie is dit vaak meer uitgesproken. Tevens ontstaat een burn-out meestal vanuit een werksituatie, terwijl depressie algemener kan ontstaan. Een burn-out kan eventueel ook een invloed hebben op andere levensgebieden, zoals depressie, maar dit zal eerder voor een later stadia zijn (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003). Depressie kan dus snel een grote invloed hebben op verschillende levensgebieden, terwijl burn-out zich lange tijd alleen zal beperken tot het werk.

Verschil tussen depressie en burn-out: het samen voorkomen?

Depressie en burn-out kunnen ook samen voorkomen. Het is niet uitzonderlijk dat een ernstige burn-out ook depressie symptomen kan uitlokken.