Depressie is een veel voorkomende ziekte in onze tijd. De feiten zijn op zijn minste gezegd indrukwekkend

Hoe vaak komt depressie voor?

De wereldgezondheidsorganisatie publiceerde volgende onrustbarende cijfers over depressie

  • 350 miljoen mensen lijden aan depressie wereldwijd, om nog te zwijgen van de miljoenen die indirect lijden door het lijden van hun familieleden en geliefden.
  • 1 miljoen mensen stappen uit het leven door zelfdoding of zelfmoord tijdens een depressie
  • 1 à 2 moeders op 10 doet een zwangerschapsdepressie, met negatieve gevolgen op de zorg en liefde die ze aan haar kind kan geven en ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van het kind

Wat is depressie?

Depressie is een hersenziekte waarbij de hersenen als het ware terneergedrukt worden door de gevolgen van langdurige chronische stress. De activiteit van de hersenen wordt op biologisch niveau verminderd of zelfs uitgeschakeld ten gevolge van een te zware overbelasting van ons stresssysteem.

Oorzaken van depressie?

Psychische oorzaken van depressie

Depressie wordt meestal veroorzaakt door een chronische overbelasting van onze hersenen en ons afweersysteem. In de meeste gevallen door werkdruk, financiële druk of familiale druk die groter is dan de draagkracht van de persoon. Dus niet enkel de objectieve druk spelen mee in het ontstaan van depressie. Ook de subjectieve veerkracht van de persoon gaan mee bepalen of je aan depressie zal lijden of niet.

Lichamelijke oorzaken van depressie

Ook biologische factoren kunnen meespelen in het ontstaan van depressie. Bepaalde medicamenten, de hormonale veranderingen na zwangerschap of langdurig te weinig zonlicht op het netvlies van ons oog of een tekort aan Vitamine D of Omega-3 vetten (EPA en DHA) kunnen depressie veroorzaken.

In de meeste gevallen is het echter zo dat de biologische conditie niet de rechtstreekse oorzaak is van depressie maar dat je een combinatie nodig hebt van zowel biologische factoren én mentale druk om echt in een depressie af te glijden.

Genetische oorzaken van depressie

In het geval van de bipolaire of manisch-depressieve depressie is de hoofdoorzaak in de eerste plaats genetisch en dus erfelijk. Deze mensen dienen zowel psychofarmaca (antidepressiva + Lithium) te nemen als door online zelfhulp of therapie anders te leren omgaan met de uitlokkende factoren.

Alle andere vormen van depressie zijn niet in de eerste plaats genetisch. Toch blijkt uit recent onderzoek dat ongeveer 50% van de bevolking een variant zou hebben van een depressiegen dat hen kwetsbaarder maakt dan de andere 50% van de bevolking. Deze mensen hebben vooral baat bij een online zelfhulpprogramma of psychotherapie, en slechts in uitzonderlijke gevallen dient ook medicatie (antidepressiva) toegediend te worden. Het is dus duidelijk dat we niet "bepaald" worden door onze genen maar wel "beïnvloed"!

 Depressie test

Via een eenvoudige online zelftest voor depressie kan je meten of je depressieve klachten hebt. Doe de depressietest nu!

Dr. Paul Koeck