Piekeren is een symptoom dat bij vele verschillende problematieken kan voorkomen. Zo kan het bijvoorbeeld een onderdeel zijn van een depressie, maar ook van een angststoornis. Net zoals de veelzijdigheid van het symptoom, bestaan er veel verschillende definities van piekeren. Toch vinden we dezelfde elementen in al deze definities terug: voortdurend denken zonder het bereiken van een oplossing, preoccupatie en lijden. Piekeren kan dus gedefinieerd worden als een constante lus van denken over één bepaalde problematiek of verscheidene problematieken zonder een oplossing te bereiken; deze preoccupatie leidt tot een belangrijk lijden in het één of meerdere levensgebieden.

Piekeren symptomen? Het ontbreken van een oplossing?

Piekeren resulteert dus doorgaans niet in een oplossing, omdat je gedachten te snel door je hersenen 'racen', wat maakt dat je gedachteproces dat deel van de hersenen overslaat, dat instaat voor het vinden van oplossing. Dit verklaart waarom piekeren ook als een soort vicieuze cirkel kan bekeken worden, die vaak steeds erger en erger wordt.

Bovendien kan het symptoom doorheen de tijd steeds meer plaats in ons dagelijks leven innemen. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor bij diverse problematieken dat men niet slechts over 1 onderwerp piekert, maar dat dit aanleiding geeft om steeds over meer en meer onderwerpen te piekeren. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor andere mechanismes zoals ons zelfbeeld, ons humeur, ons psychische en lichamelijk welzijn, wat soms tot ergere problematieken kan leiden. Voorbeelden van deze problematieken zijn bijvoorbeeld depressie en angst, maar ook burn-out of zelfs lichamelijke problemen zoals nekpijn, hoofdpijn,....

Piekeren behandelen? Hoe pak je piekeren aan?

Piekeren kan uitgroeien tot een ongezonde gewoonte, die veel plaats kan innemen in je dagelijkse leven. Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat je dagelijks begeleidt in hoe je zulke ongezonde gewoontes kan leren herkennen en ze vervangen door gezonde gewoontes, om zo meer geluk in je leven in te bouwen.

Piekeren? Doe de test!

Wil je graag weten in welke mate piekeren en eventuele gevolgen van piekeren een invloed kunnen hebben op je dagelijkse leven? Doe dan hier de gratis zelf test!