Depressie bij kinderen lijkt steeds vaker voor te komen. Hoewel vele mensen denken dat depressie een mentale ziekte is die zich uitsluitend bij volwassenen voordoet, kan depressie ook bij kinderen voorkomen. Net zoals bij volwassenen bestaan er verschillende vormen van depressie bij kinderen en zijn er ook verschillende mogelijkheden om deze aan te pakken.

In onderstaand artikel vind je een overzicht van de symptomen van depressie bij kinderen, mogelijke behandelingen en een gratis test, die je meer informatie kan geven omtrent de depressie symptomen van je kind.

Depressie bij kinderen? Wat zijn de symptomen?

Net zoals bij volwassenen wordt depressie bij kinderen gekenmerkt door een overheersend somber humeur. Vaak merk je dat je kind niet meer speelt, geen zin meer heeft in de dingen die hij voordien graag deed en zich ook meer zorgen lijkt te maken dan vroeger. Zo komt het vaak voor dat deze kinderen schuldgevoelens hebben en zich waardeloos voelen. Ook stress kan vaak aan de basis liggen van depressie.

Wat je vaak ziet bij jongens is dat depressie zich vertaalt in agressief gedrag. Omdat kinderen vaak niet goed weten hoe om te gaan met emoties, kunnen ze zich eerder agressief of erg gesloten gaan opstellen. Dit laatste komt frequent voor bij meisjes. Soms kan het dus moeilijk zijn om te weten wat er aan de basis ligt van dit gedrag.

Ook fysische klachten maken deel uit van depressie bij kinderen. Zo kan je kind vaak erg moe zijn, slaapproblemen hebben, maar ook allerlei fysische kwaaltjes hebben. Voorbeelden van deze kwaaltjes zijn maagklachten, darmklachten en/of hoofdpijn.

Depressie bij kinderen? Hoe behandel je depressie bij kinderen?

Net zoals bij depressie bij volwassenen, bestaan er verscheidene manieren om je kind te helpen in het aanpakken van zijn/haar depressie. Een van deze mogelijkheden is het online zelfhulpprogramma van Mijn Kwartier. Hierbij leert je kind meer over zijn symptomen en leert hij/zij op een positieve manier omgaan met zijn/haar gevoelens. Het programma werd ontwikkeld door artsen en psychologen en biedt dagelijkse ondersteuning van thuis uit aan kinderen en volwassenen met depressie symptomen. We merken graag op dat het programma best gevolgd kan worden door kinderen boven de 12 jaar of door kinderen met een goed ontwikkelde woordenschat, mits enige ondersteuning van de ouders.

Depressie bij kinderen? Doe de test!

Wil je graag weten in welke mate jouw kind lijdt aan depressie symptomen en in welke mate deze symptomen zijn/haar dagelijkse functioneren beïnvloeden? Doe dan hier de gratis depressie test!