Het merendeel van de volwassenen is vroeger gepest geweest. Sommige ondervinden hier af en toe nog de gevolgen van, anderen hebben het achter zich gelaten. Pesten kan een groot litteken achterlaten op de mensen, die gepest zijn geweest. Soms zoeken mensen jaren nadien nog altijd naar de reden van het pesten. Maar is die er eigenlijk? Is er een reden waarom jij gepest werd en andere kinderen niet?

Er bestaan verschillende verklaringen omtrent waarom kinderen en zelfs volwassenen elkaar pesten. De reden includeert echter niet onvolwassenheid, aangezien er bijna zoveel volwassenen elkaar pesten als kinderen.

Pesten om eigen problemen te verdoezelen?

Een van de belangrijkste redenen is om eigen problematieken te verdoezelen. Zo komt het vaak voor dat mensen, die gebruik maken van geweld in pesten zelf ook slachtoffer zijn van geweld. Kinderen reproduceren namelijk het gedrag van rolmodellen zoals ouders. Ze denken dat het acceptabel gedrag is, omdat hun ouders hetzelfde doen. Daarnaast zoeken mensen vaak een 'slachtoffer' waar zij onverwerkte gevoelens op kunnen 'botvieren'. Kinderen en soms volwassenen weten vaak niet hoe omgaan met onacceptabel gedrag van ouders of partners.

Pesten om de machtsstrijd te vereffenen?

Ook voorgaande oorzaak is correct. Kinderen en volwassenen, die bijvoorbeeld thuis het slachtoffer zijn van fysiek of psychisch geweld voelen zich erg machteloos. Het feit dat zij kunnen triomferen boven iemand anders op school of werk geeft hen een goed gevoel. Desondanks is dit goed gevoel meestal van korte duur.

Samenvattend kunnen we stellen dat pesters vaak geen goede kennis hebben omtrent het aanpakken van problemen, zich machteloos voelen en vaak zelf slachtoffer zijn van pestgedrag thuis.

Hoe ga ik met pesten om?

Als je zelf gepest wordt of gepest bent geweest, kan dit vaak blijvende schade aanrichten. Het is niet gemakkelijk om zo'n periode achter je te laten. Daarom kan pesten leiden tot gevoelens van depressie of stress. Hier kan Mijn Kwartier je bij helpen! Het programma begeleidt je dagelijks in het verminderen van depressiviteit, angst en stress, opdat jij ook deze periode achter je kan laten.

Wil je graag testen in welke mate jij stress, depressie of angst ervaart? Leg dan hier de gratis zelftest af!