Wil je je medewerkers helpen bij:

Stress? Vermoeidheid? Uitputting? Burnout? Depressie? Angst? Ziek?

Wij helpen hen snel:

 • online in 15 minuten per dag
 • bewezen meetbare resultaten in 30 days
 • gemaakt door artsen voor je mensen
 • een gestructureerde systematische methode 
 • 100% anoniem in hun eigen privacy
 • wekelijkse hertests en vooruitgangsgrafieken

✔ Wij helpen symptomen te voorkomen 
✔ Wij helpen symptomen te verhelpen  

Vraag nu uw gratis kennismakingsgesprek aan met Dr. Paul Koeck.

 1. De meeste deelnemers deelnemer zijn tevreden en klachtenvrij in 21 dagen, m.a.w. scoren opnieuw in de groene zone op onze test*, 
 2. en behouden gemiddeld hun resultaten gedurende de volgende jaren na het beëindigen van het programma.
 3. Een groot deel onder hen (ongeveer 25%) al na één week omdat de stressscores snel afnemen terwijl je levenstevredenheid snel toeneemt, zoals je hieronder kan lezen.
Dit blijkt uit een studie op meer dan 10.000 deelnemers, gevolgd door een levenslange opvolging van de deelnemers, nu reeds gedurende meer dan 6 jaren. Deze studie werd voorgesteld op verschillende internationale medische en psychologische wetenschappelijke congressen. Hieronder meer details over hun evolutie.

De gemiddelde stressdaling tijdens het volgen van het programma bedraagt
 • - 27% na 7 dagen,
 • - 37% na 14 dagen
 • - 57% na 21 dagen
 • - 60% na 30 dagen
 • - 70% na 49 dagen
De gemiddelde stijging in de tevredenheid over zichzelf en hun levenskwaliteit is:
 • +20% na 7 dagen
 • +30% na 14 dagen
 • +40% na 21 dagen


* Voor de statistici: Deze cijfers weerspiegelen de mediaan
Na enkele weken zal je merken dat
 1. je optimistischer en energieker zal zijn,
 2. je oplossingsgerichter zal denken en
 3. je anders met moeilijkheden om zal kunnen gaan.
 4. je minder gespannen zal zijn.
 5. je hetgeen wat tegenslaat beter zal kunnen relativeren, in perspectief plaatsen en nieuwe oplossingen ervoor vinden.
 6. je van je omgeving te horen zal krijgen dat je anders reageert op bepaalde zaken.
 7. je zal beginnen te leven zoals jij het zelf wenst.

Dit komt omdat
 1. dit dagelijkse zelfhulpprogramma 'Mijn Kwartier' je helpt je jezelf te helpen, via 30 dagen dagelijkse mentale training
 2. je zelf oplossingsgerichter leert reflecteren, gericht door onze oplossingsgerichte vragen.
 3. je hierdoor zelf betere keuzes leren maken in een eerste stadium.
 4. je vervolgens dagelijks je je eigen nieuwe keuzes zal leren maken en uitvoeren - gesteund door dit programma
 5. je dit 'zelf kiezen' zal leren inoefenen tot duurzame gezonde gewoontes die leiden tot een beter leven!
 6. wij je in dit programma niet loslaten tot jij hebt leren leven zoals jij zelf wenst.

Je ontwikkelt een leven vol nieuwe gewoontes die leiden tot meer levensvreugde & tevredenheid en minder stress of negativiteit.
Het programma biedt je:
 1. Dagelijks 15 minuten gepersonaliseerde zelfhulp online
 2. Wekelijks video's met uitleg, theorie en tips door een arts
 3. Wekelijks nieuwe praktische oefeningen
 4. Wekelijks korte eenvoudige opdrachten
 5. Wekelijks grafieken met je vooruitgang
 6. Wekelijks een evaluatie met verslag voor uw arts
 7. Wekelijks begeleidde steun van een steunfiguur, indien je wil : familie, partner, vriend(in)
Enkele voorbeelden van deelnemers:
 1. Een deelneemster die het programma enkele jaren geleden volgde tijdens haar burn-out, vertelde me dat ze dankzij de zelfreflexie tijdens dit programma tot de beslissing was gekomen haar eigen bedrijf op te starten.
 2. Een moeder van drie kwam in een burn-out terecht tijdens een intens drukke periode in haar carrière als manager en vertelde me in een video-interview hoe het zelfhulpprogramma haar geholpen heeft.
 3. Een journalist van Psyche en Brein volgde dit programma gedurende een maand om erover te kunnen schrijven, en was verrast toen zijn vriendin hem er na 2 weken op attent maakte dat ze hem nog nooit zo rustig had gezien terwijl hij op dat moment 8 belangrijke deadlines voor zich had.
 4. In zijn bestseller 'Borderline times' beval Prof. Drik De Wachter dit programma aan voor mensen die op zoek zijn naar effectieve zelfhulp.
Omwille van privacy en beroepsgeheim worden de meeste voorbeelden anoniem weergegeven. Sommige ervaringen vind je wel terug op deze website in de vorm van een interview of video.

Wetenschappelijke referenties

Onze uitzonderlijke en duurzame resultaten werden opgemerkt door o.a.:
 • TEDx
 • De medische pers zoals o.a. Artsenkrant en Specialistenkrant
 • 'World Psychiatry Congress 2017' in Berlijn
 • 'European Brief Therapy Conference' in San Fransisco, San Diego in Phoenix en in Anaheim (2018, 2016, 2015, 2014)
 • 'Congrès Français de psychiatrie 2017' in Lyon
 • 'Vlaams congres voor geestelijke gezondheidszorg' in België (2018, 2016, 2014)
Ons online zelfhulpprogramma helpt even goed CEO's, celebrities en bedrijfsleiders als studenten, professionals en andere mensen zoals jij en ik om opnieuw te leven zoals je wilt leven. Het programma werd 100% ontwikkeld door artsen wiens roeping het is om mensen te helpen gezond en tevreden te leven.
1. Omdat je...
 1. geeft om je mensen
 2. je mensen nodig hebt
 3. retentie wil verhogen
 4. je als werkgever wil profileren
 5. dit wil vermijden
  1. de vermijdbare kosten van absenteïsme
  2. de vermijdbare kosten van presenteïsme
  3. de vermijdbare kosten van verlies in
   1. expertise,
   2. bedrijfsspecifieke competentie
   3. opgebouwde kennis
2. Omdat het programma even goed werkt:
 1. om stress, vermoeidheid, burn-out, depressie of angst te voorkomen voor werknemers die risico lopen
 2. om bestaande stress, vermoeidheid, burnout, depressie, of angst te verhelpen. Zij zullen elke week een progressierapport in grafiekvorm ontvangen zodat hun eigen privé-arts hen efficiënter kan opvolgen en medische, niet-stressgerelateerde problemen kan uitsluiten indien van toepassing. 
3. Omdat wetenschappelijk onderzoek bij meer dan 10.000 mensen aantoont:
 1. De gemiddelde afname van risico- en stressscores:
  1. -60% in 30 dagen,
  2. -70% in 49 dagen 
 2. De gemiddelde toename in persoonlijke tevredenheid +40% in 21 dagen
 3. De gemiddelde deelnemer was stressvrij in 21 dagen, en bereikte genormaliseerde stress & risico scores
 4. Duurzame resultaten gemeten over 10 jaar
Deze resultaten zijn gemeten bij meer dan 10.000 deelnemers. Dit zijn mediane scores zoals gepresenteerd op het prestigieuze Medical world Congress of Psychiatry, Berlijn 2017, Lissabon 2019
✔ Wij helpen hen symptomen te voorkomen of op te lossen
✔ Wij helpen hen hun mentale problemen op te lossen
✔ Wij helpen hen stress, vermoeidheid, burn-out, ... te overwinnen
✔ Wij helpen hen oplossingsgericht denken te ontwikkelen
✔ Wij helpen hen te oefenen in Oplossingsgerichte Communicatie
✔ We helpen hen proactief problemen aan te pakken 
✔ Wij helpen hen efficiënt en effectief te worden
✔ Wij helpen hen weer proactief en performant te worden
✔ Wij helpen hen zich gelukkig en tevreden te voelen met hun werk en leven
✔ Wij helpen hen een nieuwe balans tussen werk en privéleven te vinden
✔ Wij helpen hen betere keuzes te maken en hun beslissingen uit te voeren
✔ Wij helpen hen betere prioriteiten te stellen
✔ Wij helpen hen de juiste resultaten te leveren door een betere focus
✔ Wij helpen hen een nieuwe balans te vinden tussen werk en privé
✔ Wij helpen hen betere teamspelers te worden
✔ We helpen hen een nieuwe balans te vinden tussen werk en privé
✔ Wij helpen hen de gewoonte te ontwikkelen om problemen om te zetten in oplossingen


Hoe?
 • online 
 • anoniem  
 • vanuit huis of vanop het werk (vrije keuze)
 • in slechts 15 minuten per dag 
 • meetbare resultaten binnen enkele dagen tot weken

Hoe?

 1. Ze beginnen met een zelftest
  1. en zien de resultaten
  2. en kunnen zichzelf elke maand opnieuw testen
 2. Ze gaan actief met het programma aan de slag
  1. online
  2. anoniem
  3. 15 minuten per dag
  4. wanneer ze maar willen
  5. van waar ze maar willen
  6. wekelijks testen ze hun vorderingen
  7. tot ze hun gewenste resultaat hebben bereikt
  8. met gezonde gewoonten om terugval te voorkomen
 3. Langdurige monitoring om blijvende resultaten te consolideren 

Wilt u weten hoe wij uw organisatie en mensen kunnen helpen bij het voorkomen en oplossen van mentale problemen?

► Wij bieden speciale pakketten voor uw medewerkers!
Wat zeggen artsen die mensen verwijzen naar 'MijnKwartier.be'?

Dr. Philippe Mast, uroloog:

Dr. Eric Boydens, huisarts:

Vlaamse manager @ Fintech company:

Zuid-Afrikaanse manager @ Vlerick Business School:

Een dieper interview over haar ervaring:

Dr. Luc Isebaert, psychiater:

Een Vlaamse artiste:

De filosofie:

Click om de slideshow te starten