Een terugkerende factor bij mensen met een burn-out is de identificatie met het werk. Deze mensen identificeren zich met het succes of falen van hun werk en bedrijf. Bij mensen met een burn-out is er dus sprake van identificatie met falen. Dit falen maken mensen met een burn-out zich eigen. We noemen dit interne locus of control. Ze geven factoren, die binnen het eigen kunnen liggen, aan als oorzaken van het falen. In dit artikel wordt de invloed van zowel externe als interne locus of control op burn-out uitgelegd.

Wat is een externe locus of control?

Mensen, die een externe locus of control bezitten, schrijven situaties toe aan toeval. Ze zijn van mening dat ze er geen controle op hebben. Bijvoorbeeld de ontmoeting tussen twee mensen.

Als er gefaald wordt door zowel zichzelf als door anderen/hun bedrijf, zullen deze mensen zeggen dat zij er niets aan kunnen veranderen. Omgevingsfactoren zorgden voor het falen. We lichten dit even toe aan de hand van een voorbeeld. Je moet samenwerken met een collega om een nieuw product te ontwikkelen. Ondanks het vele werk dat deze ontwikkeling vraagt, hebben jullie beiden weinig tijd om de ontwikkeling voor te bereiden. Op de dag van de voorstelling van jullie nieuw product loopt deze in het honderd. De rede die jij ervoor geeft, is dat het standje niet goed was opgesteld door je collega of dat je baas te zuinig is geweest in het materiaal voor je standje, zodat jullie het niet goed konden opstellen. In voorgaand voorbeeld kunnen we afleiden dat de redenen, die worden gegeven voor het mislukken, redenen zijn waar jijzelf niets mee te maken hebt. Jij kunt namelijk niets veranderen aan deze factoren. Om die reden identificeren mensen zich minder met falen, waardoor zij minder kans hebben op het ontwikkelen van een burn-out. Wel dient opgemerkt te worden dat deze mensen meer stress ervaren, doordat ze een gebrek aan controle ervaren (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003).

Wat is nu het verschil met een interne locus of control?

Mensen, die een interne locus of control hebben, zouden bovenstaande situatie anders bekijken. Als er een probleem is, schrijven deze mensen dit toe aan eigen falen. Mensen met een interne locus of control zijn namelijk de rede tot falen. Om verder te gaan op voorgaand voorbeeld, zouden mensen met een interne locus of control eigen onbekwaamheid of domheid aangeven als rede tot falen. De impact van dit falen op de persoon zelf is dus veel groter. Dit verhoogt bijgevolg de kans op burn-out. Wel dient opgemerkt te worden dat mensen met een interne locus of control wel minder stress ervaren doordat ze het gevoel hebben controle te hebben over de situatie (Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis, 2003).

Wat kan Mijn Kwartier doen voor jou?

Mijn Kwartier kan je in beide gevallen helpen. Als je iemand bent met een externe locus of control, kan Mijn Kwartier jou nieuwe inzichten geven om aan stressreductie te doen. Als je een interne locus of control hebt, kan Mijn Kwartier je helpen loslaten en een onderscheid te maken in jezelf als persoon en de problemen van anderen. Hoe helpen we je hier nu bij? Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma dat burn-out,depressie, angst en stress helpt aanpakken. Je krijgt dagelijks vragen en video's, die jou tot nieuwe inzichten en oplossing kunnen brengen. Samen met Mijn Kwartier kan stress tot 77% afnemen na één maand.

Ik wil testen of ik een burn-out heb

Dat kan aan de hand van de gratis burn-outtest. Je kan hierop verder klikken, vervolgens kom je op de pagina van de test. Deze test zal je vragen een twintigtal vragen in te vullen, waarop je vervolgens jouw persoonlijke score te weten komt!