Dankzij het internet kan er veel informatie gevonden worden op een snelle manier. Dankzij deze evolutie hebben reeds verschillende mensen antwoorden gekregen op vragen omtrent psychische problemen zoals stress. Wat we echter moeten opmerken is dat sommige informatie, die je kan vinden op het internet, niet betrouwbaar is. Zo zijn er verscheidene sites, die je je een stress test online aanbieden, maar geen enkele wetenschappelijke garantie aanbieden voor deze stress test online.

Stress test online: wat is correcte info?

Ondanks deze bevinding, zijn er ook verscheidene websites, die wel wetenschappelijke informatie aanbieden. Mijn Kwartier vertrekt van deze overtuiging, dat het belangrijk is wetenschappelijke correcte informatie aan te bieden. Psychologen en artsen werkten zo samen om een online zelfhulpprogramma op te bouwen, dat online iedere dag ondersteunt bij het aanpakken van depressie, stress en angst.

Daarnaast kan je op Mijn Kwartier ook een stress test online, die reeds door verscheidene onderzoeken gevalideerd werd, vinden. Voorgaande onderzoeken vonden dat de stress test online van Mijn Kwartier zowel betrouwbare als valide resultaten levert. Dit betekent dat, als je de stress test online van Mijn Kwartier aflegt, je realiteitsgetrouwe resultaten krijgt. Bovendien zal de stress test online geen fout stressniveau indiceren, wat kan voorvallen bij onbetrouwbare stress testen.

Stress test online: hoe selecteer ik deze correcte info?

Het is dus interessant om te zoeken naar wetenschappelijke informatie omtrent een stress test online . Als je toch een verkeerde stress test online aflegt, zit de kans er dik in dat je foute informatie krijgt. Bijvoorbeeld een verkeerde diagnose krijgen.

Wil je zeker zijn dat je wetenschappelijke correcte informatie krijgt? Doe dan hier de gratis online stress test! De stress test bevat een 22-tal vragen. Na invullen krijg je direct jouw persoonlijke resultaten, die je vervolgens kan vergelijken met eerder afgeldegde testen door jezelf. De verkregen resultaten worden daarnaast anoniem verwerkt. Op de resultatenpagina's vind je bovendien een video van Dr. Paul Koeck, die je meer info bezorgt betreffende je resultaten op de stress test online.