Het beste en snelste herstelprogramma
bij depressie en spanning

Het beste en snelste herstelprogramma
bij depressie en spanning

 • in één kwartier per dag online vanuit je huis
 • ontwikkeld door Dr. Paul Koeck
 • wetenschappelijk bewezen herstel 
 • Meer dan 16.000 mensen gingen je al voor in werken aan zichzelf en investeren in hun toekomst 

Wil je eindelijk weer van de lentemaanden genieten? Start vandaag zodat je tijdig herstelt en jezelf weer zal zijn voor de lente begint.

Dit dagelijkse online herstelprogramma helpt je om je snel beter te voelen bij negatieve gevoelens zoals:

depressie, gespannenheid, uitputting, moeheid, overladenheid, somberheid, angst, prikkelbaarheid, hyperventilatie, paniek en fobieën.

Mijn Kwartier oprichter Dr. Paul Koeck vertelt hoe je je depressie kan oplossen:1
00:00:00.720 --> 00:00:03.560
Goeiedag, ik ben Dr. Paul Koeck.

2
00:00:03.760 --> 00:00:09.000
Oprichter en ontwikkelaar
van het zelfhulpprogramma Mijn Kwartier.

3
00:00:09.160 --> 00:00:14.360
Samen met een aantal collega's,
artsen, psychiaters, psychologen...

4
00:00:14.520 --> 00:00:18.120
uit België, Nederland, Europa
en internationaal

5
00:00:18.280 --> 00:00:21.360
hebben we Mijn Kwartier ontwikkeld.

6
00:00:21.520 --> 00:00:25.440
Als je deze test hebt ingevuld,
is de kans groot

7
00:00:25.560 --> 00:00:31.000
dat je je slecht voelt,
dat je ongelukkig bent,

8
00:00:31.200 --> 00:00:33.960
dat je last hebt, spanning voelt.

9
00:00:34.440 --> 00:00:40.240
Je hebt het gevoel dat er iets
aan controle ontsnapt in je leven.

10
00:00:40.720 --> 00:00:43.760
Je slaapt niet goed, je hebt hoofdpijn,

11
00:00:43.920 --> 00:00:47.360
je concentratievermogen werkt niet meer,

12
00:00:47.840 --> 00:00:53.280
alsof het orgaan van je hersenen
niet meer doet wat je wil.

13
00:00:54.120 --> 00:00:59.480
Als je met een van die gevoelens,
angst- of paniekaanvallen,

14
00:00:59.640 --> 00:01:04.560
hyperventilatie, vermoeidheid,
uitputting, burnout,... zit,

15
00:01:06.240 --> 00:01:10.680
niet meer voorruit kunnen,
geen energie, spanning,...

16
00:01:12.680 --> 00:01:13.960
dan is er hoop.

17
00:01:14.360 --> 00:01:18.640
Want er is geen enkele reden
om zo te blijven rondlopen.

18
00:01:18.800 --> 00:01:24.320
Er zijn honderd, duizenden mensen
die dagelijks oplossingen zoeken,

19
00:01:24.640 --> 00:01:26.240
en ze ook vinden.

20
00:01:26.680 --> 00:01:31.520
Het is mogelijk je hersenen en lichaam
terug zo te krijgen,

21
00:01:31.680 --> 00:01:36.480
dat het terug doet wat je wil,
je kan leven zoals jij wilt.

22
00:01:36.640 --> 00:01:38.800
Wanneer krijgen we stress?

23
00:01:38.960 --> 00:01:44.960
Op momenten dat we het gevoel hebben
dat we ons leven niet meer kunnen leven

24
00:01:45.160 --> 00:01:46.360
zoals we willen.

25
00:01:46.520 --> 00:01:52.520
Dat we niet meer een goede vader,
moeder, dochter, collega, vriend(in),

26
00:01:52.680 --> 00:01:55.640
kameraad of professional kunnen zijn.

27
00:01:55.800 --> 00:01:58.960
Als we merken dat
we dat niet meer kunnen,

28
00:01:59.160 --> 00:02:04.960
komen we onder spanning te staan.
Ons lichaam zegt dan: er is iets mis.

29
00:02:05.160 --> 00:02:08.520
Het is mogelijk die dingen op te lossen,

30
00:02:08.800 --> 00:02:14.360
het is mogelijk om opnieuw
gelukkig en ontspannen te leven.

31
00:02:14.800 --> 00:02:18.880
We zien een tien-à honderdtal
mensen per maand,

32
00:02:19.480 --> 00:02:24.560
die na een moeilijke periode,
door dagelijks aan zichzelf te werken

33
00:02:24.720 --> 00:02:26.720
terug kunnen glimlachen.

34
00:02:27.280 --> 00:02:32.800
Mensen kunnen op drie weken
hun stress doen dalen met meer dan 50%.

35
00:02:33.560 --> 00:02:37.440
Het merendeel van de mensen
die het programma volgen

36
00:02:37.600 --> 00:02:41.720
voelen zich in 2 à 3 weken tijd
terug OK.

37
00:02:41.880 --> 00:02:46.800
Ze merken dat hun leven
terug gaat zoals ze het willen.

38
00:02:47.000 --> 00:02:52.880
Misschien vergt het meer tijd om alles
uit te werken en te laten goedkomen,

39
00:02:53.120 --> 00:02:57.160
maar je kan je na enkele weken
weer gelukkig voelen,

40
00:02:57.320 --> 00:03:00.440
en de stresstestwijzers op groen zetten.

41
00:03:00.600 --> 00:03:06.040
Waarom mislukken de meeste mensen
in het zoeken naar oplossingen?

42
00:03:06.360 --> 00:03:10.680
De belangrijkste reden
is de beslissing nemen:

43
00:03:10.840 --> 00:03:14.240
Nu is het genoeg,
nu moet er iets veranderen.

44
00:03:14.400 --> 00:03:20.080
Die keuze is het belangrijkste!
Vandaag neem ik het lot weer in handen.

45
00:03:20.560 --> 00:03:23.960
De tweede reden:
Mensen hebben geen systeem.

46
00:03:24.160 --> 00:03:28.720
Ze weten niet hoe eraan te werken,
ze hebben geen procedure,

47
00:03:28.880 --> 00:03:31.320
noch handvaten om het te doen.

48
00:03:31.440 --> 00:03:36.480
De derde is dat men
geen toegang heeft tot de juiste info,

49
00:03:36.640 --> 00:03:41.320
geen permanente mogelijkheid
om elke dag bij te leren

50
00:03:41.480 --> 00:03:46.040
hoe men dingen die men wilt aanpakken,
aanpakt en verandert.

51
00:03:46.200 --> 00:03:51.080
De vierde is dat men vaak
geen toegang heeft op korte termijn

52
00:03:51.240 --> 00:03:56.560
tot de juiste begeleiders,
mentoren, therapeuten of artsen,

53
00:03:57.000 --> 00:04:02.600
die hen begrijpen, bij de hand nemen
en de weg kunnen wijzen.

54
00:04:03.200 --> 00:04:09.040
De vijfde is dat men vaak dagelijks
een stukje begeleiding nodig heeft.

55
00:04:09.440 --> 00:04:14.720
Elke dag moet je een kleine stap
vooruit gaan en weten hoe dat moet.

56
00:04:14.880 --> 00:04:18.560
Veel mensen weten niet
hoe eraan te beginnen.

57
00:04:18.720 --> 00:04:24.720
Dit is mijn verhaal
over de ontwikkeling van Mijn Kwartier:

58
00:04:25.680 --> 00:04:30.880
ik werkte al jaren als geneesheer,
psychotherapeut, stressbegeleider,

59
00:04:31.040 --> 00:04:34.680
businesscoach,
begeleider van zowel topmanagers,

60
00:04:34.840 --> 00:04:38.720
als van gewone, dagelijkse mensen
zoals jij en ik.

61
00:04:38.880 --> 00:04:44.040
En wat mij vaak opviel,
is dat mensen te laat kwamen.

62
00:04:44.840 --> 00:04:45.880
Of niet kwamen.

63
00:04:46.080 --> 00:04:49.040
Ik herinner me dat een collega me zei:

64
00:04:49.200 --> 00:04:54.600
Ik stuurde vorige maand een vijftal
mensen naar jou. 1 van de 5 belde.

65
00:04:54.920 --> 00:04:57.720
1 op 5 belde voor een afspraak.

66
00:04:58.360 --> 00:05:02.360
Enkele jaren nadien
was die collega op pensioen.

67
00:05:02.680 --> 00:05:06.480
Nog enkele jaren later
kreeg ik telefoon van een patiënte:

68
00:05:06.640 --> 00:05:10.720
"Ik ben gestuurd door..."
Ik: Hoe kan dat? Hij is op pensioen.

69
00:05:10.880 --> 00:05:15.160
"Je kaartje met je telefoonnummer
ligt al 5 jaar in mijn schuif,"

70
00:05:15.320 --> 00:05:20.200
"ik durfde niet bellen."
Erg veel mensen hebben die drempelvrees.

71
00:05:20.360 --> 00:05:25.800
Ze durven de stap niet zetten met
iemand te praten. Gaat het wel klikken?

72
00:05:25.960 --> 00:05:30.320
Ga ik me er goed bij voelen?
Moet ik heel mijn verleden vertellen,

73
00:05:30.480 --> 00:05:33.360
en opnieuw beginnen als het niet lukt?

74
00:05:33.520 --> 00:05:36.120
Honderden vragen gaan door ons heen.

75
00:05:36.280 --> 00:05:40.360
Op dat moment besefte ik dat
we iets anders nodig hebben.

76
00:05:40.520 --> 00:05:46.520
Veel mensen hebben baat bij een gesprek,
maar velen zetten de stap niet,

77
00:05:47.200 --> 00:05:50.600
ze hebben een tussenstap
of een andere stap nodig.

78
00:05:50.720 --> 00:05:56.720
Na jaren nadenken kreeg ik het idee om
samen met de beste experts ter wereld -

79
00:05:57.040 --> 00:06:01.800
die gelukkig in mijn vriendenkring
en wetenschappelijk milieu zaten-

80
00:06:01.960 --> 00:06:04.880
de koppen samen te steken,
na te denken over

81
00:06:05.040 --> 00:06:10.760
hoe we een programma konden ontwikkelen
waar de beste expertise

82
00:06:10.920 --> 00:06:15.400
van de beste, internationale therapeuten
wordt samengebracht.

83
00:06:15.560 --> 00:06:18.960
Op dat moment
begon ik Mijn Kwartier te ontwikkelen.

84
00:06:19.120 --> 00:06:22.080
Het duurde zo'n 3 jaar
om het op te stellen.

85
00:06:22.240 --> 00:06:25.720
Ondertussen helpt het
al zo'n 3 jaar mensen.

86
00:06:26.560 --> 00:06:29.840
We hebben de eerste
wetenschappelijke resultaten:

87
00:06:30.000 --> 00:06:34.000
de laatste studie die op een 1000-tal
mensen is geanalyseerd,

88
00:06:34.160 --> 00:06:39.000
toont dat de gemiddelde deelnemer
rond de derde week

89
00:06:39.160 --> 00:06:44.400
een vermindering van 50% stress,
angst en depressiviteit heeft.

90
00:06:44.560 --> 00:06:48.760
En dat de helft van die mensen
rond de tweede à derde week

91
00:06:48.920 --> 00:06:54.040
het punt van genezing bereiken,
waar ze verlost zijn van hun symptomen.

92
00:06:54.200 --> 00:06:59.160
Nadien werken ze verder,
met begeleiding zodat ze niet hervallen.

93
00:06:59.320 --> 00:07:03.800
Op enige weken tijd kan je
een aanzienlijk mooi resultaat bereiken.

94
00:07:03.960 --> 00:07:09.160
Het merkwaardige dat uit de studie kwam,
is dat we zagen dat voor mensen

95
00:07:09.600 --> 00:07:13.400
die zelfs nog maar 6 maanden
last hadden van het probleem,

96
00:07:13.560 --> 00:07:17.360
tot mensen die zeiden
er 30 à 40 jaar last van te hebben,

97
00:07:17.520 --> 00:07:21.520
het resultaat voor beide groepen
ongeveer vergelijkbaar was.

98
00:07:21.680 --> 00:07:25.800
Dus als je al lang met iets zit,
kan je nog vooruit gaan.

99
00:07:25.960 --> 00:07:31.360
Hoe langer je last hebt,
hoe langer je er aan moet werken

100
00:07:31.520 --> 00:07:34.880
om je resultaten ook te behouden.

101
00:07:35.040 --> 00:07:38.640
Daar word je in begeleid
in het programma.

102
00:07:39.040 --> 00:07:45.040
Wat is het geheim van de mensen
die het wel goed doen, die wel succesvol

103
00:07:45.320 --> 00:07:50.880
met stress omgaan, gelukkig zijn,
het leven kunnen leven zoals ze willen?

104
00:07:51.040 --> 00:07:55.040
In de eerste plaats nemen ze
op moeilijke momenten

105
00:07:55.200 --> 00:07:58.160
de beslissing om deze aan te pakken.

106
00:07:58.320 --> 00:08:03.880
Ik zoek naar oplossingen,
leer ernaar te zoeken, ik blijf doorgaan

107
00:08:04.040 --> 00:08:06.760
tot die oplossingen een gewoonte worden.

108
00:08:06.920 --> 00:08:12.920
Tot ik de dingen die me tegenhouden
tot een gewoonte heb geautomatiseerd.

109
00:08:13.200 --> 00:08:16.760
Dit is een eigenschap van mensen
die er wel in slagen.

110
00:08:16.880 --> 00:08:22.560
De tweede eigenschap is dat ze zoeken
naar een systeem dat hen daarbij helpt.

111
00:08:22.720 --> 00:08:28.560
Dat hen die oplossingsgerichte denkwijze
aanleert als ze die niet vanzelf vinden.

112
00:08:28.720 --> 00:08:33.400
Een andere eigenschap is
dat ze op zoek gaan

113
00:08:33.560 --> 00:08:36.800
naar de juiste mentoren of begeleiders.

114
00:08:37.560 --> 00:08:43.200
Al dan niet in de vorm
van een live persoon, online video's,

115
00:08:43.360 --> 00:08:45.840
of informatie of in een programma.

116
00:08:46.000 --> 00:08:52.000
Die mensen nemen actie om te zoeken
naar iemand die hen de weg kan wijzen.

117
00:08:53.600 --> 00:08:59.000
Een andere eigenschap is dat ze heel
hun leven steeds weer willen bijleren,

118
00:08:59.160 --> 00:09:03.840
met kleine stapjes willen bijleren
om hun leven beter, mooier te maken,

119
00:09:04.000 --> 00:09:08.600
in die richting te sturen
die ze zelf willen en kiezen.

120
00:09:09.360 --> 00:09:12.160
Hoe is het programma opgebouwd?

121
00:09:12.760 --> 00:09:18.760
Belangrijk is, dat, op het moment
dat je klikt en zegt: ik schrijf me in,

122
00:09:19.320 --> 00:09:22.720
en nadat je je ingeschreven hebt
- je geeft je naam

123
00:09:22.880 --> 00:09:26.480
en enkele administratieve gegevens in -
dan betaal je,

124
00:09:26.640 --> 00:09:32.480
dan ben je ingeschreven
en krijg je elke dag een e-mail.

125
00:09:33.040 --> 00:09:36.720
Die e-mail nodigt je uit
om de volgende stap te zetten.

126
00:09:36.880 --> 00:09:42.520
Elke dag word je uitgenodigd
om zo'n 15-tal minuten jezelf te helpen.

127
00:09:42.680 --> 00:09:48.240
Je wordt gestuurd: we weten
dat mensen weinig voorkennis hebben.

128
00:09:48.400 --> 00:09:53.960
Ze weten niet hoe onze hersenen werken,
ze weten niet, als we angstig zijn,

129
00:09:54.160 --> 00:09:59.560
of piekeren, of ons geheugen
niet meer goed kunnen gebruiken,

130
00:09:59.720 --> 00:10:03.800
of concentratiestoornissen,
wat er dan in de hersenen gebeurt.

131
00:10:03.960 --> 00:10:08.120
De eerste week leggen we
veel in eenvoudige taal uit

132
00:10:08.280 --> 00:10:12.560
wat er in de hersenen gebeurt,
op een simpele manier.

133
00:10:12.720 --> 00:10:15.720
Ik herinner me een loodgieter
die me vertelde:

134
00:10:15.880 --> 00:10:21.280
Dat is de eerste keer in m'n leven dat
iemand me in woorden die ik begrijp,

135
00:10:21.440 --> 00:10:24.360
in een niet-wetenschappelijke taal,

136
00:10:24.520 --> 00:10:28.480
me toch enkele wetenschappelijke
begrippen heeft meegegeven.

137
00:10:28.640 --> 00:10:34.000
De eerste week leg je enkele testen af
om te zien waar je staat.

138
00:10:34.160 --> 00:10:39.520
Elke dag krijg je een video met theorie,
die heel vaak herhaald wordt.

139
00:10:39.680 --> 00:10:45.240
omdat we weten, als je onder druk staat,
dat je het niet altijd direct onthoudt.

140
00:10:45.400 --> 00:10:50.760
Heb je het de eerste dag niet door,
komt het erna in een andere vorm terug,

141
00:10:50.920 --> 00:10:56.360
tot de basis duidelijk is, leer je aan:
1. hoe de hersenen werken,

142
00:10:56.600 --> 00:11:02.600
2. hoe je terug oplossingen leert zoeken
als je ze niet meer kan zien,

143
00:11:03.120 --> 00:11:07.880
hoe je het oplossingsgericht vermogen
van je hersenen terug herstelt,

144
00:11:08.040 --> 00:11:14.040
en 3. hoe je van die nieuwe
oplossingsgerichte denkwijze

145
00:11:14.440 --> 00:11:20.440
een gewoonte kan maken, zodat die steeds
een vast onderdeel van je leven wordt.

146
00:11:21.160 --> 00:11:25.720
We leren je ook aan hoe je kan vermijden
dat je terug hervalt.

147
00:11:25.880 --> 00:11:30.040
Zelfs datgene, als je het moeilijk hebt
en dreigt te hervallen,

148
00:11:30.200 --> 00:11:34.480
wat je kan doen om bij te sturen,
de teugels in handen te nemen.

149
00:11:34.640 --> 00:11:38.440
Dit leren we je aan.
De eerste week leggen we de basis.

150
00:11:38.600 --> 00:11:41.840
Die is voor iedereen erg stabiel,

151
00:11:42.000 --> 00:11:44.480
zodat iedereen een goede basis heeft.

152
00:11:44.640 --> 00:11:49.120
Vanaf de tweede week kan je elke week
1 of meerdere thema's kiezen,

153
00:11:49.280 --> 00:11:50.960
waar je op in wil zoemen.

154
00:11:51.160 --> 00:11:55.160
Heb je last van angsten,
focus je op hoe die te verminderen.

155
00:11:55.320 --> 00:12:00.200
Heb je hyperventilatie, leren we je
technieken aan, theoretische inzichten

156
00:12:00.360 --> 00:12:04.120
en praktische oefeningen
om er mee om te gaan.

157
00:12:04.520 --> 00:12:10.520
Heb je last van depressieve gedachten,
leren we je hoe je ze kan ombuigen.

158
00:12:10.920 --> 00:12:16.880
Kan je niet zo goed slapen, leren we je
technieken aan om beter te leren slapen.

159
00:12:17.040 --> 00:12:22.280
Zelfs als je relatie- of communicatie-
problemen hebt, met je partner, ouders,

160
00:12:22.440 --> 00:12:28.160
met kinderen, collega's, vrienden,
kan je kiezen om enkele relationele

161
00:12:28.320 --> 00:12:31.080
en communicatievaardigheden
aan te leren.

162
00:12:31.240 --> 00:12:34.640
In het programma kan je
op meerdere momenten kiezen

163
00:12:34.800 --> 00:12:37.200
waar je op dat moment nood aan hebt.

164
00:12:37.360 --> 00:12:43.360
Als je deze week nood hebt aan 1 ding,
duikt de volgende een ander probleem op,

165
00:12:43.520 --> 00:12:47.120
dan kan je de week erop terug
op het eerste verdergaan.

166
00:12:47.280 --> 00:12:50.640
Dat kan je op jouw maat en ritme kiezen.

167
00:12:51.640 --> 00:12:55.440
Het programma gaat ervan uit
dat je weet wat je nodig hebt

168
00:12:55.560 --> 00:12:58.920
op voorwaarde dat
wij het in de juiste verpakking,

169
00:12:59.080 --> 00:13:01.440
op de juiste manier aan jou bieden.

170
00:13:01.600 --> 00:13:04.800
We helpen je
om betere keuzes daarin te maken.

171
00:13:04.960 --> 00:13:07.360
Je zal merken dat je na enkele weken

172
00:13:07.520 --> 00:13:10.840
het gevoel hebt
dat je anders naar jezelf kijkt.

173
00:13:11.000 --> 00:13:14.800
Je leert jezelf beter kennen
op een andere manier,

174
00:13:14.920 --> 00:13:20.920
die andere manier geeft je je hersenen
en denkvermogen terug.

175
00:13:21.120 --> 00:13:27.120
Dat je die blokkades die je onderweg
zijn overkomen, leert overwinnen,

176
00:13:27.400 --> 00:13:33.400
soms door actie,
soms verdwijnt het als vanzelf.

177
00:13:33.640 --> 00:13:37.080
In het begin oefen je wat kunstmatig,

178
00:13:37.240 --> 00:13:42.240
nadien merk je dat het bijna onbewust
en spontaan als een gewoonte verloopt.

179
00:13:42.400 --> 00:13:46.760
Dat is waar we naartoe streven.
Hoe verpakken we dat?

180
00:13:46.960 --> 00:13:52.040
Door een dagelijkse sessie op een moment
dat je kiest - je zegt zelf:

181
00:13:52.200 --> 00:13:55.880
Ik wil uitgenodigd worden per e-mail
om zo laat morgen,

182
00:13:56.040 --> 00:14:00.240
want dan weet ik dat mijn kinderen
of collega's weg zijn.

183
00:14:00.400 --> 00:14:04.040
Je kan kiezen
wanneer je uitgenodigd wil worden.

184
00:14:04.200 --> 00:14:07.800
De e-mail vat je gekozen actiepunten
nog eens samen.

185
00:14:07.960 --> 00:14:11.920
Je klikt en stapt in het volgende stuk
van het programma.

186
00:14:12.080 --> 00:14:17.400
Elke dag een 15-tal minuten,
soms wat meer, soms wat minder.

187
00:14:17.560 --> 00:14:20.560
Gemiddeld een 15-tal minuten, waarin je

188
00:14:20.720 --> 00:14:24.920
soms een stuk informatie krijgt,
een filmpje, een stuk theorie,

189
00:14:25.080 --> 00:14:27.520
soms wat praktijk, een oefening,

190
00:14:27.680 --> 00:14:31.720
en regelmatig vragen,
die zo zijn opgesteld

191
00:14:31.880 --> 00:14:37.120
dat je, door ze te beantwoorden,
stap voor stap verschil merkt.

192
00:14:37.280 --> 00:14:42.080
Misschien merk je het niet zelf.
Velen zeggen: Mijn partner wijst me erop

193
00:14:42.240 --> 00:14:45.280
dat ik anders tegen de dingen aankijk.

194
00:14:45.440 --> 00:14:48.720
Dan pas beseffen ze
dat ze zelf inderdaad

195
00:14:48.880 --> 00:14:52.440
na een of twee weken
anders naar de dingen kijken.

196
00:14:52.640 --> 00:14:58.640
We zien regelmatig dat de buitenwereld
het soms eerst ziet, dat maakt niet uit.

197
00:14:58.960 --> 00:15:04.360
Doordat we je dagelijks uitnodigen,
krijg je een soort gewoonte, ritme.

198
00:15:04.520 --> 00:15:06.800
De dagen dat je niet online kan,

199
00:15:06.960 --> 00:15:10.920
geven we hints hoe je
de mentale strategie van het programma

200
00:15:11.080 --> 00:15:12.240
zelf kan doen.

201
00:15:12.400 --> 00:15:16.200
Onze bedoeling is
dat je het in begin samen met ons doet,

202
00:15:16.360 --> 00:15:20.960
en op het moment dat jij kiest,
dat je alleen, zonder ons verder kan.

203
00:15:21.120 --> 00:15:25.360
Dat je het geïnternaliseert hebt
als een gewoonte.

204
00:15:25.600 --> 00:15:29.320
Wat ook belangrijk is:
je kan op elk moment stoppen.

205
00:15:29.480 --> 00:15:34.200
Je kan het één maand volgen,
of twee of drie maanden...

206
00:15:34.360 --> 00:15:38.960
Je kan elke maand opnieuw kiezen
of je wel of niet een maand meer wil.

207
00:15:39.120 --> 00:15:43.480
Het wordt niet automatisch verlengd,
je moet zelf het sein geven:

208
00:15:43.640 --> 00:15:45.840
Nu wil ik een maand bijvolgen.

209
00:15:46.000 --> 00:15:49.960
Er zijn inderdaad mensen die nog
een tweede maand bijvolgen,

210
00:15:50.120 --> 00:15:53.520
en zeggen:
Ik ben een stuk op weg, vooruit gegaan,

211
00:15:53.680 --> 00:15:56.880
maar ik wil dit nog meer
tot een gewoonte maken.

212
00:15:57.040 --> 00:16:01.000
Je hebt mensen die enkele maanden
stoppen en dan zeggen:

213
00:16:01.160 --> 00:16:05.360
Nu wil ik terug iets opfrissen
en nog een stap verdergaan.

214
00:16:05.520 --> 00:16:09.680
Ik zie mensen die 3 jaren geleden
het programma volgden,

215
00:16:09.840 --> 00:16:14.000
en nu zeggen:
Ik ga nog eens 1 maand terug opfrissen.

216
00:16:14.160 --> 00:16:19.080
Als je 3 jaar nadien verder gaat,
ga je verder waar je gebleven bent.

217
00:16:19.240 --> 00:16:23.480
Je begint niet opnieuw,
het programma houdt bij waar je zit,

218
00:16:23.640 --> 00:16:27.240
en leidt je verder
tot de volgende stappen.

219
00:16:27.720 --> 00:16:32.880
Als je erover nadenkt, wat zijn
de problemen om naar een therapeut

220
00:16:33.040 --> 00:16:35.800
of begeleider te stappen?
Er zijn er twee.

221
00:16:35.960 --> 00:16:39.600
Ten eerste: financieel.
Als je privé moet betalen,

222
00:16:39.760 --> 00:16:44.400
ben je al direct 40, 50, tot 80, 90,

223
00:16:44.560 --> 00:16:48.960
in sommige regio's zelfs 100 euro kwijt
voor een sessie.

224
00:16:49.120 --> 00:16:51.560
Per keer dat je op gesprek gaat.

225
00:16:51.720 --> 00:16:57.720
Als je dagelijks een consultatie
zou willen, wordt het onbetaalbaar.

226
00:16:57.880 --> 00:17:02.840
Dus aan de ene kant krijg je,
voor minder dan de prijs van een sessie,

227
00:17:03.040 --> 00:17:07.080
een ganse maand elke dag
een sessie in dit programma.

228
00:17:07.240 --> 00:17:13.120
Ten tweede is het zo dat je
in de meeste regio's en steden

229
00:17:13.440 --> 00:17:19.120
op een wachtlijst staat: het duurt even
eer je de juiste hulpverlening vindt.

230
00:17:19.280 --> 00:17:23.440
Soms moet je eerst naar de huisarts
om te zien wie gepast is.

231
00:17:23.600 --> 00:17:28.760
Dan kom je op een wachtlijst,
dan 1, 2 of 3 intakegesprekken,

232
00:17:28.920 --> 00:17:31.200
om dan aan de therapie te starten.

233
00:17:31.360 --> 00:17:36.840
Met wat geluk is het een maand later
en ik hoorde al vaak dat sommigen zelfs

234
00:17:37.080 --> 00:17:42.760
6, 7 of 8 maanden wachten eer ze kunnen
starten met een oplossing te zoeken.

235
00:17:42.920 --> 00:17:47.240
Het voordeel van deze,
en andere online oplossingen, is:

236
00:17:47.400 --> 00:17:53.080
als je nu klikt: " Ik begin eraan",
ben je binnen 1 of 2 minuten bezig.

237
00:17:53.600 --> 00:17:56.000
Heb je je eerste sessie vandaag al.

238
00:17:56.160 --> 00:17:59.520
Wat we merken is dat de meeste mensen

239
00:18:00.440 --> 00:18:06.440
al symptoomvrij zijn, of bijna, voor ze
een afspraak zouden gehad hebben,

240
00:18:06.840 --> 00:18:10.440
om met de juiste begeleider
aan hun probleem te werken.

241
00:18:10.600 --> 00:18:13.560
Dat is een van de redenen
waarom veel mensen

242
00:18:13.720 --> 00:18:16.920
nu steeds meer
voor dit type oplossingen kiezen.

243
00:18:17.080 --> 00:18:22.120
We horen van veel mensen:
Dit is een heel toegankelijke oplossing.

244
00:18:22.280 --> 00:18:26.880
Als we vragen aan deelnemers,
we hebben er enkele geïnterviewd,

245
00:18:27.040 --> 00:18:30.600
we kregen
ook veel schriftelijke feedback,

246
00:18:30.760 --> 00:18:36.000
naar de redenen
waarom ze het programma blijven volgen,

247
00:18:36.160 --> 00:18:39.640
of hun vrienden of kennissen
aanraden het te volgen,

248
00:18:39.800 --> 00:18:44.960
is de meest voorkomende:
We hebben dagelijkse ondersteuning.

249
00:18:45.120 --> 00:18:48.200
Een andere reden:
We kunnen direct starten,

250
00:18:48.400 --> 00:18:51.360
we staan niet op wachtlijsten.

251
00:18:51.920 --> 00:18:57.080
Anderen geven aan dat het voor hen
het anonieme aspect is, wat grappig is,

252
00:18:57.240 --> 00:19:03.000
want de mensen ervaren het programma
als anoniem maar ook als persoonlijk.

253
00:19:03.160 --> 00:19:07.960
Vanmorgen had ik nog iemand hier
voor een interview, een ex-deelneemster,

254
00:19:08.120 --> 00:19:13.560
om te weten te komen wat voor haar
belangrijk was in het programma.

255
00:19:13.720 --> 00:19:18.880
Wat ze zei, hoorden we altijd opnieuw:
Hoewel het programma

256
00:19:19.040 --> 00:19:24.680
niet persoonlijk is, door de video's,
de manier waarop het begeleid wordt,

257
00:19:24.840 --> 00:19:28.560
heb je het gevoel
'ik ben elke dag met mezelf bezig,

258
00:19:28.680 --> 00:19:33.680
ik werk aan en reflecteer op mezelf.'
Dat is het eerste persoonlijke aspect.

259
00:19:33.840 --> 00:19:39.840
Het tweede persoonlijke aspect is dat,
door het feit dat ik als geneesheer

260
00:19:40.000 --> 00:19:44.720
en enkele collega's hebben meegewerkt
aan het programma,

261
00:19:44.880 --> 00:19:49.600
in de wijze van video stukjes uitleg
en een stukje begeleiding geven,

262
00:19:49.760 --> 00:19:53.960
dat de mensen het gevoel hebben
persoonlijk te worden begeleid.

263
00:19:54.120 --> 00:20:00.120
Het is merkwaardig dat hoewel het
een totaal geautomatiseerd programma is,

264
00:20:00.760 --> 00:20:05.440
en volledig anoniem is, dat men
het toch als iets persoonlijks ervaart.

265
00:20:05.600 --> 00:20:09.680
Dat was iets dat mij als arts verbaasde
en aangenaam verraste,

266
00:20:09.840 --> 00:20:15.120
want ik was blij met het bereikte effect
en dat ik het aan mensen mee kan geven.

267
00:20:15.280 --> 00:20:17.720
Het overtrof mijn verwachtingen.

268
00:20:17.880 --> 00:20:23.480
Dat zijn een aantal redenen
waarom mensen het programma volgen,

269
00:20:23.640 --> 00:20:26.720
opnieuw zouden volgen
en aan anderen aanraden.

270
00:20:26.880 --> 00:20:31.600
Het dagelijkse en anonieme element,
het feit dat het persoonlijk is.

271
00:20:31.760 --> 00:20:37.160
En vooral, wat heel belangrijk is:
'Nu vind ik dat ik aan mezelf werk.'

272
00:20:37.320 --> 00:20:42.000
Zelfs sommige mensen die het programma
combineren met therapie zeggen:

273
00:20:42.160 --> 00:20:46.840
Therapie helpt voor een deel,
maar ik voel dat ik meer aan mezelf werk

274
00:20:47.000 --> 00:20:49.600
door dagelijks dit programma te volgen.

275
00:20:49.760 --> 00:20:55.640
Je kan zelf kiezen of je het zo volgt,
of dat je huisarts je mee opvolgt,

276
00:20:55.880 --> 00:21:01.880
we geven je wekelijks een verslag
en dat je met de huisarts kan delen.

277
00:21:02.040 --> 00:21:06.720
De privacy ligt bij jou,
het is jouw programma.

278
00:21:06.880 --> 00:21:11.280
Je krijgt via e-mail een verslag
dat je kan delen met de huisarts.

279
00:21:11.440 --> 00:21:16.120
Die kan in 1 oogopslag
op grafieken zien:

280
00:21:16.280 --> 00:21:19.120
'Gaat mijn patiënt vooruit of niet?

281
00:21:19.280 --> 00:21:23.800
Is dit voldoende of moet er nog meer
begeleiding bijkomen?'

282
00:21:23.960 --> 00:21:29.200
Veel mensen zeggen: Ik wil het programma
nu volgen, ik schrijf me nu in.

283
00:21:29.360 --> 00:21:34.640
Na enkele weken evalueer ik
of ik nog meer ondersteuning nodig heb.

284
00:21:34.800 --> 00:21:36.760
Bespreek dit wel met je arts.

285
00:21:36.920 --> 00:21:41.120
Er zijn ook mensen die ervoor kiezen
om het op zichzelf te doen.

286
00:21:41.280 --> 00:21:44.440
Toch raden we aan
het met de arts te bespreken,

287
00:21:44.600 --> 00:21:50.600
omdat hij kan zien of er andere medische
complicaties zijn die het beïnvloeden.

288
00:21:51.120 --> 00:21:54.920
We laten die keuze
en verantwoordelijkheid bij jou.

289
00:21:55.080 --> 00:21:58.760
Jij kiest wat je van je leven maakt,
je bent er vrij in.

290
00:21:58.920 --> 00:22:02.520
We geloven er sterk in
dat jij juiste keuzes kan maken,

291
00:22:02.680 --> 00:22:08.600
als je juist begeleid wordt en de juiste
info krijgt om jezelf te begeleiden.

292
00:22:08.760 --> 00:22:14.760
Je kan ook in het programma een vriend,
kennis of je partner uitnodigen,

293
00:22:14.920 --> 00:22:18.400
om je te steunen.
Als je dat doet, krijgt die persoon

294
00:22:18.560 --> 00:22:20.800
1 keer per week enkele tips.

295
00:22:20.960 --> 00:22:26.720
Hij wordt door ons met kleine video's
begeleid om jou beter te kunnen steunen.

296
00:22:26.880 --> 00:22:28.880
Hij geeft jou feedback.

297
00:22:29.000 --> 00:22:33.720
Wij begeleiden het proces
zodat diegenen die jou graag zien,

298
00:22:33.880 --> 00:22:35.880
je beter kunnen helpen.

299
00:22:36.040 --> 00:22:41.120
Je bent niet verplicht
iemand uit te nodigen als partner.

300
00:22:41.280 --> 00:22:45.200
Je kan dat op elk moment doen
en op elk moment stoppen.

301
00:22:45.360 --> 00:22:48.520
Dat is ook weer een mogelijkheid
die je hebt,

302
00:22:48.680 --> 00:22:52.560
die je zelf kan gebruiken
zoals jij het wil.

303
00:22:53.400 --> 00:22:58.560
Zo zijn er tientallen hulpmiddelen
in het programma ingebouwd,

304
00:22:58.720 --> 00:23:02.320
die je toelaten
om er je eigen programma van te maken.

305
00:23:02.480 --> 00:23:07.600
In de toekomst zullen we
meer en meer modules inbouwen,

306
00:23:07.760 --> 00:23:12.120
voor allerlei andere zaken:
veel mensen hebben in het begin stress

307
00:23:12.280 --> 00:23:17.240
en willen eruit komen, uit een burn-out,
maar willen dan leren hoe ze beter

308
00:23:17.400 --> 00:23:22.880
leiding kunnen geven op het werk,
hoe gesprekken te voeren met collega's,

309
00:23:23.080 --> 00:23:26.880
of hoe ze hun relatie
met hun kinderen kunnen verbeteren.

310
00:23:27.080 --> 00:23:30.960
We bouwen met de tijd meer en meer
in het programma,

311
00:23:31.120 --> 00:23:34.720
zodanig dat je meer en meer
mogelijkheden zal krijgen,

312
00:23:34.880 --> 00:23:39.080
om die dingen in jezelf
die je graag wil, beter te ontwikkelen.

313
00:23:39.240 --> 00:23:42.120
Een mogelijkheid,
zonder enige verplichting.

314
00:23:42.280 --> 00:23:48.040
Dus als je meent dat je nu je lot
in handen wil nemen en iets wil doen,

315
00:23:48.200 --> 00:23:51.040
en liefst al in de groene zone
wil zitten,

316
00:23:51.160 --> 00:23:56.320
voor je een afspraak zou hebben
met een therapeut, begeleider of arts,

317
00:23:56.480 --> 00:24:02.160
die jou zou kunnen begeleiden,
dan kan je hieronder op de knop duwen,

318
00:24:02.800 --> 00:24:05.840
je inschrijven en starten.

319
00:24:06.040 --> 00:24:12.040
Zodra je je inschrijving afgerond hebt,
ben je in enkele seconden bezig

320
00:24:12.200 --> 00:24:16.440
met een kwartier per dag
aan jezelf te werken,

321
00:24:16.600 --> 00:24:19.960
via het zelfhulpprogramma Mijn Kwartier.

322
00:24:20.400 --> 00:24:22.760
Ik wens je heel veel succes ermee.

Overwin je depressie
in één kwartier per dag!

 • Dagelijks online herstelprogramma zodat je elke dag werkt aan je herstel
 • Ontwikkeld om ook haalbaar te zijn op je slechtste dagen dankzij slechts één kwartier per dag, gedurende 30 dagen
 • 100% anoniem en zonder wachttijden
 • Wetenschappelijk bewezen herstel: de resultaten werden op het Medische Wereldcongres Psychiatrie 2019 getoond
 • Veel voorschreven door dokters in België en Nederland

Ben je depressief? Test jezelf nu »

Of start meteen het dagelijkse herstelprogramma aan 77€

Deelnemers over Mijn Kwartier

Kathleen beschrijft haar herstel en hoe er gaandeweg weer gelachen werd aan de eettafel

Nejla overwon na een lange zoektocht haar werk- en relatiespanning dankzij Mijn Kwartier00:00.000 --> 00:03.600
Hey hallo, ik ben Nejla Ik ben 31 jaar

00:03.600 --> 00:06.700
en ik wil graag wat vertellen over Mijn Kwartier.

00:06.700 --> 00:10.200
Mijn verhaal gaat enkele jaren terug.

00:10.200 --> 00:13.100
Ik had een zeer stressvolle job.

00:13.100 --> 00:16.700
Ik zat in de evenementenwereld en tijdens

00:16.700 --> 00:21.200
coronacrisis zorgde dat ervoor dat er constant aanpassingen

00:21.200 --> 00:25.400
moesten gebeuren en ik zoveel stress krijg.

00:25.400 --> 00:27.200
Ik had bijgevolg ook nog eens een

00:27.200 --> 00:31.400
heel toxische relatie en met alle gevolgen vandien

00:31.400 --> 00:35.800
kreeg ik paniekaanvallen als je weet wat dat

00:35.800 --> 00:38.200
aanvallen zijn en hoe die voelen,

00:38.200 --> 00:40.700
dan moet ik deze informatie niet meegeven

00:40.700 --> 00:42.500
voor zij die het niet weten zal ik het even uitleggen

00:42.500 --> 00:46.700
Paniekaanvallen is iets wat je echt overdondert.

00:46.700 --> 00:49.900
Je denkt echt dat je een hartaanval

00:49.900 --> 00:53.100
krijgt en gaat sterven.

00:53.100 --> 00:55.000
Uw gezichtsveld vertroebelt.

00:55.000 --> 00:56.500
Je hoort niemand meer praten.

00:56.500 --> 00:59.600
Het is een heel heel eng beangstigend gevoel.

00:59.900 --> 01:02.800
Jammer genoeg bleef het niet bij 1 paniekaanval bij mij

01:02.800 --> 01:05.000
de angst werd ondraaglijk

01:05.000 --> 01:06.800
Ik heb dagelijks te maken met paniekaanvallen.

01:06.800 --> 01:09.600
Ik kon niet meer slapen en ik leefde dag

01:09.600 --> 01:13.800
in dag uit in angst, dus ik ging halsoverkop

01:13.800 --> 01:17.900
op zoek naar een therapeut die mij kon helpen.

01:17.900 --> 01:22.500
Ik ben heel wat therapeuten afgegaan omdat ik echt

01:22.500 --> 01:27.100
heel erg op zoek was antwoorden en bij jammer

01:27.100 --> 01:29.500
genoeg ook heel wat charlatans tegen gekomen.

01:29.500 --> 01:33.000
Ik ben duizenden euro's kwijt geraakt, maar los

01:33.000 --> 01:35.400
daarvan en dat vind ik nog het ergste.

01:35.400 --> 01:37.900
Ik ben gewoon een half jaar van mijn leven

01:37.900 --> 01:41.400
kwijt geraakt op zoek naar de juiste hulp tot

01:41.400 --> 01:46.200
ik terecht kwam bij Mijn Kwartier, het zelfhulpprogramma

01:46.200 --> 01:49.400
en de eerste keer dat ik het moest invullen.

01:49.400 --> 01:52.500
dus de zelfhulp test stonden al mijn pijlen in het rood.

01:52.500 --> 01:57.300
Ik was enorm geschrokken, maar anderzijds zag ik het ook wel

01:57.300 --> 01:59.794
aankomen dat ik het wel heel diep zat.

01:59.900 --> 02:04.800
Maar op dat punt was ik zo eindeloos te raad

02:04.800 --> 02:06.500
dat ik dacht ik heb niks te verliezen.

02:06.500 --> 02:10.000
Ik ga het gewoon proberen, dus dat heb ik ook gedaan.

02:10.000 --> 02:17.100
Ik heb elke dag Mijn Kwartier volbracht en ik

02:17.100 --> 02:21.300
leerde tijdens dat kwartiertje hoe ik mijn denkpatroon moest veranderen

02:21.300 --> 02:25.586
hoe dat ik nieuwe gewoontes kon inbouwen

02:25.586 --> 02:29.200
wat hielp tijdens een paniekaanval en wat ik juist niet moest doen.

02:29.200 --> 02:31.700
Ik heb echt voor het eerst het

02:31.700 --> 02:35.700
gevoel dat ik echt therapie aan het volgen was.

02:35.700 --> 02:38.300
Maak niet dezelfde fout, zoals mij,

02:38.300 --> 02:40.200
maar zoek naar een geschikte oplossing,

02:40.200 --> 02:46.100
nu een nieuwe gewoonte inbouwen.

02:46.100 --> 02:49.000
Dat vraagt tijd en dat kun je ook

02:49.000 --> 02:51.600
alleen maar door elke dag een kwartiertje te oefenen

02:51.600 --> 02:53.700
meer heb je niet nodig

02:53.700 --> 02:57.900
Je moet gewoon consistent zijn en de nodige zelfdiscipline

02:57.900 --> 03:03.900
en Uiteraard van uw probleem hard genoeg verlost willen raken

03:03.900 --> 03:08.400
het fijne aan mijn kwartier vind ik ook

03:08.400 --> 03:11.100
aan dat ze je geen illusies wijsmaken

03:11.100 --> 03:13.300
Het is niet dat ik 30 dagen volledig

03:13.300 --> 03:16.700
verlost was van mijn angsten en paniekaanvallen, maar ze

03:16.700 --> 03:19.700
waren wel zwaar wel serieus geminderd.

03:19.700 --> 03:22.500
Het gaat nu al een pakje beter met mij.

03:22.500 --> 03:27.800
Ik ben er nog niet maar er is vooruitgang, ik ben op de juiste weg

03:27.800 --> 03:31.900
en daar ben ik heel heel heel dankbaar voor.

03:31.900 --> 03:34.900
Ja, het bespaart u serieus

03:34.900 --> 03:37.100
veel geld in mijn portemonnee.

03:37.100 --> 03:40.700
Het is een Democratische prijs en dat vind ik ook

03:40.700 --> 03:45.800
Ja enorm mooi echt mensen die het ook niet zo

03:45.800 --> 03:50.000
breed hebben hier ook baat bij kunnen hebben.

03:50.000 --> 03:57.000
Ik zou zeggen geef het een kans mij heeft het geholpen.

03:57.000 --> 03:59.800
Ik zou het iedereen aanraden.

03:59.800 --> 04:04.000
Mijn familie, mijn vrienden als ik het kan,

04:04.000 --> 04:07.663
dan kan jij het ook. Dus go for it!

Antwoorden van deelnemers op de vraag:
"Waarom zou je Mijn Kwartier aanbevelen aan je vrienden, familie, collega's?"

Artsen over Mijn Kwartier

Dr. Mast volgde zelf Mijn Kwartier en raadt het sindsdien ook aan zijn patiënten aan

Waarom artsen Mijn Kwartier aanraden:

 

Depressie- en stressdaling in 21 dagen

Op het Medische Wereldcongres Psychiatrie 2019 toonde Dr. Paul Koeck bovenstaande resultaten van 16.000+ Mijn Kwartier deelnemers.

De grafiek toont de depressie en stress daling na 1 week, 2 weken, 3 weken... De meeste deelnemers verbeteren in 21 dagen van hoge stress naar een normaal niveau.
 

Zelf aan de slag:

Stap 1: Test jezelf

Spanning

Angst

Depressie

Elke week neem je de wetenschappelijk onderbouwde zelftest af. Aan de hand van overzichtelijke grafieken krijg je inzicht in je zwakke en sterke punten en kan je je vooruitgang volgen en bijsturen.

Ben je depressief? Test jezelf nu »

Of start meteen het dagelijkse herstelprogramma aan 77€

Stap 2: Elke dag 15 minuten

 • Dagelijks 15 minuten zelfreflectie online
 • Op jouw maat afgestemde modules op het moment dat jij er aan toe bent
 • De beste inzichten, video's, oplossingsgerichte vragen, technieken, oefeningen en observatieopdrachten helpen je om jouw doel te bereiken
 • Je voelt je dagelijks ondersteund, begeleid en begrepen
 • Wekelijks vooruitgangsrapport in grafieken, welke je kan delen met een arts of hulpverlener, indien gewenst
 • 100% anoniem, 100% privacy, 100% GDPR
 • Meer dan 40 miljoen mensen wereldwijd gebruikten onze diensten, tools & technieken

Stap 3: Voel je opnieuw ontspannen en gelukkig

Het voelt alsof je jezelf weer bent en meer:

 • Je voelt innerlijke rust en levensvreugde
 • Je straalt aanstekelijke, positieve energie uit naar de mensen om je heen
 • Je kan beter je grenzen bewaken op positieve wijze
 • Je denkt oplossingsgericht, doelgericht en proactief
 • Je weet beter wat je wil en je gaat ervoor
 • Je handelt tegelijkertijd ontspannen én daadkrachtig
 • Je ervaart elke dag meer keuzevrijheid om te kiezen wat jij denkt, voelt en doet
 • Je realiseert je levensdoelen, zowel privé als professioneel
 • Je leeft opnieuw zoals jij wenst te leven en bent de persoon die jij wilt zijn voor jezelf én voor anderen

Dankzij je nieuwe evolutie en groei
tijdens dit baanbrekende programma

Ben je depressief? Test jezelf nu » Of start meteen het dagelijkse herstelprogramma aan 77€

Na 21 dagen zal je je al veel beter voelen, dat is sneller dan de gemiddelde wachtlijst bij hulpverleners. Reeds 16.000 anderen gingen je voor.

Over de arts achter Mijn Kwartier:
Dr. Paul Koeck

Als kind droomde Paul er al van om miljoenen mensen te helpen via het delen van vergaarde kennis en inzichten. Hij wist toen alleen nog niet precies hoe. Toen hij vijftien was begon hij tientallen boeken te verslinden over het menselijk brein, psychologie en hoe je mensen kan ondersteunen in het bereiken van gedragsverandering.Als psychotherapeut hielp hij veel mensen om zichzelf weer te worden en dromen waar te maken. Hij paste ook therapeutische en stressmanagement inzichten toe om mensen in het bedrijfsleven te helpen hun ambitieuze doelen waren te maken en om bedrijven mensvriendelijker te maken. Ondanks dat hij veel plezier haalde uit 1-op-1-interactie met patiënten en tijdens coaching, knaagde nog steeds de vraag die hem al bezig hield als kind:“Hoe kan ik helpen om de levens te verbeteren van miljoenen mensen wereldwijd? Er zitten maar 24 uren in een dag. Hoe kan ik meer mensen helpen per dag dan er uren zijn?”Als antwoord op die vraag ontwikkelde hij Mijn Kwartier. De beste inzichten en methodes vanuit ‘live’ therapie en echte experts met de toegankelijkheid en wereldwijd bereik van online. 
Paul heeft verschillende universitaire en post-universitaire opleidingen gevolgd waaronder opleidingen over menselijk lichaam en geest (geneeskunde en sportgeneeskunde), levensaspecten (filosofie en management) en over verschillende methoden binnen de psychotherapie (o.a. oplossingsgerichte therapie, systeemcoaching en hypnotherapie).Om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten heeft hij ook vele congressen wereldwijd bezocht op het gebied van therapie en stressmanagement. Hij heeft ook vaak zelf presentaties, workshops en live demonstraties gegeven, onder andere over zijn eigen ontwikkelde methode Hypnotic scaling. Op deze manier heeft hij veel van de meesters in het vakgebied van psychotherapie leren kennen.Voor de ontwikkeling van Mijn Kwartier heeft hij dan ook met deze experts gespard om tot het effectiefst mogelijke programma te komen dat vanuit huis te volgen is. Uiteraard heeft hij hiervoor ook zijn eigen kennis uit opleidingen gebruikt en zijn uitgebreide ervaring als psychotherapeut in zijn eigen praktijk en als coach in het bedrijfsleven.
Paul heeft vele jaren werkervaring als psychotherapeut van patiënten in zijn eigen praktijk. Door de tijd heen raakte hij geïntrigeerd door de vraag hoe mensen en systemen de vicieuze cirkel van negatieve stress en inefficiëntie kunnen doorbreken. Na zijn studies, richtte hij het Centrum voor Stressbegeleiding op en werd bekend als de stressspecialist van België.Na verloop van tijd groeide het besef bij Paul dat efficiënte therapeutische strategieën ook in het bedrijfsleven succesvol toegepast kunnen worden. Hij richtte het bedrijf COACHTEAM op en ontwikkelde ook zijn eigen model op basis van gecombineerde inzichten uit geneeskunde, management, filosofie en psychologie. Dit model wordt inmiddels aan verschillende universiteiten gedoceerd.Op dit moment is Paul met name werkzaam als psychotherapeut en als CEO en auteur van MijnKwartier
Paul is geboren en getogen in Antwerpen, België. Hij heeft veel gereisd voor zijn werk om te spreken op wetenschappelijke congressen en om kennis op te doen van de beste specialisten in het veld. Hij heeft ook periodes in het buitenland gewoond voor de uitrol van Mijn Kwartier in andere landen en talen. Paul werkt vlot in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Duits, en heeft noties van o.a. Italiaans, Portugees, Russisch, Esperanto en Latijn. Tussen zijn wetenschappelijke reizen door, stuurt hij zijn activiteiten aan vanuit zijn geboortestad, Antwerpen in België.

Dr. Paul Koecks TEDx presentatie over Mijn Kwartier

Je neemt geen enkel risco!
Indien het niet blijkt wat je verwacht,
krijg je je geld terug in één eenvoudige klik. Volautomatisch! Zonder vragen, noch voorwaarden!

Na 21 dagen zal je je al veel beter voelen, dat is sneller dan de gemiddelde wachtlijst bij hulpverleners. Reeds 16.000 anderen gingen je voor.

Klaar om van start te gaan?

Voor 30 dagen toegang tot Mijn Kwartier betaal je 77€. Mijn Kwartier is het enige on-line programma met bewezen resultaten.

Je betaalt veilig online, zonder zorgen, want we betalen je automatisch terug als je niet tevreden bent.

Ja! Ik start het dagelijkse herstelprogramma nu aan 77€ »

De registratie duurt slechts 1 minuut,
daarna heb je direct toegang.

Nog vragen?
klik op je vraag:

 1. De meeste deelnemers deelnemer zijn tevreden en klachtenvrij in 21 dagen, m.a.w. scoren opnieuw in de groene zone op onze test*, 
 2. en behouden gemiddeld hun resultaten gedurende de volgende jaren na het beëindigen van het programma.
 3. Een groot deel onder hen (ongeveer 25%) al na één week omdat de stressscores snel afnemen terwijl je levenstevredenheid snel toeneemt, zoals je hieronder kan lezen.
Dit blijkt uit een studie op meer dan 10.000 deelnemers, gevolgd door een levenslange opvolging van de deelnemers, nu reeds gedurende meer dan 6 jaren. Deze studie werd voorgesteld op verschillende internationale medische en psychologische wetenschappelijke congressen. Hieronder meer details over hun evolutie.

De gemiddelde stressdaling tijdens het volgen van het programma bedraagt
 • - 27% na 7 dagen,
 • - 37% na 14 dagen
 • - 57% na 21 dagen
 • - 60% na 30 dagen
 • - 70% na 49 dagen
De gemiddelde stijging in de tevredenheid over zichzelf en hun levenskwaliteit is:
 • +20% na 7 dagen
 • +30% na 14 dagen
 • +40% na 21 dagen


* Voor de statistici: Deze cijfers weerspiegelen de mediaan
Na enkele weken zal je merken dat
 1. je optimistischer en energieker zal zijn,
 2. je oplossingsgerichter zal denken en
 3. je anders met moeilijkheden om zal kunnen gaan.
 4. je minder gespannen zal zijn.
 5. je hetgeen wat tegenslaat beter zal kunnen relativeren, in perspectief plaatsen en nieuwe oplossingen ervoor vinden.
 6. je van je omgeving te horen zal krijgen dat je anders reageert op bepaalde zaken.
 7. je zal beginnen te leven zoals jij het zelf wenst.

Dit komt omdat
 1. dit dagelijkse zelfhulpprogramma 'Mijn Kwartier' je helpt je jezelf te helpen, via 30 dagen dagelijkse mentale training
 2. je zelf oplossingsgerichter leert reflecteren, gericht door onze oplossingsgerichte vragen.
 3. je hierdoor zelf betere keuzes leren maken in een eerste stadium.
 4. je vervolgens dagelijks je je eigen nieuwe keuzes zal leren maken en uitvoeren - gesteund door dit programma
 5. je dit 'zelf kiezen' zal leren inoefenen tot duurzame gezonde gewoontes die leiden tot een beter leven!
 6. wij je in dit programma niet loslaten tot jij hebt leren leven zoals jij zelf wenst.

Je ontwikkelt een leven vol nieuwe gewoontes die leiden tot meer levensvreugde & tevredenheid en minder stress of negativiteit.
Het programma biedt je:
 1. Dagelijks 15 minuten gepersonaliseerde zelfhulp online
 2. Wekelijks video's met uitleg, theorie en tips door een arts
 3. Wekelijks nieuwe praktische oefeningen
 4. Wekelijks korte eenvoudige opdrachten
 5. Wekelijks grafieken met je vooruitgang
 6. Wekelijks een evaluatie met verslag voor uw arts
 7. Wekelijks begeleidde steun van een steunfiguur, indien je wil : familie, partner, vriend(in)
 1. Schrijf je nu in met dit formulier
 2. Betaal nu online via één van de aanklikbare betaalmethodes zoals o.a. PayPal, kredietkaart, Ideal, Bankcontact, Maestro, Mastercard, Visa, Carte Blue . (Offline betalen is onmogelijk)
 3. Start meteen door in te loggen via de link in de e-mail die je zal ontvangen, samen met je login en paswoord. 
 4. Voeg vooraf ons e-mail adres "noreply@m.MijnKwartier.be" of  "noreply@m.MijnKwartier.nl" in je spam-filter toe te aan de lijst van 'veilige afzender' adressen! Onze e-mails worden vanaf dit adres verstuurd.
 5. Volg het programma dagelijks een kwartier tot je je goed en tevreden voelt
Enkele voorbeelden van deelnemers:
 1. Een deelneemster die het programma enkele jaren geleden volgde tijdens haar burn-out, vertelde me dat ze dankzij de zelfreflexie tijdens dit programma tot de beslissing was gekomen haar eigen bedrijf op te starten.
 2. Een moeder van drie kwam in een burn-out terecht tijdens een intens drukke periode in haar carrière als manager en vertelde me in een video-interview hoe het zelfhulpprogramma haar geholpen heeft.
 3. Een journalist van Psyche en Brein volgde dit programma gedurende een maand om erover te kunnen schrijven, en was verrast toen zijn vriendin hem er na 2 weken op attent maakte dat ze hem nog nooit zo rustig had gezien terwijl hij op dat moment 8 belangrijke deadlines voor zich had.
 4. In zijn bestseller 'Borderline times' beval Prof. Drik De Wachter dit programma aan voor mensen die op zoek zijn naar effectieve zelfhulp.
Omwille van privacy en beroepsgeheim worden de meeste voorbeelden anoniem weergegeven. Sommige ervaringen vind je wel terug op deze website in de vorm van een interview of video.

Wetenschappelijke referenties

Onze uitzonderlijke en duurzame resultaten werden opgemerkt door o.a.:
 • TEDx
 • De medische pers zoals o.a. Artsenkrant en Specialistenkrant
 • 'World Psychiatry Congress 2017' in Berlijn
 • 'European Brief Therapy Conference' in San Fransisco, San Diego in Phoenix en in Anaheim (2018, 2016, 2015, 2014)
 • 'Congrès Français de psychiatrie 2017' in Lyon
 • 'Vlaams congres voor geestelijke gezondheidszorg' in België (2018, 2016, 2014)
Ons online zelfhulpprogramma helpt even goed CEO's, celebrities en bedrijfsleiders als studenten, professionals en andere mensen zoals jij en ik om opnieuw te leven zoals je wilt leven. Het programma werd 100% ontwikkeld door artsen wiens roeping het is om mensen te helpen gezond en tevreden te leven.