I-Brain & Pills

I-Brain & Pills een symposium over de medicalisering van ons brein en zijn Medicalisering wordt algemeen omschreven als het proces waarbij normale aspecten van het leven meer en meer in termen van ziekte en gezondheid worden benaderd. Ons dagelijkse leven komt daardoor steeds meer in de invloedssfeer van de medische wereld terecht. Van alle Europese landen is België bij de topscoorders wat betreft de hoeveelheid antibiotica die jaarlijks per hoofd worden geslikt. Ook het aantal psychische aandoeningen en de daarbij horende diagnoses nemen steeds toe. Angststoornissen, sociale fobieën, burn-out en depressie, aandoeningen waar vroeger nauwelijks iemand van gehoord had, zijn nu schering en inslag. Ten dele terecht, ten dele misschien niet. Een op de vier westerse mensen zou een psychische aandoening hebben. De voorbije vijf jaar is het gebruik van antidepressiva met 32% toegenomen. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen, ontlopen deze trend niet. Gedragsproblemen bij kinderen worden steeds meer gemedicaliseerd. Steeds meer jongeren en kinderen krijgen het label ADHD opgespeld en dienen bijhorende pillen (onder meer rilatine) te slikken. Krijgen steeds meer kinderen het label omdat ze niet meer passen binnen de gedragsnormen die afwijken binnen een prestatiegerichte maatschappij? En/of is de medische kennis rondom de aandoening gewoon verbeterd en wordt er beter en sneller gediagnosticeerd? De meningen zijn verdeeld, getuige ook de uitgebreide mediaberichtgeving over de verdeeldheid rond de nieuwe DSM ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ - een psychiatrisch classificatiesysteem dat vandaag als basis gebruikt wordt voor diverse belangrijke beslissingen inzake geestelijke gezondheidszorg. Een maatschappelijk discours dringt zich op.

Doelstellingen van het symposium:

  1. Het onderzoek dat aan de Vlaamse universiteiten gebeurt rond het fenomeen ‘medicalisering’ in kaart brengen en naar een breed publiek communiceren.
  2. Het belang van dit onderzoek aantonen door verbanden te leggen met een brede waaier aan maatschappelijke problemen, vragen en verzuchtingen, waarbij we het stimuleren van een maatschappelijk debat over deze kwesties expliciet tot onze doelstellingen rekenen.
  3. De beeldvorming en stigmatisering rond hersenaandoeningen nuanceren aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde beelden.

Breinwijzer

I-Brain & Pills is een organisatie van Breinwijzer vzw. Het symposium vindt plaats op zondag 24 november, Dag van de Wetenschap, in het UFO, 9000 Gent. www.breinwijzer.be. Prof. Rik Achten (09 332 40 71), Eva De Vlieger (0496 297 107).

Dit symposium is een aanrader. Zelden krijg je zoveel wetenschappelijke toppers samen op één dag te zien. Ik ga zelf ook. Zie ik je daar?

Dr. Paul Koeck