Wanneer ben  je depressief?

Het is niet evident om te weten wanneer je depressief bent. Daarenboven is een depressief gevoel moeilijk te onderscheiden van enkele 'normale' levensfasen, die gekenmerkt worden door onzekerheid. Een hulpverlener kan meestal snel vaststellen of je al dan niet depressief bent. Het is echter ook zinvol dat je zelf alarmsignalen leert onderscheiden. In dit artikel worden de meest voorkomende alarmsignalen van een depressief gevoel opgesomd.

Hoe herken je een depressief gevoel?

Een depressief gevoel is meestal moeilijk te herkennen, omdat het verschillende verschijningsvormen heeft. Daarnaast komt het vaak voor dat verscheidene symptomen uit verscheidene uitingsvormen zich uiten bij één dezelfde persoon. Ondanks we spreken van verschillende uitingsvormen mogen we niet spreken van verschillende mentale ziektes. Een depressief gevoel dient in eerste opzicht bekeken te worden als een algemenere ziekte, die een range van verschijningsvormen bevat.

Een depressief gevoel uit zich meestal op 3 levensgebieden: de psychische beleving, de fysieke beleving en de sociale beleving.

Depressief? De psychische beleving?

Als we spreken van psychische beleving van een depressief gevoel, denken we zowel aan storingen van denkprocessen als van gevoelsmatige processen. Bij een depressief gevoel zal je dus merken dat je:

  • Triester wordt
  • Niet meer zo positief bent over de toekomst
  • Je motivatie ver te zoeken is
  • Het liefst niet uit je bed komt

Dit zijn dus de emotionele aspecten van een depressief gevoel. Daarnaast heeft een depressief gevoel een invloed op denkprocessen zoals concentratievermogen, geheugen en aanmaak van stresshormonen. Als je depressief bent, is de kans groot dat je steeds meer dingen vergeet en je je niet meer goed kan concentreren. Bovendien ervaren mensen met een depressief gevoel meer stress, wat een extra druk op je brein legt.

Depressief? De fysische beleving?

Een depressief gevoel heeft meestal een grote invloed op je lichaam. Als je depressief bent, is de kans groot dat je plotseling allerlei kwaaltjes ervaart. Stress zorgt er namelijk voor dat je spieren zich opspannen, wat na een tijd spierpijn kan veroorzaken. Door de langdurige vermoeidheid is de kans bovendien groter dat je ziek wordt. Je immuunsysteem verzwakt als je depressief bent.

Depressief? De sociale beleving?

Als je geen zin hebt om iets te ondernemen, lijkt het weggaan met vrienden een ver-van-je-bed show. Mensen met een depressief gevoel voelen zich vaak erg alleen en isoleren zich vaak van andere mensen, wat op zijn beurt depressieve gevoelens in de hand kan werken. Als je depressief bent heb je bovendien niet het gevoel dat andere mensen je begrijpen. De kans dat je daarom actief probeert uit te leggen hoe je je voelt is klein uit angst om afgewezen te worden. Ook dit werkt isolerend.

De behandeling tegen een depressief gevoel?

Er bestaan verscheidene manieren om een depressief gevoel te behandelen. Wat we willen opmerken is dat het zinvol is een depressief gevoel actief te behandelen. Een depressief gevoel is een probleem, dat niet van de ene op de andere dag zomaar weg is. Depressiviteit zit meestal diepgeworteld en vraagt daarom ook een actievere aanpak.

Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma, dat mensen met een depressief gevoel van thuis uit begeleidt. Het programma werd ontwikkeld door psychologen en artsen en baseert zich op systeem- en cognitieve therapeutische technieken. Volgens onderzoek in 2011 voelt de gemiddelde deelnemer zich  40% gelukkiger na 3 weken.

Test je depressief gevoel hier!

Wil je graag weten in welk stadium jouw depressief gevoel zich bevindt? Leg dan hier de gratis depressie test af!