Borderline wordt steeds meer bekender. Het wint steeds meer aan terrein. Maar wat houdt het nu eigenlijk in. Borderline is een persoonlijkheidsstoornis, dat gekenmerkt wordt door een leven van instabiele relaties. Mensen met borderline hebben in het algemeen moeite om blijvend relaties te onderhouden. In dit artikel geven we meer uitleg over de symptomen van borderline en ook wat mogelijks invloed kan hebben op de symptomen.

Borderline test: symptomen van borderline

Zoals eerder vermeld wordt borderline gekenmerkt door een instabiliteit in de relatie van deze persoon. Dit wil zeggen dat het voor hen moeilijk is om vriendschappen, relaties,… te onderhouden. Vaak wisselt het beeld over een vriendschap van iemand met borderline ook in een korte periode. De ene moment is iemand een perfecte vriend en kan het niet op en de andere moment moeten ze er niets meer van weten en is het een slecht persoon. Vaak gaat het idee van een vriendschap bij mensen met borderline van idealiseren naar kleineren. In de laatste periode breken ze deze mensen af of kleineren ze waar anderen bij zijn. Soms kan het zelfs dat ze zich vreemd gaan gedragen om in de steek gelaten te worden door anderen.

Verder wordt borderline gekenmerkt door een wisselend gevoel van zelfbeeld. De ene moment blaken ze van zelfvertrouwen en de andere moment vinden ze dat ze niets waard zijn. Mensen met borderline ondergaan ook vaak verschillende zelfmoordpogingen of hebben een constant gevoel van leegte.

Als laatste symptoom hebben mensen met borderline het vaak moeilijk om hun impulsiviteit onder controle te houden. Vaak barsten ze dan ook uit in woede en vinden ze het moeilijk om deze woede onder controle te houden. Omdat ze veel last hebben om hun impulsiviteit onder controle te houden , heeft dit vaak ook een negatieve invloed op mensen rondom hen.

Borderline test: invloed van andere factoren

Mensen met borderline kunnen veel stress ervaren. Het is namelijk niet leuk om zoveel moeite te hebben met relaties en daarom hebben ze ook vaak ruzies. Dit kan tot stress leiden, wat ervoor kan zorgen dat de symptomen van borderline nog erger worden.

Borderline test: behandeling

Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma dat mensen met borderline kan helpen om hun stress aan te pakken en zo ook hun symptomen kan doen afnemen. Verder kunnen ze ook modules volgen die hen helpt hun communicatie te verbeteren.

Borderline test: doe de stresstest

Als je vermoedt dat je stress ervaart en je hebt borderline, kan je hier testen in welke mate stress een invloed kan hebben op je symptomen. Doe de gratis stresstest, die je meteen na afloop vertelt wat jouw stressniveau is.