Mijn Kwartier voor uw medewerkers?

Bedrijven, organisaties en werkgevers kunnen 'Mijn Kwartier' voortaan aan hun werknemers of klanten aanbieden in het kader van hun stresspreventiebeleid. Het zelfhulpprogramma 'MijnKwartier' helpt uw medewerkers zowel preventief om stress of burn-out te helpen voorkomen, als 'curatief' om uw medewerker te helpen uit de vicieuse cirkel van stress te geraken.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat medewerkers die dit programma dagelijks volgen gemiddeld 56% minder stress hebben na 21 dagen. Dit maakt dat meer dan de helft van de deelnemers na 21 dagen reeds klachtenvrij zijn en terug normaal functioneren, zowel privé als professioneel, ook indien de stress reeds ernstig was bij de aanvang.

U kan als werkgever een bundel van activatiecodes aankopen voor uw medewerkers of klanten. Na aankoop en betaling ontvangt u onmiddellijk uw elektronische factuur + de activatiecodes die u aan uw werknemer geeft, zodat deze daarmee onmiddellijk het programma kan volgen na ontvangst van betaling.

Momenteel enkel beschikbaar voor  juridisch Belgische ondernemingen of organisaties met Belgisch BTW of ondernemingsnummer. Deze tarieven blijven geldig tot en met oktober 2020 en uitsluitend via 100% geautomatiseerde online aankoop en prepayment. Binnen enkele weken, lanceren wij nieuwe formules voor uw organisatie!

FAQ: Vaak gestelde vragen

Er is in geen enkele van bovenstaande formules enige rapportering naar de werkgever toe, zodat het duidelijk is dat de werkgever zijn medewerkers onvoorwaardelijk wil helpen, zonder punten te willen scoren in de vorm van statistieken bij overheden, sociale partners of andere partijen. De werkgever kan alleen zien hoeveel activatiecodes er gebruikt werden en hoeveel er nog beschikbaar zijn voor andere werknemers.

De missie van Mijn Kwartier is om medewerkers echt te helpen en daardoor indirect het rendement voor het bedrijf, doch zonder automatische rapportering, omdat wij de geheimhouding en het medische beroepsgeheim onze hoogste ethische waarde vinden. Wij willen allen bedrijven helpen die deze ethiek even hoog achten als wij zelf doen. Op de werkvloer wordt snel duidelijk wanneer een deelnemer positiever, tevredener en rustiger is en een hogere toegevoegde waarde levert aan zijn team of bedrijf.

De deelnemer zelf krijgt wekelijks een evolutieverslag met vooruitgangsgrafieken toegestuurd voor eigen persoonlijk gebruik. De deelnemer kan ervoor kiezen om dit evolutieverslag binnen het medische beroepsgeheim met zijn eigen (huis)arts te delen en bespreken. Dit verslag is niet voor de werkgever bedoeld omwille van het vertrouwelijke karakter.

Het voordeel voor de werkgever is dat hij gelukkigere en stressvrije medewerkers zal hebben die - volgens een op wetenschappelijk onderzoek statistisch bewezen methode - zich met meer liefde, toewijding en dankbaarheid inzetten voor hun team, bedrijf of organisatie.

Het voordeel voor de werknemer is dat hij dankzij deze investering door zijn werkgever tevredener zal leven en werken, met minder stress, en zo ook de gevolgen van stress preventief voorkomt. De werknemer kiest zelf, of in overleg met zijn werkgever, of hij de dagelijkse 'MijnKwartier' sessie van 15 minuten thuis of op de werkvloer doet.

Resultaten wetenschappelijk onderzoek

Een studie op ondertussen meer dan 10.000 deelnemers toont dat meer dan de helft van de deelnemers stressvrij is in 21 dagen door een gemiddelde daling met 56% van hun stressscores in 21 dagen. 

Resultaten van het wetenschappelijke onderzoek dat in september 2014 door Dr. Paul Koeck werd voorgesteld op het 7e, 8e en 9e Vlaamse Congres voor Geestelijke Gezondheidszorg, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en op het 17de en 19de Wereldcongres Pyschiatrie in Berlijn en Lissabon: https://www.15minutes4me.com/results/ 

Resultaten na 21 dagen

stress, angst, depressie, vermoeidheid en burn-out genezen door een kwartier per dag Online Mentale Training te volgen.
stress, angst, depressie, vermoeidheid en burn-out?
klachtenvrij door dagelijks een kwartier Mentale Training Online, na gemiddeld 21 dagen.

Resultaten tot 6 jaren nadien

15Minutes4Me.com Clinical Follow-up over 6 years
15Minutes4Me.com Clinical Follow-up over 6 years
Dr. Paul Koeck @19th World Congress of Psychiatry