Depressie? Heb ik een depressie vraag je je misschien af?

Depressie is vaak moeilijk te herkennen als je er geen ervaring mee hebt. De meeste Nederlanders herkennen deze ziekte vaak te laat. Daarom even kort ingaan op enkele symptomen van depressie

Symptomen van depressie

Ik som er in dit artikel een aantal belangrijke op:

Lusteloosheid als symptoom van depressie

Doordat onze bijnieren langdurig overprikkeld werden ten gevolge van stress, gaan de centra in onze hersenen voor positieve gevoelens zoals tevredenheid verminderen in volume en activiteit. Op dat moment echter, blijven onze centra voor negatieve gevoelens zoals lusteloosheid nog goed doorwerken. Dit maakt dat lusteloosheid een belangrijk symptoom is van depressie.

Deze lusteloosheid vermindert reeds gemiddeld met 15% na één week het zelfhulpprogramma Mijn Kwartier te volgen. Na drie weken rapporteren de deelnemers aan dit zelfhulpprogramma een verbetering van ongeveer 40% of meer.

Vermoeidheid als symptoom van depressie

Vermoeidheid of zich moe constant voelen is een ander belangrijk teken of symptoom van depressie. Het verschil met de vermoeidheid die burn-out patiënten vaak voelen is dat de vermoeidheid bij depressieve patiënten eerder bij het opstaan voorkomt. Ze kunnen de dag moeilijk aanvatten. Burn-out patiënten daarentegen zullen zich vaker meer moe voelen naarmate de dag vordert.

Bij een lichte depressie geneest deze vermoeidheid gedurende de eerste maand dat onze deelnemers het online zelfhulpprogramma 'Mijn Kwartier' volgen. Voor diepe of chronische depressies, heeft men vaak twee of drie maanden nodig.

Concentratiestoornis als symptoom van depressie

Concentratie is een functie van onze hippocampus, een deel van onze hersenen. Door langdurige stress wordt onze hippocampus als het ware vergiftigd door een overdosis aan het stresshormoon cortisol. Deze vergiftiging heeft tot gevolg dat neuronen in de hippocampus kwetsbaarder worden of zelfs afsterven. Bij chronische depressie kunnen tot 10 à 25% van de neuronen in de hippocampus afsterven. Gelukkig komt die 25% slechts voor bij mensen die meerdere decennia ziek waren.

Na ongeveer 30 dagen het zelfhulpprogramma 'Mijn Kwartier' te volgen, verbeteren deze concentratiestoornissen aanzienlijk

Geheugenstoornis als symptoom van depressie

Het geheugen is ook in de hippocampus gevestigd. Dus is het logisch dat ook ons geheugen aangetast zal geraken. Daar zijn vermoedelijk 2 redenen voor:

  1. we onthouden minder goed door een overbelasting van het werkgeheugen
  2. we geven minder aandacht aan de dingen rondom ons heen doordat we te veel aan het piekeren zijn,. Dit heeft tot gevolg dat we dingen niet weten omdat we ze eenvoudigweg nooit gezien of gehoord hebben. Onze gedachten zaten elders ... te malen over problemen

Bijgevolg is een vermindering van ons vermogen om te onthouden vaak een eerst teken dat leidt naar de diagnose van depressie. Gelukkig kan je dit aanpakken door je geheugen te hertrainen met de technieken in het zelfhulpprogramma voor depressie 'Mijn Kwartier'

Pessimisme als symptoom van depressie

Pessimisme bij depressie is het gevolg van een onevenwicht tussen de linker en rechter voorkwab van de hersenen. De linker voorkwab is verantwoordelijk voor positieve gedachten en gevoelens en dus ook ons optimisme. De rechter voorkwab zorgt voor negatieve, kritische gedachten en gevoelens. Als er een relatieve vermindering bestaat van de activiteit van onze linker voorhersenen, dan zal het negatieve denken overheersen en worden we pessimistisch.

Deelnemers aan het online zelfhulpprogramma rapporteren dat hun pessimisme rond de tweede of derde week begint te verminderen. Langzaam zien ze meer oplossingen en worden optimistischer.

Ongelukkig zijn als symptoom van depressie

Zich langdurig ongelukkig voelen is vaak een symptoom van depressie. We merken uit ons onderzoek dat deelnemers uit het online zelfhulpprogramma een drietal weken nodig hebben om terug significant meer levensvreugde op te bouwen.

Depressietest: Zelftest meet je graad van depressie

Wij ontwikkelden voor u een gratis online depressietest om te meten of u symptomen heeft van depressie. Doe nu je depressietest.

Dr. Paul Koeck