Ondanks depressie een wijd gekend probleem is, is het voor psychologen vaak moeilijk een onderscheid te maken met andere stoornissen. Denk bijvoorbeeld maar aan drugs. Bij beide stoornissen treden er geheugenproblemen op. Verder worden ze beide gekenmerkt door een sombere stemming. Als we de symptomen vervolgens naast elkaar leggen, zullen we dan spreken van een depressie of druggebruik? Om bovenstaande rede is het belangrijk om het verschil te kennen tussen deze problematieken. Wat is het verschil met depressie?

Rouw: wat is het verschil met depressie?

Aanleiding tot depressie kunnen verschillende redenen hebben. Soms zijn het bepaalde gebeurtenissen in het leven die een aanloop vormen. Denk maar aan verlies van een dierbare, het eindigen van een relatie, ontslag op werk, .... Meestal geeft een combinatie van verschillende factoren de doorslag om een depressie te ontwikkelen.  Rouwverwerking kan sommige mensen uit hun evenwicht brengen. Als iemand een dierbare verliest, is dit een emotionele gebeurtenis. Iedereen gaat anders om met verlies. Het gevaar zit hem er echter in om te blijven zitten in de rouwfase. De emotionele balans kan dan niet hersteld worden. Dit verhoogt de kans op depressieve symptomen. Het verschil met depressie is dus dat rouwverwerking een aanleiding kan zijn tot het ontstaan van een depressie. De neerslachtige stemming bij rouw is gekenmerkt door rouw en heeft geen andere oorzaak. De DSM-IV zegt dat de neerslachtige stemming, die bij depressie hoort, niet mag voortkomen uit rouw. Er is dus een duidelijk verschil.

Dysthyme stoornis: wat is het verschil met depressie?

Er bestaan ook vormen van depressie die minder erg zijn. Dit wil zeggen dat er minder symptomen aanwezig zijn en dat deze symptomen niet altijd aanwezig zijn. De DSM-IV stelt dat er bij de sombere stemming meer wel dan niet aanwezig is bij dysthyme stoornis. Hier bestaat het verschil met depressie er dus in de stemming niet altijd aanwezig moet zijn. Bij depressie is deze stemming elke dag, gedurende de hele dag aanwezig. Nog een verschil met depressie is de tijdsperiode. Om te kunnen spreken van een dysthyme stoornis moeten de symptomen gedurende 2 jaar aanwezig zijn. Bij een depressie moeten de symptomen slechts 2 weken aanwezig zijn.

Lichamelijke aandoeningen: wat is het verschil met depressie?

Bij een aantal lichamelijke aandoeningen kunnen ook depressieve verschijnselen de kop op steken. Bijvoorbeeld bij kanker of aids is depressie een vaak voorkomend fenomeen. Ook bij de ziekte van Parkinson, een tekort aan schildklierhormonen of bij bepaalde virale aandoeningen kunnen depressieve symptomen voorkomen. Het verschil met depressie ligt hem in de criteria van de DSM-IV. Zij stellen namelijk dat een depressie niet mag voortkomen uit een medische aandoening. We mogen hier dus niet spreken van een depressie.

Middelenmisbruik: wat is het verschil met depressie?

Bij drugs, geneesmiddelen of alcohol misbruik, komt depressie vaak naar voor als gevolg. Toch is een diagnose vaak moeilijk te stellen, omdat het gebruik van middelen ook voorkomt als ‘zelfmedicatie’ bij depressieve mensen. Het is dus een soort wisselwerking. Deze groep is moeilijk te behandelen, omdat men de oorzaak van het probleem wil aanpakken. Toch mag men ook hier niet spreken van een depressie. Het verschil met depressie ligt namelijk ook hier in de criteria van de DSM-IV voor depressie. Een depressie mag niet voortkomen uit middelenmisbruik. Om deze rede kiest men er dus vaak voor om eerst het middelengebruik aan te pakken alvorens de depressie te behandelen.

Mijn Kwartier

Na bovenstaand artikel gelezen te hebben, weet je al beter of bij jou eventueel sprake is van depressie of niet. Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma dat depressie, burn-out en stress behandelt. Aan de hand van video's en oplossingsgerichte vragen werk je dagelijks een 15-tal minuten aan je depressie. Het programma werkt anoniem en is wetenschappelijk onderbouwd. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers na 3 weken 40% gelukkiger zijn!

Is er bij jou sprake van depressie?

Je kunt altijd onze gratis depressietest invullen. Je kan anoniem een twintigtal vragen invullen, die je automatisch verbinden naar je scorepagina. Hier krijg je daarenboven een interpretatie van je resultaten!