Als je de titel leest, stel je je hier misschien meteen vragen bij. Wat bedoelt ze nu met ben ik zwak? Als je zelfs geen depressie hebt of nog geen depressie hebt gehad, leest deze titel waarschijnlijk heel raar.

Toch zijn er veel mensen met depressie, die ervan overtuigd zijn dat ze zwak zijn als ze een depressie hebben. Je denkt dat je een zwakkere persoonlijkheid hebt of dat je tegen veel minder tegen kan, omdat die collega of vriendin toch geen depressie hebben.

Om je hierbij te steunen, lijsten we oorzaken depressie op, zodat je een inzicht kan krijgen in waarom een depressie ontstaat bij sommige mensen en bij anderen niet.

Oorzaken depressie? Genetische oorzaken van depressie?

Allereerst willen we benadrukken dat sommige mensen van bij de geboorte reeds meer kans hebben op het ontwikkelen van een depressie door genetische oorzaken depressie. Wat bedoelen we hiermee? Onderzoekers identificeerden genen, die kunnen bijdragen tot het ontstaan van een depressie, omdat ze de kwetsbaarheid op depressie verhogen. Oorzaken depressie kunnen dus al aanwezig zijn van bij de geboorte.

Het is wel belangrijk om op deze oorzaken depressie niet de nadruk te leggen. Deze vorm van oorzaken depressie zullen er namelijk niet voor zorgen dat depressie zal ontstaan. Waarom zijn deze oorzaken depressie niet belangrijk? Om een depressie te veroorzaken, hebben we een interactie tussen genetische oorzaken depressie en omgevingsoorzaken nodig. Genetische oorzaken depressie volstaan dus niet om een depressie te veroorzaken.

Genetische oorzaken depressie + omgevingsoorzaken depressie => depressie

Oorzaken depressie? Omgevingsoorzaken van depressie?

Er moeten dus ook omgevingsoorzaken depressie aanwezig zijn om van een depressie te mogen spreken. Ondanks dat we genetisch 'kwetsbaar' zijn om een depressie te ontwikkelen, gaat onze omgeving hier een grote rol spelen.

Depressie ontstaat als je een ingrijpende negatieve gebeurtenis meemaakt en je geen adequate manier kiest om hiermee om te gaan. Een ingrijpende gebeurtenis is een gebeurtenis, die jij persoonlijk als 'life-changing' beschouwt, een gebeurtenis, die een grote impact op jou heeft gehad. Hier ligt het eerste verschil in oorzaken depressie. Het kan zijn dat je vriend/vriendin hierna geen depressie ontwikkelt, omdat hij/zij deze situatie niet als ingrijpend heeft beschouwd. Het gaat dus om een subjectieve beleving van de gebeurtenis. Maakt dit je zwak? Nee, omdat je gewoon een andere waarde toekent aan de gebeurtenis.

Daarenboven moet er sprake zijn van een niet adequate manier van omgaan bij oorzaken depressie. Dit noemt wel ook eens 'coping style'. Coping style wil zeggen de manier, die jij kiest om met gebeurtenissen en situaties om te gaan. Als er sprake is van oorzaken depressie die tot een depressie zullen leiden, zal je kiezen voor een coping style, die niet gezond of niet aangepast is op de situatie.

Bijvoorbeeld: je zal ervoor kiezen om steeds harder en met meer oog voor detail te beginnen werken, omdat je collega ontslagen is en hij/zij je vriend was. Het kan zijn dat dit een depressie kan veroorzaken. Zoals je ziet is het harder en perfectionistisch gaan werken objectief geen goede manier van aanpak, omdat het je uitput.

Door de samenkomst van genetische oorzaken depressie en omgevingsoorzaken depressie, heb je een grote kans op het ontstaan van depressie als deze oorzaken depressie gedurende een langere tijd aanhouden.

Oorzaken depressie? Oorzaken depressie behandelen?

Als je wil focussen op je symptomen van depressie en het behandelen van oorzaken depressie, kan je terecht bij het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier. Het programma inspireerde zich om therapeutische technieken om je capaciteiten nieuw leven in te blazen, zodat je zelf een betere coping style kan kiezen.

Oorzaken depressie? Doe de depressie test!

Wil je weten in welke mate oorzaken depressie bij jou reeds gevorderd zijn en of het hoog tijd is een behandeling te zoeken? Doe dan hier onze gratis depressie test!