De meeste mensen kennen eerder de meer bekende vorm van asperger: autisme. Autisme is een ontwikkelingsstoornis, met als belangrijkste symptomen: een vertraagde ontwikkeling, moeite met sociale omgang en moeite met flexibel gedrag. Het syndroom van asperger heeft ongeveer dezelfde symptomen maar sommige verschillen. Het belangrijkste verschil is de vertraagde ontwikkeling. Dit artikel vertelt wat meer over het syndroom van Asperger, zal dit ook vergelijken met autisme, maar vertelt ook wat meer over andere dingen die een invloed op de ziekte kunnen hebben.

Asperger: vertraagde ontwikkeling?

Zoals bij autisme is er geen sprake van een vertraagde ontwikkeling. Mensen met asperger hebben een normaal of zelfs verhoogd IQ. Verder, zoals kenmerkend is bij autisme, is er ook geen sprake van een taalachterstand. Je kan je dus voldoende goed uitdrukken. Verder is het voor mensen met asperger ook haalbaarder om les te volgen in een gewone school in vergelijking met mensen met autisme. Ze hebben namelijk de vertraagde ontwikkeling niet en dat maakt dat ze zich ook sneller kunnen aanpassen.

Asperger: beperkte interesse?

Mensen met asperger hebben inderdaad een eerder beperkte interesse. Ze kunnen zich verdiepen in één hobby en daar helemaal in opgaan. Ze weten er vervolgens ook alles van en zullen dingen vaak vergelijken met iets van hun hobby. Ze weten er namelijk veel over en snappen de hobby. Als ze je dan iets willen uitleggen wat voor hun moeilijk is, is het voor hen gemakkelijker om het daarmee te vergelijken.

Asperger: sociale beperkingen?

Net zoals bij autisme hebben mensen met asperger het moeilijk om sociale contacten te leggen en ze te onderhouden. Ze kunnen dus minder makkelijk vriendschappen maken. Wat wel een verschil is, is dat mensen met asperger nog iets gemakkelijker om kunnen gaan met mensen. Ze snappen namelijk ook niet altijd de onuitgesproken regels van contact, maar door hun intellect passen ze zich sneller aan en weten ze sneller wat er verwacht wordt in welke situatie dan mensen met autisme.

Asperger: stress?

Mensen met asperger kunnen inderdaad een verhoogde mate van stress ervaren, aangezien dagdagelijkse dingen, die voor ons normaal zijn, soms een inspanning van hen vragen. Voornamelijk het ontdekken van nieuwe dingen of het leren kennen van nieuwe mensen kan wel eens ernstige stress bij hen oproepen.

Asperger: hoe pak ik het aan?

Om Asperger te laten vaststellen of om je te laten opvolgen, kan je het best eens met je arts hebben over mogelijke psychiaters die je kan contacteren. Als het gaat over het aanpakken van stress of bijleren van communicatietechnieken, kan je terecht bij het online zelfhulpprogramma.

Asperger: test je stress, depressie, angst!

Om te meten welke mate stress, depressie en angst bij jou aanwezig zijn, kan je altijd onze gratis online stresstest invullen. Na een 5-tal minuten word je doorgestuurd naar een pagina met jouw persoonlijke scores!