Angst, kan het doorgegeven worden? Bijvoorbeeld van ouders op kinderen? Kan angst aangeleerd worden of is het eerder iets biologisch?

Een angststoornis is een reactie op irreële angst, waarvan de persoon zich vaak bewust is dat zijn/haar angst irreëel is. Ondanks je angstreactie niet nodig is, is het toch moeilijk te zeggen vanwaar die angst nu komt, waarom je zo hevig reageert en bovendien om de vicieuze cirkel van een angststoornis te doorbreken.

Angststoornis? Een angststoornis doorgeven?

Een angststoornis kan wel degelijk "doorgegeven" worden. Dit wil niet zeggen omdat je vriendin angst heeft voor spinnen, jij dit ook zal ontwikkelen. Vaak gaat het om een hevige reactie van een invloedrijke persoon vroeg in je leven. Bijvoorbeeld als je moeder heftig en angstig reageert op hard geluid, kan het zijn dat dit mede aan de basis ligt van een latere angststoornis voor hevig geluid bij het kind.

We kunnen angst dus wel degelijk aanleren. De reacties van "models" of invloedrijke personen kunnen vroeg in de hersenen opgeslagen worden, waardoor je brein zelfs jaren na het feit angstig kan reageren als je je in dezelfde situaties bevindt als toen die ene keer.

Opgelet! Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen andere factoren in het spel waren of dat ouders "de schuld dragen" voor de angststoornis van hun kind. Een angststoornis komt vaak tot stand door een combinatie van vele factoren. Deze factoren kunnen zowel biologisch als omgevingsgestuurd zijn. Het kan nuttig zijn de oorzaken van jouw angststoornis te kennen, om op die manier te werken aan het aanpakken van de angststoornis. Je kan deze oorzaken namelijk gebruiken om je angststoornis beter te begrijpen, wat je kan helpen controle te winnen over jouw angst en bovendien herval kan voorkomen.

Angststoornis? Hoe behandel je een angststoornis?

Uit onderzoek blijkt dat één van de meest effectiefste manieren om een angststoornis te behandelen therapie is ,met name cognitieve gedragstherapie. Bij deze vorm van therapie leer je je angst uitdagen en irreële angstschema's doorbreken, om zo beetje per beetje psychologische en lichamelijke reacties van angst te verminderen.

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, ontwikkeld door artsen en psychologen, dat zich baseert op deze therapeutische technieken om je dagelijks van thuis uit te ondersteunen in het behandelen van je angststoornis. Het programma bevat informatieve video's omtrent angststoornissen, relaxatieoefeningen en persoonlijke ondersteuning in het behandelen van je angststoornis.

Wil je graag weten in welke mate angst/je angststoornis een invloed hebben op je dagelijkse leven? Doe dan hier de gratis online angst test!