Trouwe lezers van deze blog weten dat ik hard inzet op stresspreventie. Daarvoor is een integrale aanpak nodig zowel voor het individu alsook in de professionele context. Regelmatig word ik vanuit mijn expertise gevraagd om te spreken rond deze topic. Op 17 september gaat de "Nationale stresspreventiedag" door. Coachteam is met "Mijn Kwartier" ook inhoudelijke partner geworden van de "Nationale stresspreventiedag" op 17 september in Gent en opent de dag. Vandaar dat ik in deze post aandacht vraag voor dit initiatief.

Tijdens deze dagconferentie rond stresspreventie komen 6 sprekers met praktijkervaring in een professionele context en 2 bedrijfscases aan bod. Topics zijn: voordelen en aanpak van duurzaam gezondheidsbeleid op het werk met case, individu versus context, stressmonitoring, voeding -en beweging in de professionele context. Over de middag houden we een lunchwandelbreak en is er gelegenheid om te netwerken met collega's.

Surf voor meer informatie en tickets naar http://centrumvoorstressmanagement.be/portfolio/nationale-stresspreventiedag-nspd15-17092015/. Er zijn slechts 190 plaatsen dus het is voor de snelle beslissers. Wie voor 27 augustus beslist, kan extra voordelig tickets reserveren. Wil u erbij zijn, ons aan het werk zien, netwerken en nog meer bijleren over de topic dan is dit de ideale gelegenheid. Stuur gerust ook de link door naar collega's of vrienden die deze dag ook willen meemaken. Over de middag gaan we met zijn allen lunchwandelen. Kunt u er niet bij zijn, dan kunt u ons gerust blijven volgen via dit zelfde kanaal. Tot in Gent? Met ontstressende groeten,

Dr. Paul Koeck

PS: Wil je vooraf even testen of je zelf aan stress lijdt? Doe dan vooraf onze gratis stresstest!