Er zijn veel verschillende stromingen in de psychologie. Vaak is het moeilijk om ze uiteen te houden omdat iedere psycholoog of psychotherapeut de basistechnologieën kent van bijna iedere stroming. De cognitieve gedragstherapie heeft zijn ontstaan pas in de late 20ste eeuw gevonden. Net zoals bijna alle therapievormen bestaat het dus helemaal nog niet lang. Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie dat op onze cognitie inspeelt aan de hand van ons gedrag in vraag te stellen. In dit artikel zullen we meer uitleggen over wat cognitieve gedragstherapie nu precies inhoudt en hoe het jou kan helpen.

Cognitieve gedragstherapie: ontstaan

Cognitieve gedragstherapie ontstond in de jaren ’60-’70 van vorige eeuw. Het kwam als een tegenreactie op de psychoanalyse van Freud en de cliëntgerichte therapie van Roger. Heden is cognitieve gedragstherapie populair, maar dit is niet altijd zo geweest. Vroeger had cognitieve gedragstherapie het heel moeilijk om aan terrein te winnen. In die periode werd het namelijk vooral door psychologen gehanteerd, terwijl de psychiaters meer vasthielden aan de psychoanalyse van Freud. In de jaren ’60 hadden de psychiaters veel meer invloed als psychologen, waardoor deze vorm van therapie jaren op de achtergrond is gebleven.

Cognitieve gedragstherapie: kenmerken

De cognitieve gedragstherapie heeft geen echte oprichter. Er zijn veel verschillende psychologen, die hebben bijgedragen aan het oprichten van deze therapievorm, maar geen van hen heeft zoals Freud bij de psychoanalyse de volledige therapievorm gesticht. Als we denken aan belangrijke gedragstherapeuten, denken we hier aan Skinner, Beck,… De eerste gedragstherapeuten gingen ervan uit dat mensen geboren werden als een blanco blad. Ze hadden geen voorgeschiedenis en geen persoonlijke kenmerken. Ze waren leeg van interpretatie en klaar om gevormd te worden door hun opvoeding. Zij zeiden dat mensen leerden uit de gevolgen van gedrag. Dit wordt ook wel een conditionering genoemd. De meest uitgebreide vorm van conditionering is operante conditionering, waarbij men goed gedrag gaat belonen en slecht gedrag gaat afstraffen. Op die manier leerden mensen wat goed was en wat niet.

Cognitieve gedragstherapie: technieken

Als mensen negatieve gedachten hebben, kan dit behandeld worden door deze gedachten in vraag te stellen. Negatieve gedachten komen bij veel verschillende stoornissen voor. Denk maar aan stress, depressie, angst, …. Gedragstherapeuten gaan mensen dan vragen welke bepaalde situatie ze graag zouden uittesten of veranderen. Daarna stellen ze vaak een aantal vragen om de negatieve gedachten naar boven te brengen. Mensen gaan in dat geval beschrijven hoe zij denken dat de situatie zal verlopen.  De volgende stap is om die gedachten uit te dagen en een positieve kant van de situatie te beschrijven. Dus mensen met depressie, stress, angst,… denken vaak dat de situatie negatief zal verlopen, maar gedragstherapeuten helpen hen een positief verloop aan de situatie te geven. Vervolgens mag hij/zij de situatie eens uitvoeren en daarna met de gedragstherapeut de werkelijke uitkomst van de situatie overlopen. Vaak beseffen mensen dan dat de situatie toch niet zo slecht of negatief was als ze oorspronkelijk gedacht zouden hebben.

Op die manier worden mensen ‘beloond’ voor hun gedrag en hebben zij vaak de neiging om hun nieuw aangeleerd gedrag meer te gaan vertonen. Dit is een simplistische voorstellen van één van de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, maar het geeft je kort een beeld over de technieken die gedragstherapeuten kunnen gebruiken om je te helpen bij stress, angst, depressie,….

Cognitieve gedragstherapie: online zelfhulpprogramma

Ook ons online zelfhulpprogramma is geïnspireerd op bepaalde technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Het zal je dus ook kunnen helpen om meer te doen van gewoonten, die jij wenst, en minder van gedrag, dat je wil doen afnemen. Het online programma kan je begeleiden in het aanpakken van stress, depressie en angst.

Cognitieve gedragstherapie: doe de depressietest!

Je kan onze gratis depressietest invullen, om jouw depressieniveau te bepalen. Na het invullen van de test krijg je meteen jouw persoonlijke scores te zien.