Depressie is een mentale ziekte, die hedendaags veel besproken wordt. Desondanks weten veel mensen nog te weinig over wat depressie nu precies inhoudt en wat je kan doen om depressie te behandelen. Vaak weten mensen dat depressie te maken heeft met een aanhoudende sombere stemming, maar voor velen is het moeilijk bijkomende symptomen te identificeren.

Hoe heeft het seizoen een invloed op depressie?

Bovendien zijn er vele factoren, die een invloed hebben op het ontstaan, in stand houden en zelfs de behandeling van depressie. Een voorbeeld van factoren, die een invloed hebben op depressie, is het klimaat. Met de komst van de lente zal je waarschijnlijk merken dat mensen opgewekter zijn en dat het percentage van mensen die zich aanmelden voor een behandeling tegen depressie lager ligt dan het in de winter. Deze link kan uitgelegd worden aan de hand van meerdere punten.

Een eerste punt is de kortere aanwezigheid van de zon gedurende de winter. Aangezien de zon een belangrijke bron is van vitamine D, kan zijn aanwezigheid een positieve invloed hebben op ons humeur. Onderzoek toont namelijk een positieve link tussen vitamine D en het ontstaan van depressie: een deficiënte aan vitamine D verhoogt de kans op depressie. Bovendien is de zon een belangrijke bron van licht. Hedendaags bestaan er verschillende vormen van lichttherapie, waarbij de patiënt bijvoorbeeld gedurende 15 minuten per dag een 'lichtbril' dient te dragen.

Naast de zon bemerken we ook een ander levensritme tijdens bijvoorbeeld de zomer en de winter. Tijdens de zomer zijn we vaker meer in beweging, blijven we langer op en voelen we desondanks minder moe. De winter, daarentegen, wordt vaak gekenmerkt als een periode van vermoeidheid, stilzitten en slaapproblemen.

Depressie? Hoe behandel je een depressie?

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma dat werd ontwikkeld door artsen en psychologen om je dagelijks van thuis uit te begeleiden in het aanpakken van je depressie symptomen. Aan de hand van therapeutische technieken kan je gedurende een kwartier per dag van thuis uit je huidige depressie symptomen verminderen, leren wat je gelukkig maakt en aan hervalpreventie doen, zodat depressie in doe toekomst minder kans heeft.

Depressie? Doe de test!

Wil je graag weten in welke mate bepaalde depressie symptomen jouw dagelijkse functioneren verstoren? Doe dan hier de gratis depressie test!